• Analýza informační společnosti. Nebezpečí médií pro výchovu nebo jejich velká příležitost? 

   Defence status: DEFENDED
   Vencl, Josef (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Diplomová práce bere za základ teorie o moderní informační společnosti, jak ji reflektují moderní filosofie. Teoreticky se zabývá roztříštěností světa a vzdělání, podléhajících vlivu různých zájmů, a technologií, které ...
  • Axiologické a kognitivní založení výchovy k demokracii v současné škole 

   Defence status: DEFENDED
   Havlínová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DISERTAČNÍ PRÁCE : AXIOLOGICKÉ A KOGNITIVNÍ ZALOŽENÍ VÝCHOVY K DEMOKRACII V SOUČASNÉ ŠKOLE AXIOLOGICAL AND COGNITIVE PRINCIPLES OF EDUCATION FOR DEMOCRACY IN CONTEMPORARY ...
  • Čas a věčnost u svatého Augustina 

   Defence status: DEFENDED
   Charvát, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 1. 2014
  • Emanuel Rádl, jeho pojetí filosofie a výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtíšková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   1 Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Emanuel Rádl, jeho pojetí filosofie a výchovy se bude zabývat dílem a myšlenkami významného českého filosofa a biologa Emanuela Rádla. Prostudovány budou základní tituly Útěcha z ...
  • Eschatologické motivy ve filosofii K. Jasperse 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kowalski, Piotr Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 5. 2015
   In his work unite the philosophical thinking of K. Jaspers with eschatology in connection with educational themes. I trying to capture the concept of philosophical beliefs, critical situations, human and existential anxiety ...
  • Existence u Sørena Kierkegaarda 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Práce "Existence u Sørena Kierkegaarda" se zabývá pojetím a problematikou existence u Sørena Kierkegaara. Cílem práce je popsat jednotlivé etapy existence, porovnat je mezi sebou, určit jakým způsobem se od sebe odlišují ...
  • Filosofické pojetí přírody v dílech renesančních myslitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
  • Filosofie a pojetí výchovy K. Jasperse na pozadí eschatologie 

   Defence status: DEFENDED
   Kowalski, Piotr Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 4. 2017
   Ve své práci spojuji filosofické myšlení K. Jasperse s eschatologií v souvislosti s výchovnými motivy. Snažím se zachytit pojetí filosofické víry, mezních situací, existenční a existenciální úzkosti s láskyplným výchovným ...
  • Filosofie výchovy Janusze Korczaka 

   Defence status: DEFENDED
   Bystrzycká, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Janusz Korczak byl pro 20. století světlem pro naši důstojnost. Jeho světlo nebylo explozí, ale malou blikající hvězdou. Ve své divadelní hře Senát šílenců jeden z hrdinů Smutný bratr řekl: Život má pravdu. Kdo nedokáže ...
  • Holokaust jako moderní zločin a etický problém 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiáš, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
  • Hra ve filosofické a pedagogické reflexi 

   Defence status: DEFENDED
   Rybářová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Diplomová práce se zabývá problematikou hry v pedagogice, jejím filosofickým základem a úlohou v osvojování jazyka. Je rozdělena do tří částí. V teoretické části je definována hra z filosofického hlediska a její jednotlivá ...
  • Intersubjektivita a postmoderní společnost: K fenomenologii druhého 

   Defence status: DEFENDED
   Tlapa, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Hlavním tématem disertační práce Intersubjektivita a postmoderní společnost: K fenomenologii druhého je problém intersubjektivity. Práce je především dialogem s určitou částí fenomenologického myšlení, které si otázku po ...
  • K problematice svobody ve filosofii 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Peterová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
  • Kierkegaardovo pojetí existence 

   Defence status: DEFENDED
   Janatová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tématem této bakalářské práce je "Kierkegaardovo pojetí existence". Pojednává o životě dánského filosofa Sørena Kierkegaarda a jeho filosofii. V práci je řešena problematika lidské existence a její tři základní stádia, ...
  • Kontexty vzcházení svobody ve filosofii Jeana Paula Sartra 

   Defence status: DEFENDED
   Straka, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   Smyslem předkládané diplomové práce je pokus zmapovat vývoj ontologického zkoumání Jeana Paula Sartra v oblasti pojmu svobody. Sartra budeme sledovat jako významného představitele moderní ontologie. Pojem svobody tak bude ...
  • Kozmologická výchova E. Finka 

   Defence status: DEFENDED
   Dědečková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 9. 2019
   This thesis "The Cosmological Education by E. Fink" represents modified and extended text of the publication (2018), which was the result of the grant project GA UK. Through commented translations of the excerpts of Fink's ...
  • Krize přirozeného světa 

   Defence status: DEFENDED
   Holá, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Krize přirozeného světa The crisis of the Life-world PhDr. Klára Holá This doctoral thesis called The crisis of the Life-world is an interdisciplinary theoretical treatise on a problem of the crisis in connection with the ...
  • Masarykovo pojetí moderního člověka a dějin 

   Defence status: DEFENDED
   Krčil, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Bakalářská práce se zaměřuje na myšlení Tomáše Garrigue Masaryka, především na jeho pohled na "moderního člověka" ve vztahu k dějinám na pozadí událostí počátku 20. století. Práce tyto Masarykovy názory analyzuje, zaměřuje ...
  • Možnosti autenticity a fenoménu Smrti na pozadí Starosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kuklová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   The existence is substantially coexistence. Sharing does not detract the loneliness of fall and destiny (guilt and consistence) from his existence these days, the regression into dust (end of experience) fights for human ...
  • Multikulturní výchova jako (filosofický) problém 

   Defence status: DEFENDED
   Morvayová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Disertační práce pojednává o antinomiích definice a praxe tzv. multikulturní výchovy a o jejích východiscích a z nich vyplývajících paradoxech, které destabilizují její koncept a zpochybňují potenci k naplňování cílů, které ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV