• Algoritmické problémy související s průnikovými grafy 

   Defence status: DEFENDED
   Ivánek, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   In this thesis we study two clique-cover problems which have interesting applications regarding the k -bend intersection graph representation: the edge-clique-cover-degree problem and the edge-clique-layered-cover problem. ...
  • Analýza a implementace algoritmů pro sestavování středoškolských rozvrhů 

   Defence status: DEFENDED
   Cigler, Luděk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Scheduling represents an interesting and difficult problem of combinatorial automated secondary school timetabling. We describe an implementation of a timetabling system, which combines constraint programming with local ...
  • Aplikace celočíselného programování 

   Defence status: DEFENDED
   Eliáš, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   V této práci prezentujeme a implementujeme několik grafových algoritmů. První část pojednává o algoritmech pro minimální vážené perfektní párování na bipartitních i všeobecných grafech založených na primárně-duální metodě ...
  • Didaktická visualizace grafových algoritmů 

   Defence status: DEFENDED
   Frantál, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Tato práce se zabývá návrhem programovacího jazyka specializovaného na vi- zualizaci grafových algoritmů, vytvořením jeho interpretu a vývojového prostředí. Cílem bylo, aby byl výsledný program využitelný pro výuku grafových ...
  • Heuristikou řízené hledání optima v NP-těžkých úlohách 

   Defence status: DEFENDED
   Ivánek, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
  • Informační systém pro pořádání akcí 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlík, Sebastian (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Vlastní webové stránky jsou dnes pro volnočasové organizace nezbytnost. Obsahem této práce je nástroj usnadňující jejich vytvoření, který zároveň nese logický základ zpřístupňující zajímavou aplikační funkčnost i bez ...
  • Konzistence dat ve sdíleném prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Vitásek, Matej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Tato práce řeší dva různé problémy vznikající v systémech, které umožňují současný přístup několika uživatel ke sdíleným datům. Identifikuje je jako potřebu zamykání při přístupu k malým objemům dat, a potřebu verzování ...
  • Kreativní rozšíření hry Diplomacie 

   Defence status: DEFENDED
   Švagerka, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Tato práce se zabývá problematikou online hraní deskových her. Popisuje minulost i současnost tohoto žánru a ukazuje problémy a chyby nynějšího stavu. Cílem je navrhnout prostředí, ve kterém by bylo možné jednoduše a ...
  • Metajazyk generující zdrojové kódy 

   Defence status: DEFENDED
   Kolšovský, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Názov práce: Metajazyk generujúci zdrojové kódy Autor: Jakub Kolšovský Katedra / Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedúcí bakalárskej práce: RNDr. Martin Pergel, Ph.D., Katedra softwaru a výuky informatiky Abstrakt: ...
  • Univerzální diskrétní simulátor 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vytasil, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   V této práce je rozebrán návrh a implementace programu umožňujícího provádět diskrétní simulace. Dále je v programu implementována vizualizace průběhu diskrétní simulace. Důraz je kladen především na univerzalitu. Kromě ...
  • Univerzální diskrétní simulátor 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vytasil, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   V této práci je rozebrán návrh a implementace programu umožňujícího provádět diskrétní simulace. Dále je v programu implementována vizualizace průběhu diskrétní simulace. Důraz je kladen především na univerzalitu. Kromě ...
  • Univerzální diskrétní simulátor 

   Defence status: DEFENDED
   Vytasil, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   V této práci je rozebrán návrh a implementace programu umožňujícího provádět diskrétní simulace. Dále je v programu implementována vizualizace průběhu diskrétní simulace. Důraz je kladen především na univerzalitu. Kromě ...
  • Univerzální zálohování 

   Defence status: DEFENDED
   Douša, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 1. 2014
   Základním zadáním práce je vyřešení problému nekolidujícího přístupu ke sdílenému datovému úložišti při různých typech zálohování dat. Hlavním omezením je nemožnost spuštění serverové aplikace u sdíleného média. Z tohoto ...
  • Vizualizace geometrických algoritmů 

   Defence status: DEFENDED
   Kikta, Marcel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práca sa zaoberá návrhom programovacieho jazyka, prekladača a interpretera určeného na vizualizovanie geometrických algoritmov. Dôraz je kladený na návrh čo najjednoduchšieho jazyka a na kvalitu vizualizačného prostredia. ...
  • Vizualizace grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   V predložené práci studujeme metody pro kreslení grafu ve 3D. V první cásti shrneme výsledky o ortogonálních nakresleních grafu s maximálním stupnem nižším než 6. Rozebereme použití fyzikálních principu pro kreslení ve 3D. ...
  • Vizualizace jevů souvisejících s lineárním programováním 

   Defence status: DEFENDED
   Gregor, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Předložená práce se zabývá návrhem a implementací skriptovacího jazyka zaměřeného především na ilustraci jevů souvisejících s lineárním programováním. Popisuji tedy konstrukci interpretu i teorii, která je k tomu potřeba. ...
  • Vizualizace molekul popsaných v ženevském názvosloví 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Předmětem této práce je implementace nástroje na automatické zpracování názvů organických sloučenin do podoby prostorového modelu molekuly. Pro popis modelu je použit jazyk VRML, což umožňuje mimo jiné následnou práci s ...
  • Vizualizácia vybraných algoritmov pri využití XML 

   Defence status: DEFENDED
   Futó, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   The subject of this bachelor thesis is a design and implementation of a tool that visualizes particular numerical algorithms. The tool proposes a visualization environment that allows a user to write a numeric algorithm ...
  • Vybrané problémy související s vehicle routing 

   Defence status: DEFENDED
   Kuklis, Imrich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   V této práci se zameříme na známí problém, kterým se zabývá mnoho vedců z oblasti logistiky, teoretické informatiky a matematiky. Tento problém se jmenuje dopravní problém. Hlavně se soustředíme na speciální variantu s ...
  • Vybrané problémy související s vehicle routing 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kuklis, Imrich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Název práce: Vybrané problémy související s vehicle routing Autor: Imrich Kuklis Katedra / Ústav: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martin Pergel, Ph.D., Kabinet software a výuky informatiky ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV