Now showing items 1-6 of 6

  • Antimečiarismus na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Kovaříková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Název práce: Antimečiarismus na Slovensku Autor: Markéta Kovaříková Katedra (ústav): Katedra středoevropských studií Vedoucí diplomové práce: Mgr. Robert Pejša, PhD. Abstrakt: Předmětem zkoumání této práce bude vysílání ...
  • Československo-maďarské vztahy v letech 1920-1921 

   Defence status: DEFENDED
   Glacnerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Tématem bakalářské práce je dramatické rozmezí let 1920-1921 v Československu a v Maďarském království. Cílem práce je komparace odlišných názorových stanovisek, v nichž na jedné straně stojí nově rozvíjející se demokratický ...
  • Jánošíkovská legenda na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Hrajnohová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Ta t o p r á c e z p r a c o v á v á j á n o š í k o v s k o u l e g e n d u n a S l o v e n s k u , o v š em t o t o t éma n e l z e t a k t o p ř e s n ě g e o gr a f i c k y o h r a n i č i t . Mýt u s o J á n o š í k ...
  • Tendencie národnostného vývoja mesta Košice v rokoch 1945-1947 

   Defence status: DEFENDED
   Fottová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   FOTTOVÁ, Jana. Tendencie národnostného vývoja mesta Košice v rokoch 1945 - 1947 [bakalářská práce]. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra středoevropských studií. Školitel: Mgr. Robert Pejša, Ph.D. Stupeň ...
  • Vyšehradská skupina V4: vznik, výsledky a perspektívy ďalšej spolupráce 

   Defence status: DEFENDED
   Bartalová, Edina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Predkladaná bakalárska práca sa venuje sub-regionálnej spolupráce v strednej Európe v rámci Vyšehradskej skupiny. Cieľom práce je poukázať na rolu, ktorú Vyšehradská spolupráca zohrala počas demokratickej transformácie ...
  • Vývoj obchodních vztahů ve vybraných zemích středoevropského prostoru na příkladu vývoje česko-polsko-maďarských obchodních vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Glacnerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Předkládaná diplomová práce pojednává o vývoji obchodních vztahů v rámci středoevropského prostoru, s konkrétním zaměřením na česko-polskou, česko-maďarskou a maďarsko-polskou obchodní spolupráci. První část diplomové práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV