• Historie a úroveň soutěže o nejkrásnější české knihy roku z pohledu hodnotící komise a reakcí v dobovém tisku 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Richter, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   v českém jazyce: Tato práce se zabývá porovnáním jednotlivých ročníků soutěže Nejkrásnější české knihy roku mezi lety 1966 až 1990 s ohledem na celkový stav československé knižní grafiky, typografie a polygrafie. Sumarizace ...
  • Historie a úroveň soutěže o nejkrásnější české knihy roku z pohledu hodnotící komise a reakcí v dobovém tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Richter, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   in English: This bachelor thesis deals with the Most Beautiful Czech Book Contest press evaluations between 1966 and 1990, also regarding the overall quality of Czechoslovak book design, typography and polygraphy. Summarization ...
  • Kaligrafie a knižní obálka ve 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Berková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Cílem bakalářské práce je popsat užití kaligrafického písma při tvorbě knižní obálky ve 20. století. První část práce se věnuje představení umění kaligrafie a jejímu vývoji. Stručně rozvádí vztah mezi textem a obrazem a ...
  • Knihovna cestovatele Joe Hlouchy 

   Defence status: DEFENDED
   Lísková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Bakalářská práce se zabývá osobní knihovnou cestovatele, sběratele a spisovatele Joe Hlouchy. Cílem práce je zjistit informace o této knihovně a popsat lokalizovaný fragment Hlouchovy knihovny. Po úvodu představujícím ...
  • Ohlasy československého tisku na pálení knih německými studenty ze dne 10. května 1933 

   Defence status: DEFENDED
   Ort, Marián (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   The aim of this bachelor thesis titled: "The Czechoslovak Press Acclaim for the Book Burning by the German Students on 10th May 1933" is not only to give complex insight into the background of those events but ...
  • Osobní knihovna Karla Teigeho - knihovna jako pramen studia literární historie 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   Práce analyzuje osobní knihovnu předního teoretika české avantgardy, Karla Teigeho, v kulturním a politickém kontextu doby jejího vzniku. Představuje dostupné informace o historii Teigeho knihovny a nahlíží na ni jako na ...
  • Osobnost Zdenky Braunerové v české knižní grafice 

   Defence status: DEFENDED
   Neradová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   This bachelor thesis focuses on the personality of Czech graphic artist Zdenka Braunerova. In four chapters captured first state Czech books in the 19th and 20th centuries, as well as the life of the painter, graphic ...
  • Rozdělené knihovny - Knihovna F. X. Šaldy 

   Defence status: DEFENDED
   Lörincová, Juliana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   (in English): This bachelor's thesis deals with the personal library of the literary critic, journalist and writer František Xaver Šalda (1867-1937). The aim of the thesis is to identificate and analyse individual ...
  • Rozdělené knihovny - Knihovna Karla Teigeho 

   Defence status: DEFENDED
   Kulová, Sára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   The main goal of this thesis titled Separated libraries - Library of Karel Teige is based on Teige's important life events to pursue his creative activity and to connect it with his personal library. This topic will form ...
  • Vizuální podoba katalogů soutěže "Nejkrásnější české knihy roku" jako zrcadlo dobových tendencí grafického designu 

   Defence status: DEFENDED
   Mertová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Bakalářská práce se zabývá výzkumem katalogů soutěže Nejkrásnější české knihy roku vydaných v rozmezí let 1990-2016. Samotný výzkum je rozdělen do čtyř fází, přičemž první fáze se zabývá provedením analýz jednotlivých ...
  • Význam ilustrace v českých samizdatových edicích 

   Defence status: DEFENDED
   Lonská, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV