• Generic Approach to Updating Uncertainty: Focus on Conditioning 

   Defence status: DEFENDED
   Kuncová, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Najprv sa budeme zaoberat' rôznymi druhmi reprezentácie neistoty a metódami aktualizácie pomocou kondicionalizácie. Zameriame sa na generický rámec (kon- dicionálnej) plauzibility pre jeho schopnost' generalizovat' všetky ...
  • Knowledge changes in dynamic epistemic logic 

   Defence status: DEFENDED
   Dančák, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   V této práci je představena logika hybridních akčních modelů, spolu s korektním a úplným Hilbertovským kalkulem. Je to původní mul- timodální epistemická logika, která se snaží dát agentům (i) silný prostředek komunikace ...
  • Mapování sociálně negativních jevů ve školách.Zjišťování výskytu šikany a dětské agrese pomocí sociometricko-ratingového dotazníku D-1 

   Defence status: DEFENDED
   Mottlová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   Název: Mapovánísociálně negativníchjevů ve školách - '!jišťování výskytu šikany a dětské agrese pomocísociometricko-ratingového dotazníku a dotazníku D-1 Surveying ofsocially negative phenomena at schools - researching ...
  • Mediální prezentace sportu v národním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Zatloukalová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Název: Mediální prezentace sportu v národním kontextu Abstrakt: Práce se zabývá fenoménem transformace sportovní události v médiích. V teoretické části je popsán tento fenomén optikou tzv. západní kultury se zaměřením na ...
  • Role islámu v životě muslimských sportovců působících v Česku 

   Defence status: DEFENDED
   Pulec, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Název: Role islámu v životě muslimských sportovců působících v Česku Cíle: Hlavním cílem této práce je analyzovat vztah islámu a sportu. Cílovou skupinou pro výzkum jsou tedy sportující muslimové působící (žijící) v Česku. ...
  • Vliv typu vzdělání na pracovní uplatnění těžce zrakově postižených 

   Defence status: DEFENDED
   Křivková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 12. 5. 2009
   Nazev: PHyrava tezce zrakove postizenvch zdku na specidlnfch strednich skoldch pro svet prdce Cile prace: Podat uceleny pfehled o problematice zamestnavani zrakove postizenych (ZP)a jejich pfipravy do sveta prace. V ...
  • Získávání znalostí z databází 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejšek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Získávání znalostí z databází bakalářská práce Jakub Dolejšek (abstrakt v českém jazyce) Práce se zabývá problematikou dobývání znalostí z databází se zaměřením na metody rozhodovacích stromů a neuronových sítí spolu s ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV