Now showing items 1-20 of 65

  • Aktivita malých obcí v Programu rozvoje venkova 

   Defence status: DEFENDED
   Volková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Předložená diplomová práce se zabývá aktivitou malých obcí v oblasti dotací z Programu rozvoje venkova (PRV) v České republice. Cílem práce je analyzovat územní diferenciaci ve vztahu k finanční podpoře z PRV pro malé obce ...
  • Aktivita obcí ve Společném regionálním operačním programu a její příčiny 

   Defence status: DEFENDED
   Herynková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
  • Analýza přístupů vedoucích k realizaci rozvojové strategie v programu LEADER 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
  • Analýza stanovisek městských částí Prahy k Metropolitnímu plánu 

   Defence status: DEFENDED
   Drápelová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   The bachelor thesis focuses mainly on the Metropolitan plan- the spatial plan of the capital city Prague. Especially, it deals with the statements from the municipal districts of Prague to the Metropolitan plan. In the ...
  • Analýza úspěšnosti venkovských obcí 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
  • Analýza vybraných strategických plánů 

   Defence status: DEFENDED
   Hoštičková, Edita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   This diploma thesis researches which activities state cities in their strategic or action plans. In the thesis is tested if these activities correspond with questions solved in analytical parts, especially SWOT analyzes. ...
  • Cestovní ruch jako faktor rozvoje venkovských obcí 

   Defence status: DEFENDED
   Lískovcová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   - Cestovní ruch jako faktor rozvoje venkova Cestovní ruch je jedním z nejčastěji používaných forem rozvoje území. Stejně tak je tomu i v případě venkova, který prošel v posledních letech výraznou proměnnou (sociální, ...
  • Efektivita práce místních akčních skupin - případová studie Místní akční skupina Podlipansko 

   Defence status: DEFENDED
   Šoborová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením práce a spolupráce Místní akční skupiny Podlipansko. Cílem práce je zhodnotit možnosti rozvoje, mimo jiné zaměřením výzkumu na prověření vůle ze strany jejích členů. První část ...
  • Faktory nestability obecních zastupitelstev 

   Defence status: DEFENDED
   Šmída, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Bakalářská práce se zabývá vlivy na stabilitu zastupitelstev obcí v Česku v období 2014-2018. Za projev nestability je v rámci tohoto výzkumu považován rozpad zastupitelstva a následné vyhlášení mimořádných voleb. Práce ...
  • Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku 

   Defence status: DEFENDED
   Antošová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   The rural environment and its issues have become a center of interest in regional development quite recently. Due to its complex transformation over the last few decades, it must be cared for and developed further so that ...
  • Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Antošová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   The rural environment and its issues have become a center of interest in regional development quite recently. Due to its complex transformation over the last few decades, it must be cared for and developed further so that ...
  • Faktory úspěšnosti rozvojové strategie pro venkovské mikroregiony na příkladu mikroregionu Novostrašecka 

   Defence status: DEFENDED
   Koubová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   The development strategy is one of the instruments supporting regional development of the territory and currently is being applied in most OECD countries. However, preparation and processing of a strategic document can not ...
  • Faktory úspěšnosti venkovských obcí 

   Defence status: DEFENDED
   Staffen, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Tato diplomová práce si klade za cíl provést hodnocení rozvinutosti a úspěšnosti venkovských obcí, spadající do správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové. Práce bude zohledňovat vliv vnějších faktorů ...
  • Hodnocení účinnosti Strategického plánu LEADER 2007-2013 Místní akční skupiny Krajina srdce 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem strategického plánování a rozvoje venkova. Objektem výzkumu byla Místní akční skupina Krajina srdce. Cílem práce bylo zjistit účinnost Strategického plánu LEADER za uplynulé ...
  • Hodnocení změn v územním plánu města Sušice v průběhu posledních 15 let 

   Defence status: DEFENDED
   Havránková, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení změn zastavitelných ploch a ploch přestavby v územním plánu města Sušice, které probíhaly mez lety 1999 - 2014. V první části práce jsou tyto změny hodnoceny na základě kvantitativních ...
  • Hospodaření s vodou v územním plánu 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   The Master's thesis responds to the current challenge of the Czech landscape - reflecting its adaptation to climate change. At the local level, according to Czech legislation, the instrument forming the landscape should ...
  • Komunitní strategické plánování jako nástroj rozvoje města 

   Defence status: DEFENDED
   Krajčovič, Linda (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Diplomová práce si bere za cíl prověřit metodu komunitního zpracování strategického plánu jako nástroje rozvoje lokality. Důraz je kladen na participaci veřejnosti na tvorbě tohoto klíčového rozvojového dokumentu města, a ...
  • Lidské zdroje jako faktor rozvoje venkova 

   Defence status: DEFENDED
   Vazačová, Alžběta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Problematika rozvoje venkova je v rozvinutých zemích ovlivňována změnami v chápání a pojetí venkova, v rámci teorie dochází k posunu paradigmatu. To se promítá do politik jednotlivých států, na globální úrovni EU do ...
  • Lokální aktéři a jejich sítě v Národním parku Šumava 

   Defence status: DEFENDED
   Rataj, Stanislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje Národního parku Šumava, jehož podobu dlouhodobě určují externí politicko-společenské okolnosti. Z hlediska místního rozvoje jsou definováni klíčoví aktéři, jejichž aktivita ...
  • Možnosti a limity spolupráce venkovských obcí. Případová studie obcí v oblasti Českého ráje 

   Defence status: DEFENDED
   Fučíková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Předkládaná diplomová práce se zabývá fenoménem spolupráce venkovských obcí. Mechanismus spolupráce je jedním z možných řešení problémů malých obcí vyplývajících z omezených finančních, materiálních a lidských zdrojů. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV