• Akis Pavlou - Music Composer and Teacher 

   Hadjivassiliou, Michalis (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 1. 2007
   I would like to take this opportunity to express my gratitude and thanks to the people who have always been there for me and who influenced my life in so many ways. First of all, I am greatly indebted to my supervisor Doc. ...
  • Choirs in Cyprus 

   Michaelidou, Ioanna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 1. 2014
   Cílem této práce zmapování historie a současností nejvýznamnějších pěveckých sborů na Kypru a představení jejich sbormistrů. Na počátku práce je podána historie ostrova, jeho obyvatelstva, kultury včetně hudby. Písemných ...
  • Choral music in Albania 

   Rapaj, Mario (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Tato práce pojednává o vývoji albánské sborové hudby od počátku 20. století až po současnost. Poskytuje obecnou historii albánské kultury a politické situace v kontextu rychlých změn, které se udály během 20. století a ...
  • Choral music in Albania 

   Rapaj, Mario (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Předložená práce se zabývá historií i současností albánské sborové hudby. Kdy vznikla? Jaké politické a historické události ji ovlivnily? Které osobnosti patří mezi nejvýznamnější skladatele sborové hudby v Albánii a jak ...
  • Choral works of Petr Eben focused on ancient themes 

   Kladas, Solon (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 4. 2014
   Název: SBOROVÁ TVORBA PETRA EBENA SE ZAMĚŘENÍM NA ANTICKÉ NÁMĚTY Autor: Mgr. Solon Kladas Katedra: Katedra hudební výchovy Školitel: Prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. Abstrakt: Ve své práci se autor zabývá životem a ...
  • Česká liturgická tvorba pro dětské a ženské sbory 

   Saláková, Leona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Ve své disertační práci jsem se zaměřila na českou liturgickou hudbu pro dětské a ženské sbory. V dnešním značně sekularizovaném světě se může zdát, že tato velká oblast hudební kultury stojí na okraji společenského zájmu, ...
  • Dětská sborová tvorba Jana Málka 

   Hrachovcová, Naďa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   V období druhé poloviny 20. století zaznamenal český sborový zpěv velký rozkvět a s ním spojený markantnější zájem z řad skladatelů, kteří se neubránili narůstajícímu vlivu tohoto žánru a postupem času mu věnovali nejedno ...
  • Historicky poučená interpretace renesanční a barokní vokální hudby 

   Svoboda, Čeněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Disertační práce na téma Historicky poučená interpretace renesanční a barokní vokální hudby se zabývá fenoménem, který hraje významnou úlohu na poli interpretace staré hudby od 70.let 20. století. Text se zabývá aspekty ...
  • Hudební pedagog Jaroslav Herden 

   Tetourová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Resumé Diplomová práce představuje jednu z nejvýraznějších osobností české hudební pedagogiky minulého století - pana prof. PaedDr. Jaroslava Herdena, CSc., přičemž jejím hlavním cílem je poukázat na širokou škálu pedagogických ...
  • Hudební tradice Lanškrounska 

   Havlíčková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Resumé Předkládaná diplomová práce se věnuje .. Hudehním tradicím Lan.~krounska ". V úvodní části se snaží představit Lanškroun a jeho okolní obce společně tvořící již zmiňovaný region. Lanškroun je bohatý svou historií, ...
  • Hudební život na ZUŠ v Kutné Hoře a její významné osobnosti 

   Chalupová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
  • Jan Hanuš - tvorba pro děti 

   Filipová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
  • Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí 

   Boušková, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Resumé Diplomová práce ,,Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí" ve stručnosti seznamuje s životem ústeckého rodáka a houslisty Jaroslava Kociana. Zabývá se vznikem soutěže a průběhem všech uplynulých ročníků, zahraniční ...
  • Lázeňský hudební život v Teplicích 

   Chaloupková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Tato bakalářská práce je zaměřena na hudební život lázeňských hostů v Teplicích. Přehledné zpracování historie počátku lázeňství v Podkrušnohoří až po současnost. Konkrétnější zaměření na nejvýznamnější hudební instituce ...
  • Main conducting techniques based on Greek and Cypriot folk music 

   Koursaris, Kyriakos (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
   The importance of this thesis lies in the fact that it deals with the main conducting problems and how they are solved, by using Greek and Cypriot traditional music. Step by step, form the easiest and most fundamental to ...
  • Město Čelákovice a osobnosti čelákovického hudebního života 

   Gabrielová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 1. 2012
   Résumé Diplomová práce Město Čelákovice a osobnosti čelákovického hudebního života pojednává o historii a kultuře města, se zaměřením na osobnosti, orchestry a jiná tělesa v oblasti hudebního života Čelákovic. Práce je ...
  • Musica poetica latina aneb poválečná vokální tvorba českých autorů na světské latinské texty se zaměřením na dílo Jana Nováka 

   Saláková, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 9. 2013
   Název: MUSICA POETICA LATINA aneb POVÁLEČNÁ VOKÁLNÍ TVORBA ČESKÝCH AUTORŮ NA SVĚTSKÉ LATINSKÉ TEXTY SE ZAMĚŘENÍM NA DÍLO JANA NOVÁKA Autor: PhDr. Magdalena Saláková Katedra: Katedra hudební výchovy Školitel: Prof. PhDr. ...
  • Orffův Schulwerk v přípravných odděleních dětských sborů 

   Kopřivová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   v diplomové práci jsem se pokusila o konkrétní aplikaci principů Orffova Schulwerku do prostředí českých přípravných oddělení dětských sborů. Ačkoli známe některé principy Orffova Schulwerku již z dob Jana Amose Komenského, ...
  • Organizace kulturního života v rámci činnosti Městského kulturního střediska 

   Benešová, Alexandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Ostravské hudební festivaly po roce 1989 

   Štefková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV