• Časný vývoj dentice u krokodýla 

   Defence status: DEFENDED
   Nešporová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
  • Léčba hypotyreózy a hypertyreózy v těhotenství a jejich následky pro plod. 

   Defence status: DEFENDED
   Šípová, Drahoslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Choroby postihující štítnou žlázu můžeme pro jednoduchost rozlišit na autoimunitní onemocnění, hypotyreózu a hypertyreózu. Mezi příčiny jejich vzniku počítáme na příklad genetické predispozice, faktory vnějšího prostředí ...
  • Nová modifikovaná metoda neonatální operace rozštěpu rtu 

   Defence status: DEFENDED
   Borský, Jiří (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 10. 2014
   1 1. Abstrakt Mezi nejčastější vrozené vady patří orofaciální rozštěpy. Tyto vady jsou z hlediska operativní rekonstrukce tak složité, že se prozatím nedají vyřešit jedinou operací. Rekonstrukce nosu a rtu se provádí jako ...
  • Porovnání embryotoxického účinku inzulinu a glukozy metodou CHEST. 

   Defence status: DEFENDED
   Turková, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Pokud těhotné ženy trpí diabetem, mají jejich nenarození potomci až 10x vyšší riziko vzniku vývojové vady, prenatálního a postnatálního úmrtí a poporodních komplikací než potomci žen, které pocházejí ze zdravé populace. ...
  • Problematika léčby diabetu a prevence vrozených vad. 

   Defence status: DEFENDED
   Steklíková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato práce shrnuje poznatky o vztahu diabetu v těhotenství se zvýšeným rizikem incidence vrozených vad a preventivních opatřeních, které mohou toto riziko snižovat. Zvýšené riziko mají děti diabetických matek zejména pro ...
  • Problém neplodnosti a způsoby jeho řešení. 

   Defence status: DEFENDED
   Semyakina, Anastasiya (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   3 Abstrakt Tato bakalářská práce se na základě současných poznatků zabývá moderními metodami léčby neplodnosti. Zkoumá, v jaké míře a v jakých případech se tyto metody používají a jaká nesou rizika pro zdraví ženy i dítěte. ...
  • Přehled typů končetinových vad u člověka. 

   Defence status: DEFENDED
   Hundsnurscherová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Vývoj horních a dolních končetin u člověka je citlivý k narušení během kritické periody, která začíná u horních končetin 25. den od početí a trvá do 35. dne. U dolních končetin nastupuje i končí vývoj o den a až dva později. ...
  • Rozbor embryotoxického účinku hydrokortizonu metodou CHEST. 

   Defence status: DEFENDED
   Janíková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Rozštěp rtu je jednou z nejčastějších vrozených vad u lidí. Jeho etiopatogeneze je multifaktoriální a mnoho aspektů jeho vzniku je jak na poli genetiky tak teratologie stále neznámých. Jedním z negativních zevních faktorů, ...
  • Testovani embryotoxicity psychofarmak metodou CHEST 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlovič, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Psychofarmaka jsou hojně užívanou skupinou léků, jejímž hlavním účinkem je změna psychického stavu člověka, tedy i léčení psychických poruch. Vzhledem k neustálému rozšiřování symptomů diagnózy těchto poruch, roste i počet ...
  • Testování embryotoxicity inzulínu v interakci s glukózou 

   Defence status: DEFENDED
   Vobrová, Renata (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Diabetes mellitus je heterogenní skupina onemocnění, jejichž společnou charakteristikou je porucha metabolismu glycidů, tuků a bílkovin, která je zapříčiněna absolutním nebo relativním nedostatkem inzulínu. Nedostatek ...
  • Testování embryotoxicity léků na zárodku kuřete 

   Defence status: DEFENDED
   Steklíková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Vývoj plodu může být negativně narušen vnějšími faktory, které mohou zapříčinit vznik vývojových vad. Takové faktory jsou nazývány teratogeny a spadají mezi ně mimo, fyzikálních a biologických také chemické látky včetně ...
  • Testování embryotoxicity thyroxinu na zárodku kuřete. 

   Defence status: DEFENDED
   Petrušková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Thyroxine is the main thyroid gland's hormone. The state, when the thyroid gland does not produce enough of it into the bloodstream is called hypothyroidism. Hypothyroidism is related with several health complications; ...
  • Testování embryotoxicity vybraných lidských teratogenů na zárodcích kuřete. 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Teratogeny jsou faktory zevního prostředí schopné vyvolat u exponovaných jedinců vývojovou či vrozenou vadu. Metody používané k odhalení embryotoxického účinku látek jsou buď klasické, využívající laboratorní savce, nebo ...
  • Vitamin A jako lidský teratogen 

   Defence status: DEFENDED
   Janíková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Vliv užívání návykových drog na vývoj plodu 

   Defence status: DEFENDED
   Hofmannová, Oldřiška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Užívání návykových látek je celosvětově dlouhodobý problém. Tato práce shrnuje obecné poznatky o účincích stimulačních látek, opiátů a halucinogenů a zaměřuje se na nejčastěji nelegálně užívané zástupce jednotlivých skupin: ...
  • Závislost zdravotního stavu populace na systému AB0. 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato práce je souhrnem poznatků o vztazích mezi krevními skupinami systému AB0 a výskytem určitých chorob v populaci. K nemocem zmíněným v této práci patří různé typy rakoviny, malárie, lepra, pravé neštovice, vitiligo a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV