• A země se třásla: reflexe zemětřesení ve Skopji (1963) a Banja Luce (1969) 

   Defence status: DEFENDED
   Mujanović, Mihad (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Cílem této práce je zachytit klíové události po niivém zemětřesení ve Skopji roku 1963 a v Banja Luce roku 1969. Důraz je zvláště kladen na reakci svazových orgánů, zahraniní ohlas a demografické změny v postižených ...
  • Chorvatská menšina v Maďarsku v moderní éře 

   Defence status: DEFENDED
   Milojevičová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 5. 2008
   The goal of this thesis is to analyze the current situation of the Croat minority in Hungary. As a consequence of the Ottoman expansion and unbearable living conditions the Croat population started to migrate to the North; ...
  • Chorvatsko 1989-1990: mezi Jugoslávií a nacionalismem 

   Defence status: DEFENDED
   Moskovič, Boris (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Práce se zabývá politickým vývojem Chorvatska od počátku roku 1989 do prvních vícestranických voleb na jaře 1990. Analyzuje vývoj postojů chorvatských komunistů k probíhající jugoslávské krizi a aktivitu opozičních uskupení ...
  • Československo-italské vztahy v letech 1922-1929 

   Defence status: DEFENDED
   Houska, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Disertační práce je věnována československo-italským vztahům v letech 1922-1929. Poměr mezi Prahou a Římem se po nástupu fašismu k moci zásadně nezměnil. Obě země už před tím jen obtížně navazovaly spolupráci. V roce 1924 ...
  • Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941: Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie 

   Defence status: DEFENDED
   Sovilj, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Práce se zabývá velmi složitým československo-jugoslávskými vztahy bezprostředně před a na začátku druhé světové války. V této době Československo jako nezávislý stát už neexistovalo, zatímco Jugoslávie musela pořád ...
  • Československo-rumunské vztahy v letech 1944-1948 

   Defence status: DEFENDED
   Šisler, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Předkládaná diplomová práce pojednává o bilaterálních vztazích mezi Československem a Rumunskem v prvních letech po druhé světové válce. Zaměřuje se především na výzkum vztahů politických a hospodářských. Po úvodu následuje ...
  • Češi v Bělehradě a jejich sociální skladba v letech 1918-1941 

   Defence status: DEFENDED
   Gagić, Maja (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá českou menšinou v meziválečném Bělehradě. Cílem práce bylo vytvořit jednotný a ucelený obraz života této minority. Ač zde byla primárně zkoumána jen určitá skupina příslušníků české menšiny, ...
  • Demografické proměny v Bosně a Hercegovině v 90. letech minulého století. Nucená migrace a její prostorové dopady 

   Defence status: RECOGNIZED
   Žíla, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 7. 2009
   Stěžejní pozornost této práce, zabývající se demografickými proměnami v prostoru Bosny a Hercegoviny, je zaměřena na porovnání etno-demografické situace na počátku devadesátých let 20. století se stavem v zemi po ukončení ...
  • Demografické proměny v Bosně a Hercegovině v 90. letech minulého století: nucená migrace a její prostorové dopady 

   Defence status: DEFENDED
   Žíla, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Stěžejní pozornost této práce, zabývající se demografickými proměnami v prostoru Bosny a Hercegoviny, je zaměřena na porovnání etno-demografické situace na počátku devadesátých let 20. století se stavem v zemi po ukončení ...
  • Fenomén Medjugorje a jeho následné vyšetřování církevními činiteli v letech 1981-1984 

   Defence status: DEFENDED
   Hanuš, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá církevním vyšetřováním událostí v Medjugorje v rozmezí let 1981 - 1984 ze strany františkánů fary sv. Jakova, biskupa Mostaru a Duvna Pavao Zaniće a tzv. první diecézní komise. Zvláštní ...
  • Formování jugoslávské informbyrovské emigrace v Československu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vojtěchovský, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 2. 2007
   Politické události roku 1948, které poznamenaly podobu evropského kontinentu na čtyřicet let, byly zvláště osudné pro dvě v lecčem podobné a přitom tolik rozdílné země - Československo a Jugoslávii. Únorový převrat v ...
  • Franjo Tudman v chorvatském mediálním diskurzu, na příkladu životopisů a "Feralu Tribune" 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vacík, Ivo (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 6. 10. 2009
   This dissertation 1S leaded by two goals. The first one is to show the controversial posture of the first Croatian president from the Croatian society point of view. For this purpose I use the biographies of Franjo Tudman ...
  • Franjo tuđman v chorvatském v medialním diskurzu, na příkladů životopisů a "Feralu Tribune" 

   Defence status: DEFENDED
   Vacík, Ivo (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Tato diplomová práce si vytyčila dvojí cíl. Prvním je na příkladu životopisů Fral'\ia Tudmana a politicko-satirického časopisu "Feral Tribune" ukázat rozporuplné vnímání prvního chorvatského prezidenta chorvatskou společností. ...
  • Interpretace základních problémů národních dějin v dílech čelných představitelů albánského národního hnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Křepinský, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 6. 2020
   The thesis focuses on the shaping of the national history of Albanians during the Albanian national movement. The time frame of the study is epoch between 1854 when Johann Georg von Hahn published Albanian Studies, and ...
  • Jugoslávie na křižovatce. Reflexe jugoslávského tisku na počátku roku 1990 

   Defence status: DEFENDED
   Moskovič, Boris (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Thesis analyzes activity of two daily newspapers of Yugoslavia, namely zagrebian Vjesnik and belgradian Politika at the beggining of the year 1990 before SFRY desintegrated. It outlines stance that these periodics adpoted ...
  • Jugoslávie v reflexi českého protektorátního tisku 1941-1943 

   Defence status: DEFENDED
   Vojnovič, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Cílem práce je analyzovat reference o Jugoslávii (oblast někdejšího Království Jugoslávie) ve vybraných českých periodikách protektorátu Čechy a Morava (Národní politika, České slovo a Venkov) v letech 1941-1943. Důraz je ...
  • Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtěchovský, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 7. 2010
   Práce pojednává o skupině jugoslávských informbyrovských (protititovských) emigrantů působících v Československu. Základní výkladovou linii tvoří analýza jejich politické činnosti. Zároveň toto téma nabídlo prostor pro ...
  • Makedonská pravoslavná církev v kontextu vývoje jugoslávské společnosti a politiky (1944-1968) 

   Defence status: DEFENDED
   Mlynáriková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 6. 2007
   Když V létě roku 2005 dospěl obnovený spor mezi Srbskou a Makedonskou pravoslavnou církví tak daleko, že srbské aerolinie JAT stáhly své dva letouny zapůjčené makedonské letecké společnosti MAT (pikantní na této záležitosti ...
  • Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878-1918 

   Defence status: DEFENDED
   Mujanović, Mihad (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 5. 2021
   Předkládaná práce se zabývá proměnami muslimské pospolitosti (dnešních Bosňáků) v Bosně a Hercegovině za rakousko-uherské okupace mezi lety 1878 a 1918. V kontextu utváření moderních středoevropských a balkánských národů ...
  • Obraz Chorvatska ve vybraných českých tištěných médiích v roce 1995 

   Defence status: DEFENDED
   Fabian, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Bakalářská práce Obraz Chorvatska ve vybraných českých tištěných periodikách v roce 1995 se zabývá reflexí deníků a týdeníků (Rudé právo, Lidové noviny, Týden a Respekt) na události v Chorvatsku v určeném časovém období. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV