Now showing items 1-20 of 50

  • Analysis of Short-term Rental Market in Prague 

   Defence status: DEFENDED
   Štollová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 9. 6. 2020
   This paper investigates determinants of daily rate of Airbnb listings in Prague, Czech Republic. Sample of 13 500 properties was examined to identify a relationship between property attributes and rental price using the ...
  • Assessment of a Potential Reform of Parental Allowance System in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Systém rodičovského příspěvku v České republice nabízí rodičům malých dětí velmi dlouhý program placené dovolené v porovnání s jinými zeměmi. Většina rodičů si volí čerpání příspěvku až do doby mezi druhými a třetími ...
  • Car demand modelling in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Rückl, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Cílem této práce je vytvořit a s použitím dat registrací nových vozidel v České republice odhadnout model poptávky po osobních automobilech. Sestavený model bere zvlášť v potaz faktory ovlivňující nejen poptávku, ale i ...
  • Decomposition of the gender wage gap before and after COVID-19: did wage determinants across genders change? 

   Defence status: DEFENDED
   Bartóková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   The topics of inequality, unconditional differences or disproportional rewarding systems are fighting for their place at the top of the interest in public life. In order to fight the inequality present in society, scientists, ...
  • The Determinants of Innovation: Empirical analysis based on European country-level data 

   Defence status: DEFENDED
   Stacho, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   Diplomová práca sumarizuje súčasný stav výskumných možností analýzy inovatívnych aktivít. Jej hlavným cieľom je zachytiť faktory ovplyvňujúce tempo a veľkosť technologickej inovatívnosti vrámci Európskych odvetví priemyselu ...
  • Different Social and Economic Strategies Taken in Spring 2020 in Response to the Covid-19 Pandemic and Their Medium-term Economic Consequences across the EU Countries 

   Defence status: DEFENDED
   Stuchlík, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 8. 6. 2021
   Tato práce popisuje opatřenı́přijatá zeměmi EU během jara 2020 proti pandemii COVID-19 a vysvětluje vlivy těchto opatřenı́ na nezaměstnanost a ekonomický růst s využitı́m regresnı́ analýzy na panelových ...
  • Discrimination of Ethnic Minorities in the Czech Labour Market - Empirical Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   This work is analysing discrimination of ethnic minorities in the Czech labour market between the years 2000 and 2009. Differences in employment rates between immigrants and natives are investigated using the EU LFS data. ...
  • Do family policies really affect fertility levels? 

   Defence status: DEFENDED
   Jiráková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   One of the main objectives of family policies in countries with low fertility levels is to stimulate birth rates and incentivize the citizens to have more children. Nevertheless, the research on whether this objective is ...
  • Do fringe benefits affect job satisfaction? 

   Defence status: DEFENDED
   Plachá, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 10. 6. 2020
   Zaměstnanecké benefity jsou využívány jako odměňování a kompenzace za práci, ale jejich význam při určování spokojenosti s prací je nejasný. Tato forma odměny by mohla mít za následek snížení pracovní spokojenosti a mobility. ...
  • Do less developed regions vote populistic parties? The case of Slovakia 

   Defence status: DEFENDED
   Dusková, Natália (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Populizmus je rozšíreným problémom od 20-teho storočia. Vedecké práce, ktorésa v minulosti zaoberali týmto politickým prístupom sa sústreďujú najmä na vplyvné krajiny, menším krajinám sa nevenuje dostatočná pozornosť. Z ...
  • Does childbirth change the gender gap in well-being within family? 

   Defence status: DEFENDED
   Plachá, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 14. 9. 2022
   All high-income nations have experienced a sharp decline in fertility rates dur- ing the past century. With birth rates in many developed countries currently below the replacement level, the population is ageing quickly, ...
  • Efekt lokálních mezd na meziregionální migraci v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Stavarová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
  • The Effect of Family Size on Men and Women Wellbeing 

   Defence status: DEFENDED
   Havrilová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tato práca využíva dáta z národného prieskumu životných podmienok domácností (SILC) pre rok 2013, aby sme odhadli vplyv veľkosti rodiny na šťastie mužov a žien. Endogenitu, ktorá je zachytená v počte detí v rodine, riešime ...
  • The effect of lecture/seminar attendance on exam results 

   Defence status: DEFENDED
   Plachá, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak účast na seminářích a přednáškách ovlivňuje známku z testu. Přestože jsou školy primárním zdrojem vzdělávání, na vysokých školách ve většině případů není docházka povinná. Jako ...
  • The effect of material prosperity on happiness: Evidence from Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Rečková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Easterlinův paradox poukazující na relativně stálou úroveň štěstí s rostoucími příjmy v čase, ačkoliv se zdají být v časovém průřezu zkorelované. Práce rozšiřuje běžnou analýzu příjmů a odhaluje povahu korelace mezi ...
  • Effect of the Flat Tax Reform on Labour Supply Elasticity at the Intensive and Extensive Margins: Evidence from the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Tomo, Ján (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Práce se zabývá odhadem reakcí nabídky práce na reformu daně z příjmu zavedenou v České republice v roce 2008 aplikováním kvazi experimentální metody známé jako "rozdíl-v-rozdílech". Využitím rozdílných změn v efekt- ivních ...
  • The Effects of Different Malaria Prevention Measures: Panel Data Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   The main aim of this diploma thesis was to explore the topic of malaria preventive measures. Concretely, to study which preventive measures are useful and to see how they are distributed around the world. For international ...
  • Efficiency and private financing in public higher education sector of the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Fidler, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   Veřejné vysoké školství je v České republice financováno z veřejných daní. Kvůli permanentnímu nedostatku finančních zdrojů v sektoru by měly být vyhledávány alternativní způsoby financování, mezi nimiž bývá považováno ...
  • Employment of mothers with young children in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Šářec, Theodor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Hlavní funkcí mateřské dovolené je ochrana a podpora matek malých dětí. Toho je zejména dosaženo systémem ochrané lhůty a systémem placených benefitů. Doba strávená na mateřské dovolené nicméně způsobuje zvýšení ztráty ...
  • The estimation of country - level production function aimed at understanding the role of human capital 

   Defence status: DEFENDED
   Mačorová, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Naším cieľom je odhad úrovne produkčnej funkcie v krajinách zamerané na pochopenie úlohy ľudského kapitálu. Analyzujeme vplyv vzdelania, najmä vplyv terciálne vzdelanej populácie v rozpätí 25 až 54 rokov, taktiež nazvané ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV