• A život šel dál: Osudy československých přeživších židů po druhé světové válce 

   Skálová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 20. 10. 2011
   Tato práce se zabývá poválečným osudem osmnácti respondentů, kteří byli označeni podle norimberských zákonů za židy nebo položidy. Za druhé světové války byli internováni do koncentračních táborů, museli se skrývat nebo ...
  • Kopisty: proč jsme museli odejít! 

   Pšenicová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Diplomová práce "Kopisty: proč jsme museli odejít!" se týká zlikvidované obce na Mostecku. Kopisty musely ustoupit průmyslové těžbě a její obyvatelé museli být vystěhováni. Oficiálním důvodem této likvidace byl povrchový ...
  • "Mně bylo osmnáct let a vdávala jsem se z čistý lásky." Vývoj svatebního obřadu v komunistickém Československu 

   Hodačová Balvínová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Cílem diplomové práce je studium vývoje a změn v průběhu svatebních zvyklostí v letech 1948 - 1989, tedy v době trvání komunistického Československa. Zpracováván byl jako orálněhistorický kvalitativní výzkum doplněný o ...
  • Orální historie 

   Jadrná, Anita (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývá problematikou orální historie. Je zaměřena především na metodologii této výzkumné metody. Popisuje také vznik a historii orální historie jak v zahraničí, tak v českém (případně československém) ...
  • Pražské jaro v kolektivní paměti příslušníků 28. stíhacího bombardovacího leteckého pluku v Čáslavi 

   Hlaváček, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Pražské jaro v kolektivní paměti příslušníků 28. stíhacího bombardovacího leteckého pluku v Čáslavi Jiří Hlaváček Cílem této práce je analyzovat průběh a následky Pražského jara u 28. stíhacího bombardovacího leteckého ...
  • Rozvadov: Porevoluční proměna příhraniční obce očima jejích obyvatel 

   Skálová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 19. 10. 2012
   Vývoj příhraniční obce Rozvadov od roku 1948 a její proměna po roce 1989 představuje dva protipóly ve způsobu života místních obyvatel a ve vzhledu a organizaci obce jako takové. V předkládané diplomové práci jsem se ...
  • Ve jménu pokroku: Osudy obyvatel "zmizelého" Dolního Jiřetína. 

   Kryšpínová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Tato práce se zabývá obcí Dolní Jiřetín, zlikvidovanou na počátku 80. let minulého století, a osudem jejích obyvatel, kteří v obci žili do jejího zániku. Dolní Jiřetín byl jednou z mnoha obcí na Mostecku zrušených v době ...
  • Změny na venkově po roce 1989 - Široké Třebčice 

   Mačej, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 22. 10. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá změnami na českém venkově po roce 1989. Pád komunistického režimu ovlivnil další vývoj československého a následně českého venkova. Široké Třebčice jsou malou vesnicí, do jejíhož života se ...
  • Ženy Jazzové sekce 

   Kybalová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Jazzová sekce byla specifickým Československým fenoménem vzniklým jako zájmová organizace původně milovníků jazzu, a posléze i alternativní kultury. Její hlavní působení lze vymezit dobou normalizace, která v socialistickém ...
  • Život Čechů ve východní části Volyňské gubernie, jejich poválečná reemigrace a usídlování na Tachovsku 

   Skálová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 24. 3. 2009
  • Život na pražském sídlišti Lužiny očima jeho obyvatel od konce 80. let po současnost 

   Křečková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 20. 10. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV