• Analýza ANO 2011 a SPD podle teorie politických stran a jejich marketingové strategie v parlamentních volbách 

   Zimmermannová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tato předložená diplomová práce si kladla za cíl shrnout a zhodnotit dosavadní poznatky o dvou politických subjektech, kterými byly hnutí ANO a SPD i předchůdce druhého zmíněného, tedy hnutí ÚSVIT. Analýza těchto subjektů ...
  • Analýza transformace Italské komunistické strany vzhledem k její organizační přeměně 

   Mejstřík, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 3. 2013
   The thesis Analysis of the transformation of the Italian Communist Party considering its organization change deals with the transformation of the Italian Communist Party (Partito Comunista Italiano, PCI) into the post-communist ...
  • Analýza volební kampaně ve volbách do PS PČR v roce 2017: případová studie Pirátská strana 

   Šigut, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   The main goal of this master thesis is to analyse the election campaign of the Czech Pirate Party in the elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2017. Even though the Pirate Party ...
  • Brazilská emigrace v Portugalsku po jeho vstupu do Evropského společenství 

   Stanzelová, Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Bakalářská práce Brazilská emigrace v Portugalsku po jeho vstupu do Evropského společenství se zabývá migračním proudem vedoucím z Brazílie do Portugalska po roce 1986. Popisuje jeho vývoj v čase, přičemž se zaměřuje na ...
  • Camorra jako paralelní systém italského státu 

   Zima, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Diplomová práce se zabývá dějinami a vývojem fenoménu Camorry na území jihoitalského regionu Kampánie. Camorra vznikla jako výsledek neutěšených sociálních poměrů na jihu Itálie ještě před jejím sjednocením, kdy pro chudé ...
  • Code de la nationalité a prisťahovalectvo do Francúzska 

   Novotný, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Česká pirátská strana - strana typu network party 

   Langerová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá analýzou organizační a ideologické struktury České pirátské strany. Cílem práce je zjistit a popsat, jaká je organizace ČPS. Další cíl bude zjistit, jak sebe sama strana vnímá z pohledu ideologického ...
  • České parlamentní strany a téma migrace 

   Kusbach, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Téma migrační krize se dnes stalo jedním z největších problémů současné Evropy. Další vývoj migrační krize tedy může rozhodnout o konci Evropy v podobě, v jaké ji známe dnes, jelikož se v důsledku nastalé krize stále více ...
  • ČSSD jako stratarchická strana 

   Touš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 5. 2. 2018
   This text is foucused on Czech Social Democratic Party and its organizational structure. Study is based on three main goals. First one is to introduce Nicole Bolleyer's threefold typology, based on three party models: Party ...
  • De Gaulle a počátky Společné zemědělské politiky 

   Hochmeister, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 3. 2. 2006
  • De Gaullova politika vůči Sovětskému svazu (1958-1969) a její výsledky. 

   Valentová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 3. 2. 2006
  • "Demokratizace kultury": koncepce Andrého Malrauxa 

   Frajtová, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Tato bakalářská práce je analýzou principu demokratizace kultury v koncepci Andrého Malrauxa, prvního francouzského ministra kultury, zastávajícího funkci mezi lety 1959-1969. Demokratizace kultury figuruje do dnešních dní ...
  • Elysejská smlouva 

   Vitásková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Energetická politika Evropské unie - jaderná energie, ano či ne? 

   Chalupská, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Základní charakteristika tématu: Energetika má významné místo v politice Evropské unie a jejích členských států. Současné problémy se týkají především složení energetického mixu, využívání fosilních paliv a dále také ...
  • Europeizace italské politiky. Case study: Italská regionální politika pro jih. 

   Rozsívalová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   This contribution presents a reflection on the Europeanization of Italian regional policy for Mezzogiorno, that is, on the domestic impact of EU regional policy on policies and strategies of Italian state in the process ...
  • Evropa "A la FranÇaise" - postoj Francie k institucionálním reformám v Evropské unii v letech 2000-2005 s ohledem na Francouzsko-německou spolupráci 

   Kristková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Předložená diplomová práce zkoumá postoj Francie k reformám evropských institucí, které byly projednávány během mezivládní konference v roce 2000 a v Konventu o budoucnosti Evropy s následnou mezivládní konferencí v letech ...
  • Evropská politika Francie v letech 2007-2009 

   Čmakalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Diplomová práce "Evropská politika Francie v letech 2007 - 2009" se věnuje analýze současného postavení Francie uvnitř evropských struktur, a to v období časově vymezeném zvolením Nicolase Sarkozyho do funkce prezidenta ...
  • Fenomén extrémnej pravice v Belgicku a vo Francúzsku v 80. a 90. rokoch 20. storočia 

   Sabová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
  • Fenomén malých politických stran v České republice po roce 1998 

   Bidmonová, Blanka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   The thesis examines a phenomenon of small political parties in the Czech Republic in the period since 1998 until now. It reveals their position in the Czech party system, their potential to survive in the Chamber of Deputies ...
  • Fenomén štrajku: analýza dynamiky pracovných konfliktov v súčasnom Francúzsku 

   Sabová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   This thesis aims to outline the different dynamics of strike activity and thus understand the basic principles of industrial conflicts in France in the 90s of the 20th century and the first decade of the 21st century. To ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV