Now showing items 1-20 of 53

  • Asanace Josefova a její vídeňský vzor. Analýza veřejného mínění 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   in English Aim of this work is mostly about process of sanitation of Josefov and also shows themes which are not still much discussed. Just denial opinion about simplification of denying sanitation, pointing on certain ...
  • Český Těšín vs. polský Cieszyn 1920-1938, urbanismus a architektura 

   Defence status: DEFENDED
   Havránková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   The B.A. thesis "Český Těšín vs. polský Cieszyn 1920-1938, urbanismus a architektura" ("Český Těšín vs. polish Cieszyn 1920-1938, urbanism and architecture") deals with changes of mentioned towns during the interwar period. ...
  • Diplomacie Třetí říše: Předválečné dohody o neútočení 

   Defence status: DEFENDED
   Dotlačil, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
  • Finanční vyrovnání spolkových zemí. Klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí 

   Defence status: DEFENDED
   Mynaříková, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 24. 3. 2011
   Rigorózní práce "Finanční vyrovnání spolkových zemí - klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí" se zabývá jedním z nejvýznamnějších prvků finančního uspořádání Spolkové republiky Německo. Finanční vyrovnání zemí ...
  • Finanční vyrovnávání spolkových zemí - klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí 

   Defence status: DEFENDED
   Mynaříková, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   The thesis"Financial Equalization of German Federal States-a Key German Domestic Political Issue of the Turn of the Millennium" describes on of the most important elements of the German financial system,which has been in ...
  • Francouzská politika vůči Sársku 1945-1955 

   Defence status: DEFENDED
   Havlík, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   The study deals with the evolution of French policy towards the Saar from 1945, when the first concepts of an economic union between France and the Saar, to the refusal of the Saar to become an international territory ...
  • Historie skautingu v Plzni 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
  • Hospodářské důsledky sjednocení Německa: Treuhandanstalt a její úloha v ekonomické transformaci nových spolkových zemí 

   Defence status: DEFENDED
   Mynaříková, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Hospodářský zázrak a konzumní společnost ve Spolkové republice Německo na příkladu Severního Porýní-Vestfálska (časopis Brigitte a VW Brouk) 

   Defence status: DEFENDED
   Kočišová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
   Konzumní společnost ve Spolkové republice Německo se vyvíjela od provedení měnové reformy v roce 1948 a vyvíjí se dodnes. Německé hospodářství se odrazilo po válce rychle ode dna, z nedostatku jídla a oblečení směrem к ...
  • Ideový rámec britské zahraniční politiky za vlády New Labour. 

   Defence status: DEFENDED
   Váška, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 17. 5. 2016
   Předkládaná disertační práce zkoumá ideový rámec britské zahraniční a evropské politiky v éře vlád New Labour (1997-2010). Vychází z premis sociálního konstruktivismu a "obratu k jazyku" ve společenských vědách. Na základě ...
  • Integrace a působení vyhnanců v hesenské politice v 50. letech 

   Defence status: DEFENDED
   Krahulcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   Diplomová práce "Integrace a působení vyhnanců v hesenské politice v 50. letech" se zabývá průběhem integrace vyhnanců v politické oblasti a jejich působením v hesenském politickém životě v padesátých letech. První část ...
  • Integrace a působení vyhnanců v hesenské politice v 50. letech 

   Defence status: DEFENDED
   Krahulcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 24. 10. 2007
   Doctoral thesis "Integration and Occurrence of Expellees in Hessen Politics in the 1950s" deals with the process of integration of post-war expellees in the political sphere and with their incidence in the politics of ...
  • Izolovaný ostrov : Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961-1966). Město za berlínskou zdí 

   Defence status: DEFENDED
   Nigrin, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 12. 2010
   This thesis "An Isolated Island: West Berlin under Willy Brandt (1961- 1966). The city behind the Berlin Wall" concentrates on West Berlin between 1961 and 1966 and on the political initiatives of Willy Brandt as a Governing ...
  • "Kephalonia" in der deutschen und italienischen Erinnerungskultur. 1943 bis 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulová, Soňa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 5. 2015
   Autorka ve své disertaci zkoumá vývoj západoněmeckého a italského vzpomínkového diskursu ohledně válečných událostí na řeckém ostrově Kefalonia, které koncem září 1943 vyústily v masové popravy až čtyř tisíc italských ...
  • Knihtiskaři Jiří Jakubův Dačický a Jan Othmar Jakubův Dačický 

   Defence status: DEFENDED
   Večeřová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   The thesis "The book printers Jiří Jakubův Dačický and Jan Othmar Jakubův Dačický" deals with the lives and printing activities of the named book printers, who worked in the Old Town in Prague at the end of the 16th and ...
  • Komparativní pohled na britskou, francouzskou a rakousko-uherskou obrazovou propagandu za 1. sv. v. v letech 1914-1915 

   Defence status: DEFENDED
   Beer, Kamil (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   English abstract The master's thesis compares aspects of British, French, and Austro-Hungarian pictorial propaganda at the beginning of the Great War and its argumentation and influence. By comparing 100 propaganda pictures ...
  • Kulturní reprezentace rozdělené společnosti; Případová studie - Izrael v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Pánek Jurková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 14. 10. 2019
   MSc. Jitka Pánek Jurková Kulturní reprezentace rozdělené společnosti na příkladu Izraele v České republice Abstrakt: Dizertační práce zkoumá kulturní reprezentaci Izraele v České republice z antropologické perspektivy. ...
  • Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Lizcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   (abstrakt) Disertační práce se zabývá rolí kultury v mezinárodních vztazích a vývojem kulturních styků mezi Československou socialistickou republikou (ČSSR) a Spolkovou republikou Německo (SRN) v 60. letech 20. století. ...
  • Mediální obraz Československa v britském tisku 1918 - 1922 

   Defence status: DEFENDED
   Bajerová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 5. 2. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá recepcí nově vzniklého Československa britským tiskem v letech 1918 až 1922. Mým úkolem bylo zjistit jak často a v jakém kontextu se Československo v tisku objevovalo a jaký byl rozdíl mezi ...
  • Měnová reforma v západních zónách Německa v roce 1948 

   Defence status: DEFENDED
   Nezbeda, Ladislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 3. 2. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV