• Apokalyptický film - předpoklady, podoby a funkce 

   Novák, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Bakalářská práce "Apokalyptický film - předpoklady, podoby a funkce" pojednává o fenoménu apokalyptického filmu jako o funkčním elementu v západní civilizaci od druhé dekády 20. století až po současnost. Zkoumá počátky ...
  • Avantgardní myšlení v české architektuře a kultuře bydlení 

   Büchlerová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Vznik sociologie bydlení jako samostatné vědní disciplíny podnítil neutěšený stav, v němž se vlivem živelné industrializace, migrace obyvatelstva a nekontrolované výstavby nacházela velká evropská a americká města, která ...
  • Čas a společnost. Sociální čas v proměnách staletí 

   Štiková, Irena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá otázkou času z pohledu sociologie. Konkrétně zkoumá pojem sociální čas a jeho podoby ve středověké a současné západní společnosti. Teoretické a metodologické zakotvení nachází ve dvou ...
  • Informační technologie současnosti a mechanika moci 

   Rod, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 21. 3. 2007
   This master's thesis is concerned with control, surveillance and monitoring technologies, analysing their operation mechanism and changes. It focuses on studying how these changes affect and modify the mechanism of power. ...
  • Konstruování vážné hudby 

   Paulíček, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Hudba se v poslednich desetiletich bezprecedentne promenuje. Jeji povaha je stale mene estetickri, ovsem stale vice socialni. Obrovske mnoistvi soucasnych hudebnich stylu se od sebe nelisi ani tolik samotnou hudbou, jako ...
  • Místo Georgie Orwella v sociologiii 

   Rejšková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Odraz Simmelova díla v Baumanově tvorbě 

   Nop, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 6. 9. 2006
   Předkládaná práce si klade za cíl zkomparovat díla Georga Simmela a Zygmunta Baumana. Je ověřována hypotéza, že Bauman na Simmela navázal nejen v oblasti používaných metod, ale též v oblasti tématické. Po uvedení cíle a ...
  • Politický význam Durkheimova projektu sociologie 

   Maršálek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 6. 9. 2007
   Předkládaná práce je jednou z těch, které se "vracejí ke klasikům", neboť autor se v ní pokouší o originální politickou interpretaci sociologického projektu Émila Durkheima. Hypotéza, že je za Durkheimovým projektem ...
  • Popieranie holokaustu ako spoločenský fenomén 

   Moravská, Dorota Tabitha (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Práca sa zaoberá popieraním holokaustu ako spoločenským fenoménom, ktorý je považovaný za formu antisemitizmu. Popisuje korene popierania holokaustu v Európe a USA a jeho následné rozšírenie do ostatných častí sveta, pričom ...
  • Restituce identity a identita restituce. Restituční diskurs Rudého práva v roce nula. 

   Šmídová, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Disertace představuje analýzu diskursu Rudého práva, konkrétně diskursu majetkových restitucí v průběhu prvního roku po revoluci 1989. Autorka se při studiu diskursivních praktik i mimo-diskursivní sociální praxe komunistického, ...
  • Ruská cesta v ruské společenské vědě 

   Bělonožník, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004)
   Date of defense: . . 2004
  • Sebevražda - Masarykův životní problém 

   Kotek, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   Práce je zaměřena na téma sebevraždy v podání T. G. Masaryka. Autorovou snahou je zmapovat Masarykův život takovým způsobem, aby postihl to, jak téma sebevražednosti prochází Masarykovým životem a jak se odráží do jeho ...
  • Sovětská civilizace. Fenomén SSSR v reflexi soudobé ruské sociologie 

   Bělonožník, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Cílem předkládané práce je představit specifickou diskuzi soudobé ruské historické a společenské vědy o fenoménu SSSR a jeho postavení v rámci ruských dějin. Podrobně jsou zde rozebrány koncepce tří současných ruských ...
  • Suverenita a ústavní demokracie 

   Gümplová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 3. 4. 2008
   The goal of this thesis is to rearticulate the discourse of sovereignty in political theory and to outline a model of sovereignty compatible with premises and institutions of constitutional democracy. The underlying ...
  • Teorie světového systému Immanuela Wallersteina 

   Holubec, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 2. 2007
   Práce se zabývá teoriemi světového systému I. Wallersteina a dalších. Autor se nejprve zaměřuje na rekonstrukci a systematizaci těchto teorií. Rozebírá okolnosti vzniku teorií a představuje koncepci světového systému z ...
  • Vlastenectví jako konfigurace 

   Kotlík, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Změny ve vnímání práce 

   Svatoň, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 7. 4. 2008
   Pojem práce se stal jedním z ústředních konceptů teorií zabývajících se vysvětlováním společenských procesů. Je součástí úvah klasiků sociologie Durkheima, Webera i Marxe, ale zabývají se jí zásadním způsobem i vysvětlení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV