• Albert Camus. Umělcovo hledání autonomního životního postoje 

   Nuckollsová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Ve své diplomové práci se zabývám strukturou myšlení Alberta Camuse. Především je zapotřebí zdůraznit, že jeho myšlení má svůj vývoj. Počíná se v kritice a odmítnutí celkových smyslů a v přijetí pravdy absurdna. Zde člověk ...
  • Analýza genového shluku kódujícího biosyntézu manumycinového antibiotika U-62162 a způsoby jeho modifikace 

   Urbanová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Bakterie rodu Streptomyces jsou největšími producenty antibiotik mezi mikroorganizmy. Malou skupinou těchto látek jsou manumycinová antibiotika. Jejich antibiotické účinky nejsou příliš významné, zato vykazují biologické ...
  • Apologie klouzavého pohybu. Filosofická interpretace románu Hermanna Hesseho Stepní vlk 

   Petříčková, Taťána (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
   Jádrem práce je filosofická interpretace románu H. Hesseho Stepní vlk, avšak jako celek je tato práce pokusem o rozvinutí širšího kontextu literárního díla. Proto je její konstitutivní součástí tematizace hry jako filosofického ...
  • Architektonický prostor 

   Sedláková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Diplomová práce "Architektonický prostor" se zabývá problematikou prostoru v architektuře. Cílem práce je vymezení ontologického statutu architektonického prostoru na pozadí rozlišení polarity vnitřku a vnějšku. Této části ...
  • Autobiographische Fragmente in der modernen deutschen Literatur: Selbstinszenierungen des Ich in den Grenzfällen des Autobiographischen 

   Mrázková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 11. 2009
   Autobiograficke fragmenty z konce 19. a plVlli poloviny 20. stoleti, ktere vymezuje a analyzuje tato pnice, ukazuji mozne pi'istupy ke krizi subjektu a krizi jazyka v moderne a jejich promitnuti do zanru autobiografie. ...
  • Autobiographische Fragmente in der modernen deutschen Literatur: Selbstinszenierungen des Ich in den Grenzfällen des Autobiographischen 

   Mrázková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 6. 2009
   Autobiograficke fragmenty z konce 19. a plVlli poloviny 20. stoleti, ktere vymezuje a analyzuje tato pnice, ukazuji mozne pi'istupy ke krizi subjektu a krizi jazyka v moderne a jejich promitnuti do zanru autobiografie. ...
  • Automatický obraz jako překlad fenomenality přirozeného světa 

   Halák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Automatický obraz jako překlad jenomenality přirozeného světa Prostřednictvím chápání fotografického obrazu jako specifického "překladu" způsobu zjevování jsoucího se autor snaží vysledovat základní tendence zjevování, ...
  • Biomoc a autonomismus 

   Poppr, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Martin Poppr : Biomoc a autonomismus (abstrakt bakalářské práce) Hlavním tématem této práce je poměr jedince a společnosti. Kladu si otázku po původu společenské autority, péče o společnost, a snahy o kontrolu jejího ...
  • Biosyntéza spodních polyketidových řetězců manumycinových antibiotik - faktory ovlivňující jejich délku 

   Kolek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Manumycinová antibiotika jsou významnou skupinou sekundárních metabolitů produkovaných bakteriemi rodu Streptomyces. Patří do velké skupiny polyketidových látek a vykazují významné antimikrobiální, protizánětlivé, protinádorové ...
  • Chápání času u E. Lévinase ve srovnání s pojetím času u M. Heideggera 

   Meduna, Edvard Nataniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
   Centrálním tématem naší práce má být koncept času vypracovaný E. Lévinasem a M. Heideggerem a úkolem nejen tyto dva koncepty ukázat a vyjasnit, zejména co do východisek a důsledků, ale i je nechat spolu takříkajíc paralelně ...
  • Člověk v šíleném dění světa (Pojetí člověka u raného Deleuze) 

   Prášek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Práce se věnuje filosofii raného Deleuze. Konkrétně ji zkoumá s ohledem na specifickou a jedinečnou individuaci člověka, a to ve vztahu k poslednímu horizontu Bytí v Deleuzově filosofii. První kapitola představuje jakési ...
  • Dehumanizace myšlení 

   Kršňák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   This is not a summary, but a meaningless part of my thesis. Even it is not a part of it at all. There is no summary in czech. There is no method, but a lot of ruptures, errors, guessworks, and above all gaps. This text is ...
  • LE DEVENIR-AUTRE DE L'EXISTENCE, ESSAI SUR LA PHÉNOMÉNOLOGIE CONTEMPORAINE 

   Prášek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   The Becoming-other of the Existence, Essay on Contemporary Phenomenology, is both a systematic and a historical study of phenomenology. By choosing a systematic problem of becoming-other of the existence it attempts to ...
  • Estetická revoluce a subjektivita 

   Magid, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Diplomová práce je věnována otázce vztahu koncepce "progresivní univerzální poezie" Friedricha Schlegela k principu estetické autonomie jako ústřednímu rysu moderního pojetí umění. V polemice s názorem J. M. Bernsteina je ...
  • Filosofie jazyka Waltera Benjamina 

   Ritter, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 8. 2007
   Gershom Scholem věnoval svou v lecčems průkopnickou knihu o židovské mystice Walteru Benjaminovi jako "příteli, v jehož géniu se setkala hloubka metafysika, pronikavost kritika a vědění učence". 1 Četba takového ...
  • Fjodor Girenok v kontextu ruské filozofie 

   Filová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 1. 2008
   Tato práce představuje a interpretuje pojetí patu, neopohanství, Ruska, jazyka a filozofie současného ruského filozofa Fjodora Girenoka a ukazuje Girenokovu pozici v rámci kontextu ruské filozofie a stručně též v kontextu ...
  • Hell-Dunkel-Dichotomie als Darstellung der Machtdiskurse im Werk von Libuše Moníková. "Fur schwarze Kuken" 

   Koutková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   Dichotomie světla a temnoty jako princip reprezentace diskurzů moci v díle Libuše Moníkové. "Za černá kuřata!" Těžištěm této práce je figura světlého a tmavého (Hell-Dunkel- Figur) v německy psaných románech ...
  • Idea a fenomén 

   Říha, Cyril (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 9. 2006
   Název této části pochází z jednoho Patočkova rukopisu, konkrétně rukopisu se signaturou 3000/331 a názvem "Leonardo, Michelangelo". Tento manuskript patří do tzv. strahovské pozůstalosti a dosud nebyl - podobně ...
  • Informace mezi modernou a postmodernou 

   Šíma, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
  • Inteligibilní čin v Schellingově spisu o svobodě a ve Věcích světa jako cesta morálního uskutečnění 

   Adámek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Ve své disertaci se zabývám Schellingovou teorií inteligibilního činu ve spisu o svobodě a jeho pokračováním ve Věcích světa. Podle mne se Schelling snaží touto teorií nastínit způsob morální realizace člověka. V první ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV