• Advanced halftoning methods 

   Defence status: DEFENDED
   Zámečník, Bohumír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat modulární knihovnu pro metody digitálního halftoningu se zaměřením na fotorealistické metody využívající modrého šumu a fraktálních křivek vyplnujících plochu. V úvahu byly ...
  • Algoritmy pro hry Mankala 

   Defence status: DEFENDED
   Berkman, Tadeáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tato práce zkoumá možnosti konstrukce počítačového hráče ke hraní her z rodiny deskových her Mankal (fazolové hry), konkrétně her Toguz kumalak, Oware, Kalaha, s důrazem na první jmenovaný. Věnuje se především algoritmu ...
  • Analýza videa pro entomologii 

   Defence status: DEFENDED
   Šerý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Analýza vzorců chování jedinců druhu Drosophila melanogaster je předmě- tem studia mnoha laboratořích. Sleduje se chování jedinců například v různých genových liniích. K tomu, aby byla tato analýza možná, je potřeba mít ...
  • Animace mraků 

   Defence status: DEFENDED
   Šnábl, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Mraky jsou atmosferický jev vznikající kondenzací vzdušné vlhkosti. Pro mraky je typický pomalý pohyb po obloze. Nafotografovaná sekvence snímků však při rychlém přehrání může působit trhaně. Cílem této práce je navrhnout ...
  • Best View of 3D Scene 

   Defence status: DEFENDED
   Jankovič, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Nalezení dobrých pohledů na 3D scénu je užitené v mnoha oblastech: zkoumání virtuálních světů, globální osvětlování, atd. Cílem této práce bylo naimplementovat několik metod pro nalezení nejlepšího pohledu na 3D scénu. ...
  • Bodová primitiva na grafických akcelerátorech 

   Defence status: DEFENDED
   Skotáková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   V posledních letech je bodům jako způsobu reprezentace objektů věnováno více pozornosti. V této práci jsou představeny možnosti zpracování modelů reprezentovaných body. Je zde uveden přehled algoritmů, které lze využít při ...
  • BRDF dílna 

   Defence status: DEFENDED
   Matějka, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Cílem práce je navrhnout aplikaci pro interaktivní experimenty s funkcemi BRDF. Uživatel může zadat libovolnou funkci BRDF analytickým vzorcem, včetně definice parametrů. Program poté použije tuto BRDF pro zobrazení ...
  • BRDF Editor 

   Defence status: DEFENDED
   Waltl, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Název: BRDF Editor Autor: Jan Waltl Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí práce: RNDr. Josef Pelikán, Katedra softwaru a výuky informatiky Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit prostředí pro tvorbu a editaci ...
  • Correspondence Problem in Geometrics Morphometric Tasks 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíček, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 9. 2015
   Title: Correspondence Problem in Geometric Morphometrics Tasks Author: Václav Krajíček Department / Institute: Department of Software and Computer Science Education Supervisor of the doctoral thesis: RNDr. Josef Pelikán ...
  • Částicové systémy 

   Defence status: DEFENDED
   Šik, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   V předložené práci se zabývám vývojem knihovny na práci s částicovými systémy nezávislou na konkretní použité gra fické knihovně. Částicové systémy slouží v rzných grafi ckých aplikacích k zobrazování zajímavých efektů ...
  • Decimácia trojuholníkových sietí 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Modern 3D scenners produce detailed and vast scenes consisting of huge number of triangles. This thesis is dedicated to simplification of such triangu- lar meshes with attributes. The problem of reducing the number of ...
  • Detekce meteorů na širokoúhlém CCD snímku 

   Defence status: DEFENDED
   Gomboš, Igor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 1. 2008
   BOOTES je česko-španělský robotický systém pro automatickou správu teleskopů umístěných v Ondřejove a v pohoří Sierra Nevada. Cílem diplomové práce je navrhnout a implementovat nástroj pro detekci stop meteoritů a otestovat ...
  • Digital Reconstructed Radiography 

   Defence status: DEFENDED
   Chovanec, Andrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Röntgenové vyšetrenie zohráva v medicínskej praxi doležitú rolu, no popri všetkých výhodách, ktoré prináša, obsahuje aj isté obmedzujúce nedostatky. V tejto práci detailne popisujeme techniku, ktorá na základe vopred ...
  • Dimension Reduction Techniques in Morhpometrics 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Tato práce se zabývá aplikací metod redukce dimenze v antropologii a morfometrii. Zejména se sousteuje na nelinearní metody redukce dimenze. Práce zavádí nový postup nazývaný multipass redukce dimenze. Ukážeme, že pomocí ...
  • Dynamika živých organismů 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrák, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Počítačová animace artikulovaných postav je jedna z nejzajzajímavějších a nejvíce se rozvíjejících oblastí moderní počítačové grafiky. Cílem této práce je seznámit čtenáře s teorií simulace tuhých těles s omezeními, která ...
  • Editor dlaždiček 

   Defence status: DEFENDED
   Mikeš, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém pro editaci dlaždiček v rovině. Bude podporovat zaměnitelnost jednotlivých dlaždiček za jejich instance, či vzor, se zachováním spojitosti kresby na hranách. Součástí ...
  • Editor implicitních ploch 

   Defence status: DEFENDED
   Podloucký, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Tato práce se zabývá využitím implicitně de finovaných ploch k modelování trojrozměrných objekt v počítačové grafi ce. Nejprve na teoretické úrovni rozebírá běžné postupy a nástroje, které se k takovému modelování používají ...
  • Experimentální systém pro "subdivision surfaces" 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomazník, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
  • Fixing of Facial Triangle Meshes 

   Defence status: DEFENDED
   Nekvinda, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   The purpose of this work is to create an algorithm for automatic cleaning and trimming of three-dimensional facial scans. In view of that, we have developed an algorithm which consists of three central parts. The frst part ...
  • Fotorealistické zobrazování 

   Defence status: DEFENDED
   Hošala, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Práca slúži ako teoretický základ pre implementovanie softvéru slúžiaceho k vykresľovaniu fotorealistických obrázkov. Aplikácia vyvinutá na základe popísaných princípov bude takisto súčasťou práce. Snaha o dosiahnutie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV