Now showing items 1-20 of 29

  • Aktivizace seniorů v pečovatelských domech a domovech důchodců 

   Defence status: DEFENDED
   Michalcová, Pavlína (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 14. 6. 2007
   Activism of seniors living in nurturant and retirement houses Bachelor's work was aimed for nurturant and retirement houses. Focus was the fact whether in these institutions the free-time activities are being prepared and ...
  • Dekubity, problematika ošetřovatelské péče 

   Defence status: DEFENDED
   Ochtinská, Hana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 12. 6. 2008
  • Informovanost o agenturách domácí péče 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Iva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 15. 6. 2007
   The bachelor's thesis reports about home nursing. Agencies offered the home nursing work successfully many years and meet many satisfied clients. Regardless the awareness of this nursing activity is not at such level, which ...
  • Jak ovlivňuje profese sestry kvalitu jejího života 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   Autor: Martina Sýkorová Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Jak ovlivňuje profese sestry kvalitu jejího života Vedoucí ...
  • Komunikační bariéry mezi sestrou a pacientem 

   Defence status: DEFENDED
   Foltmanová, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Autor: Michaela Foltmanová, DiS. Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Komunikační bariéry mezi sestrou a pacientem Vedoucí práce: Jaroslava Pečenková Počet ...
  • Kvalita ošetřovatelské péče u klienta po CMP 

   Defence status: DEFENDED
   Vytlačilová, Miluše (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   The Bachelor work is aimed at a quality of nursing among the clients after the cerebral apoplexy. The theoretical part explains the conceptions: cerebral apoplexy, quality, standard of nursing, nursing care and physiotherapy. ...
  • Kvalita ošetřovatelské péče u klientů po kloubních náhradách 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 14. 6. 2007
   The goal bachelor's thesis is to analyze the quality of nursing care in clients after arthral replacements. The thesis is divided into theoretical and practical part. The teoretical part deals with the clients' foreknowledge ...
  • Kvalita života nemocného po totální endoprotéze kyčelního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Obertová, Denisa (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Author's first name and surname: Obertová Denisa Institution: Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové The Title of the thesis: Quality of a life of the patient after total hip arthroplasty ...
  • Kvalita života před a po totální endoprotéze kyčelního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Kotroušová, Monika (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   Bachelor's thesis discuss about adjudication quality of life before and after totally endo - prothesis of hip joint. The skript is includes into theoretical and empirical part. Theoretical part consisting from two parts. ...
  • Násilí ve zdravotnických zařízeních a způsoby jeho zvládání 

   Defence status: DEFENDED
   Ulrychová, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 15. 6. 2006
   A violance in medical departments and ways to solve the problem Key words: physical force, verbal assault, aggression, patient, health workers, factors contributing to the violance at the workplace, measures to reduce the ...
  • Okolnosti vzniku úrazů dětí vyžadujících hospitalizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíčková, Sabina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 14. 6. 2007
   The bachelor essay is oriented on the children injuries problém. It shows the seriousness of this problém and iťs basis are the statistical facts of incidence of these injuries. The essay calls attention to the risk factors, ...
  • Ošetřování klienta po cévní mozkové příhodě v rodinném prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Schubertová, Veronika (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 26. 11. 2008
   The thesis is focused on clients who had a cerebrovascular accident and on their relatives who care for them. It describes the changes which clients and their relatives experience. It explains the terms "need", "social ...
  • Podávání stravy pacientům, seniorům na LDN 

   Defence status: DEFENDED
   Škodová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   v AJ: The bachelor thesis deals with feeding of seniors in hospice. The aim of the thesis is to investigate the nutritional state of seniors in hospice, their dietary habits, and their satisfaction with feeding. The ...
  • Pracovní zátěž sester pečujících o geriatrické pacienty, jejich pohled na stáří, umírání a smrt 

   Defence status: DEFENDED
   Žváčková, Hana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 15. 11. 2011
   Author: Hana Žváčková Institution: Department of Social Medicine, Medical Faculty of Charles University in Hradec Kralove, Department of Nursing Title: Workload of the nurses, caring for geriatric pacients, their point of ...
  • Problematika nozokomiálních nákaz v Domově seniorů Mšeno 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Barbora (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Autor: Barbora Procházková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Problematika nozokomiálních nákaz v Domově seniorů Mšeno Vedoucí práce: Jaroslava Pečenková Počet ...
  • Problematika přístupu zdravotních sester k umírání a smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Zrzavá, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   This thesis has dealt with the attitudes and the opinions of nurses towards dying and death. The theoretic part is considered on the definition of death and dying,physical symptoms and the personality of the nurse.The ...
  • Průzkum informovanosti rodičů o prevenci dětských úrazů v batolecím období 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Věra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   This bachelor's research thesis is focused on the toddlers' injuries and their prevention. The main goal of this research is to find out if parents are informed about injury prevention at this particular stage of the child's ...
  • Příčiny nedostatku zdravotních sester ve vybraných zdravotnických zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlasová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   This bachelor`s thesis discusses the cause of the shortage of nurses in the Czech Republic. The theoretical part recounts the history of nursing, characterizes modern nursing, points to the current nursing education, nurse ...
  • Příprava pacienta ke kolonoskopii 

   Defence status: DEFENDED
   Neumannová, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   This bachelor thesis deals with the ways of preparation of the patient for colonoscopy. Right premedication, effective communiation between medical personnel and the patient and applied medication are some of the key factors ...
  • Role dokumentace v práci sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Kneřová, Hana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   The bachelor thesis is related to medical documentation, its legal importance and it role for the work of nurses. It is focussed on the interaction of respondent to the questionnaire and nursing documentation. The main ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV