Now showing items 1-20 of 52

  • Actuarial and Exposure-based Models for Hail Peril 

   Defence status: DEFENDED
   Drobuliak, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Název práce: Pojistně-matematické a expoziční modely pro riziko krupobití Autor: Bc. Matúš Drobuliak Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., Katedra ...
  • Alternativní přístup k výpočtu BEL pro životní pojištění 

   Defence status: DEFENDED
   Teichmannová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Tato práce představuje alternativní přístup k aproximaci hodnoty nejlepšího odhadu závazků (BEL) v životním pojištění. Práce shrnuje základní teorii týkající se rezervování v životním pojištění a deterministické či ...
  • Alternativy nejmenších čtverců 

   Defence status: DEFENDED
   Gerthofer, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   In the present thesis we deal with the linear regression models based on least squares. These methods are discussed in two groups. The first one focuses on three primary aproaches devided by occurrence of errors in variables. ...
  • Archimedovské kopule 

   Defence status: DEFENDED
   Vedyushenko, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Práce se zabývá Archimedovskými kopulemi, které jsou v dnešní době velice popu- lární díky snadné konstrukci a zajímavým vlastnostem. Zaprvé zavádíme obecnou definici kopule a ukazujeme její základní vlastnosti, které jsou ...
  • Bayesian Approaches to Stochastic Reserving 

   Defence status: DEFENDED
   Novotová, Simona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Diplomová práce řeší bayesovský přístup ke stochastickému rezervování. Rezervování je v pojišťovnictví častým a diskutovaným problémem. Text práce představuje základní aktuárské pojmy a značení a následně vysvětluje základy ...
  • Claims reserve volatility and bootstrap with aplication on historical data with trend in claims development 

   Defence status: DEFENDED
   Malíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 2. 2019
   This thesis deals with the application of stochastic claims reserving methods to given data with some trends in claims development. It describes the chain ladder method and the generalized linear models as its stochastic ...
  • Claims reserving with copulae for multiple lines of business 

   Defence status: DEFENDED
   Valentovičová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Stanovení rezerv a odhad předpokládaného škodního průběhu jsou jedním ze základních problémů pojišťovnictví. Celkové rezervy sú obvykle stanovené za předpokladu nezávislosti pojistných kmenů. Nicméně, modelování závislosti ...
  • Claims reserving within the panel data framework 

   Defence status: DEFENDED
   Gerthofer, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Předložená diplomová práce řeší problém závislosti mezi vysvětlovanými proměnnými v rámci jednotlivých subjektů v konceptu zobecněných lineárních modelů. Rezervování v neživotním pojištění má významný vliv na finanční ...
  • Dependent zeros 

   Defence status: DEFENDED
   Hanousek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 6. 2022
   This thesis investigates a specific type of non-negative time series containing a sig- nificant proportion of zeros. The goal of this work is to create a stochastic model which would be an appropriate representation of ...
  • Dvojitý chain ladder 

   Defence status: DEFENDED
   Perichtová, Margaréta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Tato práce se zabývá řešením jednoho z největších problémů v neživotním pojištění a tím je stanovení výše rezervy na pojistná plnění. Pravděpodobně nejčastěji používanou metodou ke stanovení výše rezervy je metoda chain ...
  • Errors-in-variables modely 

   Defence status: DEFENDED
   Fürjesová, Ida (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Táto bakalárska práca analyzuje model errors-in-variables. Porovnáva metódy odhadovania parametrov modelu, metódu najmenších štvorcov a metódu úplne najmenších štvorcov. Hlavný rozdiel metód spočíva v prístupe ku chybám v ...
  • Expectation-Maximization Algoritmus 

   Defence status: DEFENDED
   Vichr, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   EM (Expectation-Maximization) algoritmus je iterativní metoda sloužící k nalezení odhadu maximální věrohodnosti v případech, kdy buď data obsahují chybějící hodnoty, nebo předpokladem existence dalších skrytých proměnných ...
  • Generalized Linear Models in Reserving Risk 

   Defence status: DEFENDED
   Zboňáková, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   V předložené diplomové práci se zabýváme zobecněnými lineárními modely v koncepci problému rezerv na pojistná plnění. Po představení tvorby rezerv na pojistná plnění a uvažované třídy modelů, zavedeme tuhle větev sto- ...
  • Granular loss models in reserving 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Většina metod pro odhad rezerv na pojistná plnění používá data agregovaná do vývojových trojúhelníků, díky čemuž velké množství informací, které má pojišťovna k dispozici, zůstává nevyužito. Tato práce předkládá přístup ...
  • Hurdle models in non-life insurance 

   Defence status: DEFENDED
   Tian, Cheng (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
  • Kauzalita vo viacrozmerných časových radoch 

   Defence status: DEFENDED
   Kusenda, Ondrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 6. 2022
   The bachelor thesis describes causality in multiple time series. Mul- tiple time series are formulated by using vector autoregressive models (VAR). The general properties of the VAR model are defined in the thesis . Model ...
  • Kopule pro nespojitá rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Mifkovič, Matej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 6. 2022
   Copulas are a popular choice when assessing the dependence structure between continuous random variables. However, major difficulties arise as soon as one of the random variables is non-continuous. This thesis introduces ...
  • Loss reserving for individual claim-by-claim data 

   Defence status: DEFENDED
   Bednárik, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau created for educational purposes. ...
  • Loss reserving for individual claim-by-claim data 

   Defence status: DEFENDED
   Bednárik, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau for educational purposes. The ...
  • Maximálna vierohodnosť za prítomnosti vedľajších parametrov 

   Defence status: DEFENDED
   Plavčan, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 9. 2022

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV