• Aktuální otázky adhezního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Ceplová, Magdalena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 5. 2020
   Current issues of adhesive proceedings This thesis deals with current issues of adhesive proceedings. The thesis is divided into four chapters. The first chapter introduces the basic concepts essential for the definition ...
  • Daňové trestné činy 

   Defence status: DEFENDED
   Voleš, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   Daňové trestné činy Abstrakt Tato práce se zabývá tématem daňových trestných činů. Jejím cílem je analyzovat současnou právní úpravu v České republice, a to jak z hlediska jednotlivých druhů daňový trestných činů, tak z ...
  • Domácí násilí - komparace právní úpravy ČR a USA 

   Defence status: DEFENDED
   Levanti, Hana Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   Domestic violence - comparisson of Czech ane U. S. legal regulation Abstract The aim of the thesis is to introduce legal regulation of domestic violence in Czech Republic and in the United States of America including mutual ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Koulová, Iva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   Presented thesis is focused on the domestic violence and its prevention, a substantial part of the thesis is aimed at legal framework for protection against domestic violence. The thesis is divided into six chapters, in ...
  • Pomoc obětem trestných činů 

   Defence status: DEFENDED
   Pacáková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 5. 2020
   The thesis focuses on the assistance to crime victims, mostly in terms of Czech legislation, its compliance with the European legislation and its application in real life, it does, however, provide historical and theoretical ...
  • Pomoc obětem trestných činů 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   1 Assistance to victims of Crimes Abstract This thesis is focused on the assistance to victims of crimes. It examines the topic especially on the legal level, from various points of view. It deals with the assistance to ...
  • Právní úprava trestného činu výtržnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Ježek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 9. 2019
   Tato práce se věnuje české úpravě trestného činu výtržnictví, který je v § 358 TrZ vymezen značně abstraktně jako výtržnost nebo hrubá neslušnost spáchaná veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném. Práce má za cíl ...
  • Problematika obětí sexuálních deliktů a jejich ochrana prostředky trestního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Kubištová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Problematika obětí sexuálních deliktů a jejich ochrana prostředky trestního práva Abstrakt Tématem této diplomové práce je problematika obětí sexuálních deliktů a jejich ochrana prostředky trestního práva. Cílem práce je ...
  • Působnost a organizace státního zastupitelství v trestním řízení v České republice a Spolkové republice Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Trojanová, Justina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Diplomová práce se zabývá tématem působnosti a organizace státního zastupitelství v trestním řízení, a to komparativně v České republice a Spolkové republice Německo. Institut státního zastupitelství je velmi důležitou ...
  • Rekognice osob v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou rekognice osob v trestním řízení, která je upravena v ustanovení § 104b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Rekognice osob je jedním ze ...
  • Rekognice v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Rešlová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 3. 2019
   Line - up in criminal proceedings Abstract This rigorous thesis deals with the topic of a police line-up in the context of criminal law, which is closely specified in the Section 104, subsection b) of Act No. 141/1961 ...
  • Role médií v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Šudrychová, Šarlota (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 4. 2019
   1 The role of media in criminal proceeding Abstract The thesis deals, as the name implies, with the role of the media in criminal proceedings, both theoretically and practically. The work contains a lot of examples primarily ...
  • Trestné činy proti životnímu prostředí páchané právnickými osobami 

   Defence status: DEFENDED
   Javorská, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Trestné činy proti životnímu prostředí páchané právnickými osobami Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá stavem české trestněprávní ochrany životního prostředí a jejího vývoje ve vztahu k právnickým osobám. Stěžejní ...
  • Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Kováčiková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 2. 2021
   Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví Abstrakt Předkládaná diplomová práce pojednává o trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví, zejména poskytovatelů zdravotních služeb. Vymezuje ...
  • Trestní odpovědnost za šíření HIV infekce 

   Defence status: DEFENDED
   Stavrovský, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 4. 2019
   The goal of my master thesis is to introduce the subject of criminal liability for spreading the HIV virus and to prompt the discussion of the expediency level of current legislation. Furthermore, it is also to introduce ...
  • Trestní řízení proti právnickým osobám 

   Defence status: DEFENDED
   Miklóš, Denis (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 1. 2019
   Trestní řízení proti právnickým osobám Tato diplomová práce se zaměřuje na procesní ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který od nabytí účinnosti dne 1. 1. 2012 ...
  • Trestní řízení proti právnickým osobám 

   Defence status: DEFENDED
   Findejsová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 4. 2019
   This diploma thesis is focused on a comprehensive analysis of criminal proceedings against legal entities using Act No. 141/1961 Coll., On Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) in combination with Act No. 418/2011 ...
  • Trestní řízení proti právnickým osobám 

   Defence status: DEFENDED
   Jonák, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Trestní řízení proti právnickým osobám Abstrakt Od 1.1.2012 vstoupil na našem území v platnost dosud neznámý institut trestní odpovědnosti právnických osob, který je upraven v zákoně č. 418/2011 Sb. Do té doby bylo možné ...
  • Trestní řízení proti právnickým osobám 

   Defence status: DEFENDED
   Košňar, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 1. 2021
   Trestní řízení proti právnickým osobám Abstrakt Trestní řízení proti právnickým osobám přináší s ohledem na charakter právnické osoby jakožto fikce mnohé zvláštnosti oproti standardnímu trestnímu řízení proti osobě fyzické. ...
  • Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku 

   Defence status: DEFENDED
   Wilsdorf, Jan Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku Abstrakt Diplomová práce se zabývá trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti v užším smyslu, tedy trestným činem podle § 216 odst. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV