• Axiologické a kognitivní založení výchovy k demokracii v současné škole 

   Havlínová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DISERTAČNÍ PRÁCE : AXIOLOGICKÉ A KOGNITIVNÍ ZALOŽENÍ VÝCHOVY K DEMOKRACII V SOUČASNÉ ŠKOLE AXIOLOGICAL AND COGNITIVE PRINCIPLES OF EDUCATION FOR DEMOCRACY IN CONTEMPORARY ...
  • Čas a věčnost u svatého Augustina 

   Charvát, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 1. 2014
  • Emanuel Rádl, jeho pojetí filosofie a výchovy 

   Vojtíšková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   1 Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Emanuel Rádl, jeho pojetí filosofie a výchovy se bude zabývat dílem a myšlenkami významného českého filosofa a biologa Emanuela Rádla. Prostudovány budou základní tituly Útěcha z ...
  • Eschatologické motivy ve filosofii K. Jasperse 

   Kowalski, Piotr Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 5. 2015
   Ve své práci spojuji filosofické myšlení K. Jasperse s eschatologií v souvislosti s výchovnými motivy. Snažím se zachytit pojetí filosofické víry, mezních situací, existenční a existenciální úzkosti s láskyplným výchovným ...
  • Existence u Sørena Kierkegaarda 

   Štěpánová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Práce "Existence u Sørena Kierkegaarda" se zabývá pojetím a problematikou existence u Sørena Kierkegaara. Cílem práce je popsat jednotlivé etapy existence, porovnat je mezi sebou, určit jakým způsobem se od sebe odlišují ...
  • Filosofie a pojetí výchovy K. Jasperse na pozadí eschatologie 

   Kowalski, Piotr Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 4. 2017
   Ve své práci spojuji filosofické myšlení K. Jasperse s eschatologií v souvislosti s výchovnými motivy. Snažím se zachytit pojetí filosofické víry, mezních situací, existenční a existenciální úzkosti s láskyplným výchovným ...
  • Filosofie výchovy Janusze Korczaka 

   Bystrzycká, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Janusz Korczak byl pro 20. století světlem pro naši důstojnost. Jeho světlo nebylo explozí, ale malou blikající hvězdou. Ve své divadelní hře Senát šílenců jeden z hrdinů Smutný bratr řekl: Život má pravdu. Kdo nedokáže ...
  • Hra ve filosofické a pedagogické reflexi 

   Rybářová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Diplomová práce se zabývá problematikou hry v pedagogice, jejím filosofickým základem a úlohou v osvojování jazyka. Je rozdělena do tří částí. V teoretické části je definována hra z filosofického hlediska a její jednotlivá ...
  • Kierkegaardovo pojetí existence 

   Janatová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tématem této bakalářské práce je "Kierkegaardovo pojetí existence". Pojednává o životě dánského filosofa Sørena Kierkegaarda a jeho filosofii. V práci je řešena problematika lidské existence a její tři základní stádia, ...
  • Kontexty vzcházení svobody ve filosofii Jeana Paula Sartra 

   Straka, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   Smyslem předkládané diplomové práce je pokus zmapovat vývoj ontologického zkoumání Jeana Paula Sartra v oblasti pojmu svobody. Sartra budeme sledovat jako významného představitele moderní ontologie. Pojem svobody tak bude ...
  • Krize přirozeného světa 

   Holá, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Krize přirozeného světa The crisis of the Life-world PhDr. Klára Holá Tato disertační práce, nazvaná Krize přirozeného světa, je interdisciplinárním teoretickým pojednáním o problému krize v souvislosti s přirozeným světem, ...
  • Multikulturní výchova jako (filosofický) problém 

   Morvayová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Disertační práce pojednává o antinomiích definice a praxe tzv. multikulturní výchovy a o jejích východiscích a z nich vyplývajících paradoxech, které destabilizují její koncept a zpochybňují potenci k naplňování cílů, které ...
  • Mýtus o věčném návratu 

   Opálková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • Mýtus ve filosofické reflexi 

   Ratajík, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Cílem této práee bylo ukázat mýtus v různých úhlech pohledu, v souvislostech. Snažili jsme se především překonat zjednodušující, zvulgarizované užití pojmu mýtus a odkrýt jeho skutečný význam. Došli jsme k tomu, že dříve, ...
  • Náboženství jako výzva multikulturní výchovy 

   Pirklová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   NÁZEV: Náboženství jako výzva multikulturní výchovy AUTOR: Klára Pirklová KATEDRA: Katedra občanské výchovy a filosofie ŠKOLITEL: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. ABSTRAKT: Předkládaná dizertační práce Náboženství jako ...
  • Nietzsche a pravda 

   Sekerák, Richard (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
  • Nietzscheho filosofické pojetí člověka zaměřené na kritiku náboženství a přehodnocení hodnot 

   Turýnská, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 11. 1. 2016
   NÁZEV: Nietzscheho pojetí člověka zaměřené na kritiku náboženství a přehodnocení hodnot AUTOR: Gabriela Turýnská KATEDRA Katedra občanské výchovy a filosofie VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. ABSTRAKT: Diplomová ...
  • Nietzscheho filosofické pojetí člověka zaměřené na kritiku náboženství a přehodnocení hodnot 

   Turýnská, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   NÁZEV: Nietzscheho pojetí člověka zaměřené na kritiku náboženství a přehodnocení hodnot AUTOR: Gabriela Turýnská KATEDRA Katedra občanské výchovy a filosofie VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. ...
  • Obraz dítěte u Komenského, Locka a Rousseaua 

   Šístek, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Když jsem se před čtyřmi lety stal oddílovým vedoucím na dětském letním táboře, svářely se v mém prožívání dvě kontrární tendence. Na jedné straně mě práce s dětmi hluboce naplňovala, na straně druhé mě atakoval silný pocit ...
  • Obraz dítěte u Komenského, Locka a Rousseaua 

   Šístek, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 9. 2007
   17. a 18. století připravuje půdu pro moderní chápání dítěte jako svébytné lidské bytosti hodné nejvyšší ochrany a péče. K tomuto novověkému "obratu k dítěti" významně přispělo dílo filosofů Jana Amose Komenského, Johna ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV