Now showing items 1-7 of 7

  • Biblická osobní vlastní jména v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Matušková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   (česky) Jména v biblické době měla význam, ten my (nejen Češi) už dnes nevnímáme. To je jedna věc. Jména v psaných jazycích dnešní doby se od Septuaginty, Vulgáty začaly překládat nebo přepisovat a jejich význam se tím pro ...
  • Funkce/ (a) srozumitelnost psané češtiny v intrakulturní komunikaci neslyšících 

   Defence status: DEFENDED
   Břinková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá psanou češtinou v intrakulturní komunikaci Neslyšících. V teoretické části zpracovává kapitoly týkající se obecných specifik neslyšící komunity, charakteristických rysů komunikace Neslyšících ...
  • Kontrastivní přístup k výuce češtiny u českých neslyšících 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hudečková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   This work deals with the issue of teaching Czech language to Czech deaf and with the importance of sign language in this teaching process. There is described a process of language acquisition (for hearing and deaf children) ...
  • Kontrastivní přístup k výuce češtiny u českých neslyšících 

   Defence status: DEFENDED
   Hudečková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Práce se zabývá problematikou využití kontrastivního přístupu ve výuce češtiny u českých neslyšících, jeho klady a zápory a především podmínkami a předpoklady jeho využití. V úvodu práce je popsán proces osvojování jazyka ...
  • Mluvnická kategorie času v učebnicích češtiny pro neslyšící žáky a pro cizince 

   Defence status: DEFENDED
   Levorová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Práce se zaměřuje na způsob zpracování gramatické kategorie času ve vybraných učebnicích češtiny pro neslyšící a pro cizince. Její součástí je malý dotazníkový výzkum, který zjišťuje především, jaké učebnice aktuálně ...
  • Specifika překladu biblických textů do českého znakového jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Koubová, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bakalářská práce je vstupní prací k problematice překladu biblických textů do českého znakového jazyka. Teoretická část se zabývá překladem bible obecně i ve vztahu ke znakovým jazyků. Shrnuje poznatky ze zahraničních ...
  • Testy a testování dovedností ve znakovém jazyce u neslyšících dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Chmátalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se zabývá hodnocením dovedností ve znakovém jazyce. Obsahuje jak vhled do obecné problematiky metod hodnocení (zejména tvorby testů), tak popisy vybraných konkrétních testů znakových jazyků. Část práce je věnována ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV