• Angelo Beolco, řečený Ru(z)zante 

   Defence status: DEFENDED
   Plocková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Předmětem této diplomové práce jsou komedie Angela Beolca. Úvodní část je zaměřena především na život Angela Beolca a na představení jeho prvotní a vrcholné tvorby. Následuje charakteristika žánru komedie v dobovém kontextu ...
  • Antické postavy a Lucifer v Božské komedii 

   Defence status: DEFENDED
   Hukalová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit výtah nejvýznamnějších antických postav objevujících se v díle italského spisovatele Danta Alighieriho, Božské komedii. Postavy zmíněné v této práci jsou výběrem ze všech tří pasáží ...
  • Astarto versus Atalanta. Heinrich Rademin, "Director Comicus" (1674-1731), v kontextu italskoněmecké divadelní dramaturgie počátku 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Bohadlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 4. 2009
   Práce kriticky nahlíží do benátského hudebního a německého dvorského a kočovného lidového divadla na počátku 18. století. Shrnuje dosud známá fakta včetně nejnovějších studií z oblasti benátské libretistiky a její vliv na ...
  • Benátky jako obraz duše moderního člověka. Literární tvorba Paola Barbara 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Stěžejním dílem, jemuž se hodlám věnovat ve své diplomové práci, bude kniha Venezia, la citt ritrovata spisovatele Paola Barbara. Toto Barbarovo dílo jsem si vybrala proto, že mě zajímá aktuální pohled na jedinečný fenomén ...
  • Boccacciovy pastorální skladby 

   Defence status: DEFENDED
   Lukášová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Resumé Cílem bakalářské práce "Boccacciovy pastorální skladby" je představit dvě na jednu stranu podobná, avšak při bližším pozorování vesměs odlišná díla italského renesančního spisovatele Giovanni Boccaccia (1313-1375). ...
  • Boccacciův Dekameron 

   Defence status: DEFENDED
   Tyšerová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Předmětem této bakalářské práce je Boccacciovo vrcholné dílo Dekameron. Nejprve je zde v rámci historického kontextu představen Boccacciův život, jeho dílo a aspekty, které napomohly formovat jeho spisovatelskou osobnost. ...
  • Carlo Goldoni a Carlo Gozzi: spor o divadlo 

   Defence status: DEFENDED
   Koryntová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 2. 2015
   Předmětem této bakalářské práce je spor Carla Goldonniho a Carla Gozziho o divadlo. Úvodní část je zaměřena na jejich medailonky, důraz je pak zvláště kladen na klíčové okamžiky z jejich života. V následující kapitole je ...
  • Carlo Sgorlon 

   Defence status: DEFENDED
   Mathé, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 2. 2009
   V úvodu naší práce věnované současnému italskému prozaikovi Carlu Sgorlonovi určujeme její hlavní cíle. Ústředním záměrem našeho zkoumání je uvést autora a reprezentativní témata jeho románů do českého prostředí. Sgorlon ...
  • Cesta k současné dramatice skrze komedii dell'arte a G. B. Andreiniho 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Edita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Současný dramatický text je psán s vědomím, že bude uváděn na divadle: bere tedy v potaz jeho specifika a sám je vnímán jakožto složka divadla. Nebylo tomu tak ale vždy, do 20. století bylo drama a s ním i divadlo klasifikováno ...
  • Collodiho Pinocchiova dobrodružství v českých překladech a literárních adaptacích 

   Defence status: DEFENDED
   Holanec, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   (english) This bachelor thesis deals with two earlier and two more recent Czech translations of the Italian children's novel Le Avventure di Pinochio. Storia di Un Burrattino [The Adventures of Pinocchio. The Tale of a ...
  • Commento sopra una canzone d'amore v kontextu své doby 

   Defence status: DEFENDED
   Herůfek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   The doctoral thesis Commento sopra una canzone dʼamore in the Context of Its Times, divided into four chapters, focuses on an analysis of the concept of love as perceived by the Italian humanist G. Pico della Mirandola ...
  • Časopis La Voce a italský modernismus 

   Defence status: DEFENDED
   Polišenská, Vladimíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
   The aim of this work is to demonstrate how the life of Italian society at the beginning of the twentieth century was reflected in La Voce magazine, which was published from 1908-1916 in Florence. The attention will be ...
  • Dopisy Pietra Aretina Tizianu Vecellimu 

   Defence status: DEFENDED
   Krčmová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   (in English): This work describes a Renaissance comparison of individual types of art - paragone, in this case of literature and painting. In the second chapter there is a brief biography of Pietro Aretino related to his ...
  • Dramata Gabriela D'Annunzia 

   Defence status: DEFENDED
   Klesal, Johan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Tato bakalářská práce si klade za cíl představit osobnost italského spisovatele Gabriela D'Annunzia (1863 - 1938) s konkrétním zaměřením na jeho dramatickou tvorbu. Zohledňuje se v ní projekce autorova života do jeho díla ...
  • Dva garibaldiovští memoáristé: Giuseppe Bandi a Giuseppe Cesare Abba 

   Defence status: DEFENDED
   Rezková, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Předmětem této bakalářské práce jsou dva garibaldiovští memoáristé Giuseppe Bandi a Giuseppe Cesare Abba a jejich memoáry. Úvodní část je zaměřena na představení italského risorgimenta s důrazem na Výpravu Tisíce a Giuseppa ...
  • Eça de Queirós: Korespondence Fradiqua Mendese jako překladatelský problém 

   Defence status: DEFENDED
   Turková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Korespondence Fradiqua Mendese není možná nejzásadnějším dílem Eçy de Queiróse, pro portugalskou literaturu druhé poloviny devatenáctého století je však velkým přínosem z formálního i myšlenkového hlediska (zejména v oblasti ...
  • Enzo Jannacci 

   Defence status: DEFENDED
   Zázvůrková, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 2. 2013
   Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav románských studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dagmar Zázvůrková Enzo Jannacci Praha 2013 Vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. Děkuji doc. PhDr. Jiřímu Pelánovi, Ph.D. za ...
  • Existenciální tematika ve Foscolově románu Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

   Defence status: DEFENDED
   Palec, Andrzej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 6. 2006
   Foscolův román Le ultime lettere di Jacopo Ortis se hned z několika hledisek najednou vymyká ostatním které v tehdy ještě nesj ednocené Itálii vznikaly. dílům, Román, jenž stojí na pomezí epistolárního a deníkového románu ...
  • "Fiabe teatrali" Carla Gozziho 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrychová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   a klíčová slova Předmětem bakalářské práce Fiabe teatrali Carla Gozziho je nástin autorovy divadelní polemiky a analýza čtyř z jeho dramatických pohádek. V úvodní části bude stručně popsán kulturně-historický kontext Benátek ...
  • Giani Stuparich, svědek a moralista 

   Defence status: DEFENDED
   Klípová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
   This thesis is an attempt to present complex portrait of Giani Stuparich. I focused both on his life - ethnic origin, political orientation, attitudes towards the ethnic issue of the Austro - Hungarian empire and the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV