Now showing items 1-10 of 10

  • De buitenbouw van de PP's van tijd en plaats. Een contrastief onderzoek in het talenpaar Nederlands-Frans. 

   Defence status: DEFENDED
   Bastin, Thomas (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   v češtině Tato diplomová práce se zaměřuje na tzv. předložkové fráze místa a času a jejich pozici ve větě ve francouzštině a nizozemštině. Oba jazyky mají odlišnou větnou strukturu. Proto se předpokládá, že se v obou ...
  • Classificatie van adjectieven in het Nederlands 

   Defence status: DEFENDED
   Vokáčová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá sémantikou adjektiv v nizozemštině, jejich kategorizací a vnitřní klasifikací. V první části sleduje a analyzuje kritéria, která hlavní gramatiky nizozemštiny používají k vymezení adjektiv jako ...
  • Het gebruik van presentatief er en de distributie van werkwoorden in presentatieve zinnen 

   Defence status: DEFENDED
   Frantál, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat použití existenciální ne-boli prezentativní funkce nizozemského slova er. Analýza je vypra-cována nejen na základě vlastní definice vlastností této funkce, ale-taktéž na základě ...
  • Inherentieprincipe ter discussie gesteld 

   Defence status: DEFENDED
   Kyslý, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   The purpose of this thesis is to describe the phenomenon known as the Inherency Principle in the Dutch language from the perspective of a non-native speaker. The study focuses on research and analysis of how modern journalism ...
  • Het Nederlands in Nederland en Vlaanderen: berichtgeving over taal in de Nederlandse en Vlaamse pers 

   Defence status: DEFENDED
   Zikmundová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 2. 2011
   Resumé Cílem této práce je popsat jazykové postoje novinářů v nizozemském a vlámském tisku na základě korpusu novinových článků z obou oblastí. Následně jsou tyto nizozemské a vlámské postoje mezi sebou porovnány. Teoretická ...
  • Ontwikkeling van zinsbouw in het werk van Jan Wolkers 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdošová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
  • "De Story van Twee Talen" Grammaticale beschrijving en analyse van intrasententiële codewisseling tussen het Nederlands en het Engels 

   Defence status: DEFENDED
   Rezková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 4. 2014
   v češtině Dizertační práce zkoumá jednu z forem jazykového kontaktu v současné nizozemštině: vnitrovětné přepínání kódů mezi nizozemštinou a angličtinou (intrasentential codeswitching). Termínem vnitrovětné přepínání kódů ...
  • Taboewoorden en diftongering in het Nederlands 

   Defence status: DEFENDED
   Kijonková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato diplomová práce si klade za úkol overit hypotézu Camiela Hamanse, který tvrdí, že slova, která mají tabuizovaný význam, neprošla procesem diftongizace, to znamená, že u nich nedošlo k fonetické zmene ze samohlásek ...
  • Valence a slovosled. Psychologická slovesa v současné nizozemštině 

   Defence status: DEFENDED
   Kijonková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 5. 2017
   Cílem práce je pokusit se najít odpověď na otázku, zda a do jaké míry ovlivňuje valence psychologických sloves slovosled v nizozemské větě. Valencí se rozumí schopnost slovesa vázat na sebe jiné větné členy tak, aby vznikla ...
  • De verwerving van het lidwoord door Tsjechische leerders van het Nederlands als vreemde taal 

   Defence status: DEFENDED
   Ungermannová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá fenoménem osvojování nizozemštiny jako cizího jazyka. Práce vychází ze základních poznatků aplikované lingvistiky týkajících se jazykové akvizice, zejména pak z teorie o "mezijazyku" ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV