• Hlas ženy v prvních románech George Sand 

   Defence status: DEFENDED
   Tylová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Za pseudonymem George Sand se skrývá žena mnoha tváří a atributů: velmi disciplinovaná spisovatelka, skandalistka, revolucionářka, feministka, socialistka, humanistka, milenka slavných mužů, jejich inšpirátorka, svobodná ...
  • Hledání ztraceného já v díle tuniského spisovatele Alberta Memmiho 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Ve své diplomové práci nazvané Hledání ztraceného já v díle tuniského spisovatele Alberta Memmiho jsem se zaměřila na analýzu románů Solný sloup, Agar a Škorpión od současného francouzský píšícího tuniského spisovatele ...
  • Králův básník a básníkův král - český král Jan Lucemburský v literárním díle svého sekretáře Guillauma de Machauta 

   Defence status: DEFENDED
   Rudolfová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   Guillaume de Machaut, figure francaise majeure du XIVe siecle dans le domaine des lettres comme dans celui de la musique. Auteur d'une oeuvre importante d'inspiration courtoise et romanesque, dernier « musicien - poete », ...
  • La Bohême et les auteurs français de la première moitié du 19e siècle 

   Defence status: DEFENDED
   Horská, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Diplomová práce se zabývá, jak už název napovídá, obrazem Čech v dílech vybraných francouzských autorů v první polovině 19.století. Konkrétně analyzujeme Čechy nejprve v Pamětech ze záhrobí Françoise-René de Chateaubrianda, ...
  • Maupassantova fantaskní povídka Nemocná duše jako zdroj inspirace specifického literárního žánru 

   Defence status: DEFENDED
   Velík, Miroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   Comment comprendre l'oeuvre de Guy de Maupassant sous la lumière de nouvelles informations tirées d'une analyse de ses contes? De queljaçon fautril interpréter sa maladie en relation avec son oeuvre? Existe-t-il ...
  • Obraz Paříže v díle Emila Zoly 

   Defence status: DEFENDED
   Wenzlová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Tato diplomová práce s názvem Obraz Paříže v díle Emila Zoly si vytyčila za cíl analyzovat vybraná díla tohoto francouzského autora a ukázat tak, nakolik a jakým způsobem se v nich odrazilo téma města Paříže. K rozboru ...
  • Středověký epos o Tristanovi a Isoldě 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Ve své diplomové práci, kterou jsem nazvala "Středověký epos o Tristanovi a Izoldě", jsem se snažila, jak již bylo řečeno v úvodu, o podrobné zmapování tématu Tristana a Izoldy v německém a francouzském kontextu. Daná ...
  • Surrealistický svět André Bretona 

   Defence status: DEFENDED
   Vraný, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   Surrealismus je avantgardní hnutí, které se ve 20.století stalo ze všech nejvlivnější a nej rozšířenější. Po celém světě v jeho duchu tvoří stále nové generace umělců, někteří z nich se i dnes prohlašují za surrealisty ...
  • Ženská hrdinka ve francouzské literatuře 19. století. Srovnání Emmy Bovary (Flaubert) a Gervaisy Coupeau (Zola) 

   Defence status: DEFENDED
   Bradová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
   Pro svoji diplomovou práci jsem zvolila téma Ženská hrdinka ve francouzské literatuře 19. století - Srovnání Emmy Bovary (Flaubert) a Gervaisy Coupeau (Zola). Jak název této práce napovídá, pokusíme se v ní charakterizovat, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV