Now showing items 1-20 of 49

  • Analýza a možnosti nácviku vybrané útočné herní činnosti v ledním hokeji v mládežnických kategoriích 

   Defence status: DEFENDED
   Mulač, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Název: Analýza a možnosti nácviku vybrané útočné herní činnosti jednotlivce v ledním hokeji v mládežnických kategoriích Cíle: Prvním cílem bylo definovat uzlové body provedení daného pohybu vybrané útočné herní činnosti ...
  • Analýza citu pro hru v ledním hokeji 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Název práce: Analýza citu pro hru v ledním hokeji Cíl: Cílem této bakalářské práce je zjistit, co si pod pojmem cit pro hru představí skupina vybraných expertů na lední hokej, a výsledky následně porovnat s poznatky ...
  • Analýza časového a obsahového využití tréninkové jednotky v hokejbalu u kategorie starších žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Maršner, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   2 ABSTRAKT Název diplomové práce: Analýza časového a obsahového využití tréninkové jednotky v hokejbalu u kategorie starších žáků Zpracoval: Milan Maršner Vedoucí diplomové práce: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. Cíle práce: ...
  • Analýza činnosti sportovních agentů v souvislosti s identifikací a rozvojem sportovních talentů (na příkladu fotbalu a ledního hokeje). 

   Defence status: DEFENDED
   Žatkuliak, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 3. 5. 2011
   1 Abstrakt Název: Analýza činnosti sportovních agentů v souvislosti s identifikací a rozvojem sportovních talentů (na příkladu fotbalu a ledního hokeje). Cíle: Cílem práce byla analýza činnosti sportovních agentů v ledním ...
  • Analýza přesilových her a oslabení pět na tři v utkáních první ligy ledního hokeje v sezóně 2005/2006 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavatý, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 3. 5. 2006
   Title of the work: Analysis of Power Play and Playing Two Men Short in the First League Iee Hockey Matches in the Season 2005/2006. The aim of the thesis: The thesis focuses on the analysis ofthe power play and playing two ...
  • Analýza struktury sportovního výkonu v rychlostní kanoistice v mužských disciplínách K1 1000m a K1 500m 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Stanislav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 17. 2. 2021
   Název práce: Analýza struktury sportovního výkonu v rychlostní kanoistice v mužských disciplínách K1 1000 a K1 500 metrů. Cíle práce: Hlavním cílem této rigorózní práce je zjistit, jaké vztahy mají kondiční faktory sportovního ...
  • Analýza zakončení v utkáních nejlepších čtyř týmů při MS žen ve florbalu 2013 

   Defence status: DEFENDED
   Koníčková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 21. 1. 2015
   Název: Analýza zakončení v utkáních nejlepších čtyř týmů při MS žen ve florbalu 2013. Cíle: Cílem práce je analýza zakončení na MS žen 2013 u týmů Švédska, Finska, Švýcarska a České Republiky ve skupině a ve vyřazovací ...
  • Aspekty ovlivňující nábor dětí do klubu v ledním hokeji 

   Defence status: DEFENDED
   Plíšek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   Title: Aspect of ice-hockey kids recruitment Goals: Main goal of this thesis was to find out, how enrolment days affect the decision of parents, whether their kid starts going on ice hockey trainings regularly. Furthermore, ...
  • Individualizace tréninkového procesu v ročním tréninkovém cyklu ledního hokeje 

   Defence status: DEFENDED
   Vrzal, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 5. 5. 2008
   Thesis name: Individualization oftraining process in ice-hockey annual training cycle Thesis aims: The aims ofthis thesis are: analysis of individualization possibilities in training process in ice-hockey annual training ...
  • Jednostranné zatížení jako rizikový faktor svalových disbalancí ve sportovní přípravě dětí (na příkladu ledního hokeje) 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 26. 4. 2016
   Název: Jednostranné zatížení jako rizikový faktor svalových dysbalancí ve sportovní přípravě dětí - lední hokej. Cíle: Cílem této diplomové práce je přispět k řešení problematiky jednostranného zatížení u sportující mládeže ...
  • K možnostemi zlepšení koordinačních schopností u dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Goj, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Název: K možnosti zlepšení koordinačních schopností u dětí mladšího školního věku. Cíle práce: Cílem diplomové práce je zjistit zda lze zlepšit koordinační schopnosti u dětí na ZŠ zařazením všeobecně rozvíjejících cvičení ...
  • KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI V DLOUHODOBÉ KONCEPCI SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 

   Defence status: DEFENDED
   Oburková, Renata (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 4. 5. 2011
   Název práce Koordinační schopnosti v dlouhodobé koncepci sportovní přípravy Cíl práce Cílem diplomové práce bude zpracovat problematiku koordinačních schopností. V první části práce se budu věnovat obecné problematice ...
  • Možnosti cvičení Pilates 

   Defence status: DEFENDED
   Jansová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
  • Možnosti rozvoje rychlosti v mladším a starším školním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Štěchová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 4. 5. 2006
   The possibilities of the speed development in younger and older school age. The development of the speed is influenced on some evolutionary reasons and the age. Sensitive period and genetic determiners are the other factors ...
  • Možnosti rozvoje síly u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Koubová, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Název práce: Možnosti rozvoje sily u dětí Cíle práce: Hlavním cílem této diplomové práce je porovnat úroveň silových schopností u dětí ze tříd běžné populace a dětí ze tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy Metody řešení: ...
  • Možnosti virtuální reality jako tréninkového prostředku ve sportovních hrách - na příkladu vybrané sportovní hry 

   Defence status: DEFENDED
   Rulík, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   Title: The possibilities of virtual reality as a training tool in sports games - on the example of a chosen sports game Objectives: The aim of this thesis is to find relations between variables consisting of selected ...
  • Možnosti zkoumání faktorů individuálního herního výkonu ve hře obránce v mládežnických kategoriích 

   Defence status: DEFENDED
   Chotěborský, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 11. 10. 2007
   Abstrakt Název diplomové práce Možnosti zkoumání faktorů individuálnJho henúho výkonu ve hře obránce v mládežnických kategoriích Cíl práce Cílem práce je sestavit profil individuálního herního výkonu ve hře obránce ve ...
  • Nábor jako základní prvek sportovní přípravy dětí (příklad ve vybraném sportovním odvětví) 

   Defence status: DEFENDED
   Radostová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
  • Návrh stavby ročního tréninkového cyklu ve florbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Cepková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Název práce: Návrh stavby ročního tréninkového cyklu ve tlorbale Cíle práce: Cílem diplomové práce bude pokusit se navrhnout stavbu ročního tréninkového cyklu pomocí porovnání a provedení rozboru ročního tréninkového cyklu ...
  • Názory a postoje školní mládeže v tělesné výchově a sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Jansová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   Název: Názory a postoje školní mládeže k tělesné výchově a sportu Cíle: Hlavní cíl diplomové práce se zaměřuje na sledování názorů a postojů u školní mládeže ve věku 11 - 15 let pomocí dotazníku DIPO - J (Dimenze postojů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV