• Aplikace pro ruční word alignment 

   Defence status: DEFENDED
   Sochna, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Cílem této práce bylo navrhnou a implementovat na platformě nezávislé, rychlé, flexibilní a přívětivé uživatelské rozhraní pro ruční párovaní (alignment)dvoujazyčných textů. Nové rozhraní nemá nedostatky existujících ...
  • Automatické čištění HTML dokumentů 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Tato práce popisuje systém pro automatické čištění HTML dokumentů, který byl použit při účasti Univerzity Karlovy v soutěži CLEAN- EVAL 2007. CLEANEVAL je sdílená úloha (shared task) a soutěž automatických systémů pro ...
  • Automatické doporučování ilustračních snímků 

   Defence status: DEFENDED
   Odcházel, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Cílem této práce je implementace webové aplikace určené k doporučování ilustračních obrázků. Aplikace dostane na vstupu novinový článek v češtině nebo angličtině a na základě textu sama doporučí vhodné ilustrační obrázky. ...
  • Automatické vytváření sémantických sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Kirschner, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Předložená práce si dává za cíl prozkoumat možnosti automatické konstrukce a rozšiřování sémantických sítí za použití metod strojového učení. Důraz je kladen na postup získávání rysů pro sadu dat. Práce prezentuje metodu ...
  • Automatické vytváření sémantických sítí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kirschner, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Předložená práce si dává za cíl prozkoumat možnosti automatické konstrukce a rozšiřování sémantických sítí za použití metod strojového učení. Důraz je kladen na postup získávání rysů pro sadu dat. Práce prezentuje robustní ...
  • Automatické vytváření slovníků z paralelních korpusů 

   Defence status: DEFENDED
   Popelka, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 5. 2011
   V rámci práce implementujeme vlastní systém pro zarovnání slov v paralelním korpusu. Použitá diskriminativní metoda zarovnání využívá lexikálních asociačních měr a dalších příznaků a vyžaduje malé množství ručně anotovaných ...
  • Automatický word alignment 

   Defence status: DEFENDED
   Kravalová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Word alignment (párování slov) je klíčovou komponentou moderních systémů statistického strojového překladu. Vstupem je věta ve dvou jazycích a úkolem automaticky spárovat slova v obou jazycích tak, aby se nalezly ...
  • Cross-Lingual Information Retrieval in the Medical Domain 

   Defence status: DEFENDED
   Saleh, Shadi (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 9. 2020
   Cross-Lingual Information Retrieval in the Medical Domain Shadi Saleh In recent years, there has been an exponential growth of the digital content available on the Internet, which has correlated with the increasing number ...
  • Deep contextualized word embeddings from character language models for neural sequence labeling 

   Defence status: DEFENDED
   Lief, Eric (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   A family of Natural Language Processing (NLP) tasks such as part-of- speech (PoS) tagging, Named Entity Recognition (NER), and Multiword Expression (MWE) identification all involve assigning labels to sequences of words ...
  • English grammar checker and corrector: the determiners 

   Defence status: DEFENDED
   Auersperger, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Předkládaná práce přistupuje ke kontrole členů v anglickém textu jako ke klasi- fikační úloze řešené metodami strojového učení s učitelem. Každé jmenné frázi v textu je přiřazena jedna ze tří tříd reprezentující určitý, ...
  • Entity retrieval on Wikipedia in the scope of the gikiCLEF track 

   Defence status: DEFENDED
   Duarte Torres, Sergio Raul (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   This thesis presents a system to retrieve entities specified by a question or description given in natural language, this description indicates the entity type and the properties that the entities need to satisfy. This ...
  • Evaluační metody systémů pro vyhledávání v nesegmentované mluvené řeči. 

   Defence status: DEFENDED
   Galuščáková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 5. 2011
   Práca popisuje v súčasnosti používané spôsoby evaluácie vyhľadávania v hovorenej reči. Vysvetlené sú rôzne prístupy, ktoré slúžia na vyhľadávanie v hovorenej reči, ako aj spôsoby, ktoré slúžia na evaluáciu tohoto vyhľadávania. ...
  • Expert classification and retrieval 

   Defence status: DEFENDED
   Nascimento Vianna, Felipe (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 2. 2020
   Searching for experts is a common demand, especially within organizations. A general task called expertise retrieval relates people to topics and, therefore, can be used for expert finding and/or profiling experts. Currently, ...
  • Extrakce klíčových slov z dokumentů 

   Defence status: DEFENDED
   Klíč, Radoslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   T ato pr aca sa zaober a probl emom extrakcie kl' u cov ych slov z dokumentov. Obsahuje stru cn y uvod do problematiky a opis niektor ych pr stupov k rie seniu tohoto probl emu. Jej s u cast'ou je implement acia niektor ...
  • Grafové algoritmy a závislostní parsing 

   Defence status: DEFENDED
   Wimberský, Antonín (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   V předložené práci studujeme praktické řešení problému závislostního parsingu pomocí grafového algoritmu hledání maximální kostry v orientovaném grafu (multigrafu). Výhodou tohoto přístupu je velmi snadné parsování jak ...
  • Grounding Natural Language Inference on Images 

   Defence status: DEFENDED
   Vu Trong, Hoa (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Grounding Natural Language Inference on Images Hoa Trong VU July 20, 2018 Abstract Despite the surge of research interest in problems involving linguistic and vi- sual information, exploring multimodal data for Natural ...
  • Hledání téměř identických dokumentů ve velkých kolekcích 

   Defence status: DEFENDED
   Benčík, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání dokumentů, které jsou si natolik podobné, že je můžeme považovat za (téměř) stejné, a to v kolekcích čítajících až miliony dokumentů. Největší důraz práce je kladen na porovnání ...
  • Information retrieval and navigation in audio-visual archives 

   Defence status: DEFENDED
   Galuščáková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 1. 2018
   Práca poskytuje prehľad metód pre interaktívne vyhľadávanie relevantných segmentov vo zvukových nahrávkach a vo videách. Práca najprv popisuje metódy pre vyhľadávanie v audio- vizuálnych archívoch založené na textovej ...
  • Matching Images to Texts 

   Defence status: DEFENDED
   Hajič, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Vytváříme společný pravděpodobnostní model textu a obrázků pro úlohu automatického přiřazování ilustračních fotografií k novinovým článkům. Přistupujeme k úloze z hlediska učení reprezentací: chceme nalézt společnou ...
  • Metody extrakce víceslovných výrazů z textu 

   Defence status: DEFENDED
   Przywara, Česlav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Cílem této práce je efektivní implementace metod (automatické) extrakce víceslovných spojení z textu, tak aby výsledný program dokázal zpracovat rozsáhlé textové korpusy o velikosti v řádu až miliard slov. Další důležitou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV