Now showing items 1-20 of 96

  • Akt objektivem dvou fotografů a dvou fotografek: Jan Saudek, Robert Vano, Tereza z Davle, Michaela Brachtlová 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Horská, Dominika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Akt objektivem dvou fotografů a dvou fotografek: Jan Saudek, Robert Vano, Tereza z Davle, Michaela Brachtlová Diplomová práce se zabývá zobrazením ženského a mužského aktu ve fotografii z pohledu čtyř českých fotografů: ...
  • Antonín Střížek - malíř, kreslíř, grafik, fotograf 

   Defence status: DEFENDED
   Kobrynová, Šárka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Resumé Tato bakalářská práce se zabývá výtvarníkem Antonínem Střížkem. Práce je rozdělena do několika kapitol. V úvodu jsou nastíněny cíle práce, metodické postupy a její struktura. Zpočátku se zaměřuje na historický kontext ...
  • Arnošt Hofbauer (1869 - 1944) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Téma této diplomové práce vychází z mého zájmu o umění kolem roku 1900 a navazuje na mou bakalářskou práci. V chronologicky řazených kapitolách přibližuji Hofbauerovy životní osudy a jeho jednotlivá tvůrčí období, zohledněn ...
  • Biblické motivy v tvorbě umělců židovského původu na území Ruského impéria na přelomu 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kruglova, Nadezda (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   This master thesis is focused on problematics of biblical themes in works of the Jewish artists on the territory of The Russian Empire at the turn of the 19th-20th centuries. The introduction of the work deals with ...
  • Christologické motivy v novodobé české malbě a grafice 

   Defence status: DEFENDED
   Krtička, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
   Práce mapuje výskyt christologických motivů v české malbě a grafice po roce 1900 a srovnává přístupy umělců různých generací k jejich zobrazení. Vybraná christologická výtvarná díla jsou analyzována ze tří základních ...
  • Časopis Kvart: Sborník poesie a vědy ve 30. a 40. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Šeda, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   Art magazine Kvart: Collection of poetry and science in the 1930s and 1940s of the 20th century The Abstract of my Bachelor thesis is thorough both formal and content analysis of Kvart periodical, which used to be published ...
  • Česká vitráž od roku 1945 až po současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Sellami Žďárská, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Diplomová práce se zaměřuje na doposud nezpracované téma. Zabývá se Českou vitráží od roku 1945 až po současnost. Na základě rešerše vitráží do sakrálních a veřejných prostorů či realizací vytvořených pro prezentaci ...
  • České umělecké skupiny současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Nývlt, Matěj (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Bakalářská práce popisuje současné české umělecké skupiny a s nimi bezprostředně související témata. V úvodu charakterizuje obecnou problematiku tvorby v rámci umělecké skupiny a zasazuje jí do historického kontextu vývoje ...
  • České umělecké skupiny současnosti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Nývlt, Matěj (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Bakalářská práce popisuje současné české umělecké skupiny a s nimi bezprostředně související témata. V úvodu charakterizuje obecnou problematiku tvorby v rámci umělecké skupiny a zasazuje jí do historického kontextu vývoje ...
  • Československá serigrafie 60. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Lašťovičková, Alena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Československá serigrafie 60. let 20. století Hlavním záměrem této práce je popsat složité počátky serigrafie v Československu a zasazením do politického a kulturního kontextu 60. let 20. století porovnat tvorbu československých ...
  • Československé umění ve službách komunismu jako politického náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Homutová, Ludmila (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Anotace: Práce se bude zabývat uměním v Československu v letech 1948 až 1989 a jeho úlohou v rámci komunistického politického systému, který měl v mnoha ohledech kvazi-religiózní charakter. Ne náhodou se komunismus označuje ...
  • Český videoart - vznik, vývoj a polské vplivy na českú scénu od 70. rokov do konca 20. storočia 

   Defence status: DEFENDED
   Schwarzbacherová, Karin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The Diploma thesis "The bachelor thesis will deal with Czech videoart from the 70s to 90s of the 20th century. Will be inscribe the specification of the differences between the terms video- installation and video-performance ...
  • Čeští výtvarníci a jejich ilustrace pohádek v letech 1990-2010 

   Defence status: DEFENDED
   Kobrynová, Šárka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   Tato diplomová práce se zaměřuje na České výtvarníky a jejich ilustracemi pohádek v letech 1990-2010. V úvodu jsou nastíněny její cíle, metodické postupy a struktura. Zpočátku se zabývá literární pohádkou. Jejím původem, ...
  • Dana Jandová - grafika 

   Defence status: DEFENDED
   Kotočová, Lujza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Ústřední pozornost je v rámci práce soustředěná na životní dílo české umělkyně Dany Jandové (1930-2014), především na oblast grafiky, která její tvorbě dominovala téměř od počátku její profesionální kariéry. Hlavním cílem ...
  • Deset let umělecké skupiny Rafani 

   Defence status: DEFENDED
   Štroblová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
   Po pádu komunistického režimu v roce 1989 vzniklo na našem území mnoho uměleckých skupin (Luxsus, Bezhlavý jezdec, Kamera Skura, Pode Bal, Guma Guar, Ládví ad.). Umělecká skupina Rafani byla založena roku 2000 tehdejšími ...
  • Dva muži se svatozáří. Egon Schiele a Friedensreich Hundertwasser - komplikovaný vztah rakouských solitérů 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopová, Dominika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Bakalářská práce pojednává o vztahu mezi dvěma rakouskými uměleckými osobnostmi, expresivním malířem Egonem Schiele (1890-1918) a provokativním malířem-architektem Friedensreichem Hundertwasserem (1928-2000). Vzhledem k ...
  • Dvizhenie (1962 - 1976): Experimentální tvorba skupiny a její prezentace za hranicemi SSSR 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Dvizhenie (1962-1976) Experimental formation of the group and its presentation outside the USSR Abstract The bachelor's thesis focuses on the Moscow art group Dvizhenie, which was formed mainly thanks to the founding member, ...
  • Erotismus ve vídeňském umění na přelomu 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Bencová, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
  • Exilová výtvarná scéna v Čechách a její následné působení v zahraničí, 1933 až 1945 

   Defence status: DEFENDED
   Rokytová, Bronislava (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Exilová výtvarná scéna v Čechách a její následné působení v zahraničí, 1933-1945 Vyvíjející se politická situace v Německu v průběhu třicátých let, kdy se radikalizovala nacistická strana a moc Adolfa Hitlera se stávala ...
  • Feministická fotografie 70. a 80. let 20. století jako nástroj k politické a společenské změně 

   Defence status: DEFENDED
   Šatalíková, Adéla (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   My bachelor thesis is going to be about feminist photography of 70s and 80s of the 20th century as a tool for political and social change. At the beginning, a brief history of feminism will be presented. This part of the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV