Now showing items 1-20 of 62

  • Albína Dratvová, její filosofické myšlení a boj za emancipaci žen 

   Defence status: DEFENDED
   Křístková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 9. 2022
   This bachelor's thesis deals with the personality of Albína Dratva, the first docent of natural sciences and philosophy, positivist and creator of propaedeutic. The main aim of the thesis is to provide an insight into the ...
  • Analýza informační společnosti. Nebezpečí médií pro výchovu nebo jejich velká příležitost? 

   Defence status: DEFENDED
   Vencl, Josef (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Diplomová práce bere za základ teorie o moderní informační společnosti, jak ji reflektují moderní filosofie. Teoreticky se zabývá roztříštěností světa a vzdělání, podléhajících vlivu různých zájmů, a technologií, které ...
  • Axiologické a kognitivní založení výchovy k demokracii v současné škole 

   Defence status: DEFENDED
   Havlínová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DISERTAČNÍ PRÁCE : AXIOLOGICKÉ A KOGNITIVNÍ ZALOŽENÍ VÝCHOVY K DEMOKRACII V SOUČASNÉ ŠKOLE AXIOLOGICAL AND COGNITIVE PRINCIPLES OF EDUCATION FOR DEMOCRACY IN CONTEMPORARY ...
  • Čas a věčnost u svatého Augustina 

   Defence status: DEFENDED
   Charvát, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 1. 2014
  • Emanuel Rádl, jeho pojetí filosofie a výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtíšková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   1 Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Emanuel Rádl, jeho pojetí filosofie a výchovy se bude zabývat dílem a myšlenkami významného českého filosofa a biologa Emanuela Rádla. Prostudovány budou základní tituly Útěcha z ...
  • Eschatologické motivy ve filosofii K. Jasperse 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kowalski, Piotr Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 5. 2015
   In his work unite the philosophical thinking of K. Jaspers with eschatology in connection with educational themes. I trying to capture the concept of philosophical beliefs, critical situations, human and existential anxiety ...
  • Existence u Sørena Kierkegaarda 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Práce "Existence u Sørena Kierkegaarda" se zabývá pojetím a problematikou existence u Sørena Kierkegaara. Cílem práce je popsat jednotlivé etapy existence, porovnat je mezi sebou, určit jakým způsobem se od sebe odlišují ...
  • Filosofické pojetí přírody v dílech renesančních myslitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
  • Filosofie a pojetí výchovy K. Jasperse na pozadí eschatologie 

   Defence status: DEFENDED
   Kowalski, Piotr Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 4. 2017
   Ve své práci spojuji filosofické myšlení K. Jasperse s eschatologií v souvislosti s výchovnými motivy. Snažím se zachytit pojetí filosofické víry, mezních situací, existenční a existenciální úzkosti s láskyplným výchovným ...
  • Filosofie výchovy Janusze Korczaka 

   Defence status: DEFENDED
   Bystrzycká, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Janusz Korczak byl pro 20. století světlem pro naši důstojnost. Jeho světlo nebylo explozí, ale malou blikající hvězdou. Ve své divadelní hře Senát šílenců jeden z hrdinů Smutný bratr řekl: Život má pravdu. Kdo nedokáže ...
  • Formování osobnosti žáka na prvním stupni ZŠ skrze ctnosti v rámci oboru etická výchova. 

   Defence status: DEFENDED
   Havránková, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 1. 2022
   Ve své práci zkoumám fenomén ctností ve výchově a vzdělávání, jejich význam a vliv na rozvoj osobnosti dítěte. Zabývám se tím, na čem je výchova ke ctnostem založena, z jakých filozofických myšlenek a tradic vychází a na ...
  • Genderové stereotypy ve hře a výběru hraček 

   Defence status: DEFENDED
   Kubrová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
   This bachelor's thesis deals with a timeless topic of gender stereotypes in playing and toy selection. The theoretical part clarifies concepts such as: gender, sex, masculinity and feminity and in this context it looks at ...
  • Holokaust jako moderní zločin a etický problém 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiáš, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
  • Hra a poznání 

   Defence status: DEFENDED
   Pilousková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
  • Hra v životě dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Pešáková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
   This bachelor's thesis deals with the matter of adult play, highlights the importance and overall role of play in adult life, tries to place it on the same level as, for example, love and it proves that it is not just fun ...
  • Hra ve filosofické a pedagogické reflexi 

   Defence status: DEFENDED
   Rybářová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Diplomová práce se zabývá problematikou hry v pedagogice, jejím filosofickým základem a úlohou v osvojování jazyka. Je rozdělena do tří částí. V teoretické části je definována hra z filosofického hlediska a její jednotlivá ...
  • Intersubjektivita a postmoderní společnost: K fenomenologii druhého 

   Defence status: DEFENDED
   Tlapa, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Hlavním tématem disertační práce Intersubjektivita a postmoderní společnost: K fenomenologii druhého je problém intersubjektivity. Práce je především dialogem s určitou částí fenomenologického myšlení, které si otázku po ...
  • K problematice svobody ve filosofii 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Peterová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
  • Kierkegaardovo pojetí existence 

   Defence status: DEFENDED
   Janatová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tématem této bakalářské práce je "Kierkegaardovo pojetí existence". Pojednává o životě dánského filosofa Sørena Kierkegaarda a jeho filosofii. V práci je řešena problematika lidské existence a její tři základní stádia, ...
  • Koncepce svobody ve filosofii Alberta Camuse, Gabriela Marcela a Jeana-Paula Sartra 

   Defence status: DEFENDED
   Ulčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 9. 2022

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV