• The Applicability of Merton's Credit Risk Model in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Peška, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 8. 2. 2007
   Kreditní riziko je nejdůležitějším rizikem pro finanční instituce na celém světě. Nejdůležitější a zároveň nejhůře měřitelnou složkou kreditního rizika je pravděpodobnost defaultu (nedodržení smluvních závazků) a z ní ...
  • Bad loans' development in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Bachtík, Richard (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Cílem této práce je odhadnout ztráty z úvěrů poskytnutými českým bankovním sektorom pro nadcházející dva roky (2010 a 2011). Nejistota z pohledu budoucího vývoje ztrát z úvěrů byla hlavním důvodem pro odhad ztrát z úvěrů ...
  • Bank profitability in Mongolia 

   Defence status: DEFENDED
   Chuluunbaatar, Tumenjargal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Výkonnost bank v rozvojových zemích by měla být hodnocen s ohledem na odlišné pozadí, které se jednotně vyskytuje v zemí vyspělého světa. Metody hodnocení výkonnosti bank, jako je například EVA či srovnávací metoda přispívají ...
  • Bank subordinated debt and market discipline in Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Havlínová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Tato práce analyzuje podřízený dluh bank (tzn. podřízený dluh vydaný bankami) z hlediska jeho využitelnosti pro posílení tržní disciplíny v bankovnictví. Práce je zajímavá ve dvou ohledech. Za prvé se věnujeme evropskému ...
  • Credit default swaps 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Vladimír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Cílem bakalářské práce je analýza vývoje trhu s credit default swapy a současné situace na něm. Práce by se dala rozdělit do tří částí. V úvodní části seznamuje čtenáře se základními pojmy, principy a klíčovými produkty. ...
  • Credit risk stress testing of the Czech banking sector 

   Defence status: DEFENDED
   Vachušková, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 8. 6. 2021
   Tato práce si klade za cíl popsat zátěžové testování v českém bankovním sektoru se zaměřením na nejrozšířenější bankovní riziko, tedy úvěrové riziko. Práce zkoumá rozdíl mezi dohledovým a interním zátěžovým testováním, ...
  • CreditMetrics - its application in the Czech Republic's business environment 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Kreditní riziko je nevýznamnějším rizikem, se kterým se musejí vypořádat finanční instituce na celém světě. Banka pro mezinárodní platby představila analytický model, Basel II, podle kterého banky vypočítávají minimální ...
  • Dopad pravidiel nízkej kapitalizácie na kapitálovu štrukturu firem v Českej republike 

   Defence status: DEFENDED
   Mendroš, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 4. 9. 2008
  • Effects of LTV, DTI and DSTI ratios on retail mortgage market. Evidence from the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Mičková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Bakalářská práce se zabývá efekty makroobezřetnostních opatření týkající se poskytování hypotečních úvěrů - ukazatele úvěru k hodnotě zajištění (LTV), výše celkového zadlužení žadatele k jeho příjmům (DTI) a výše dluhové ...
  • Estimation of company credit rating by means of ordered probit model applied to Czech bond market environment 

   Defence status: DEFENDED
   Pergl, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Mezi akademiky panuje přesvědčení, že dluhopisoví investoři jsou řádně odměněni za podstupování vyššího rizika při jejich investicích. Nedávné studie potvrdily, že vyspělé světové trhy vykazují inverzní vztah mezi úvěrovou ...
  • Externí rating a jeho validace 

   Defence status: DEFENDED
   Lapešová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   Rostoucí význam externího ratingu v současnosti může nastolit otázku, zda je rating skutečně spolehlivým ohodnocením kreditního rizika. Cílem této práce je zhodnotit současnou situaci externího ratingu jako nástroje ...
  • The impact of macroeconomic factors on financial institutions credit risk during the global financial crises, case in Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Jusufi, Gent (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   This study aims to estimate the ratio of non-performing loans to total loans (NPL ratio), its determinants and its response to different macroeconomic shocks. As the last financial crises had negative impact on the economy ...
  • Impact of Regional Differences on P2P Lending, Evidence from China 

   Defence status: DEFENDED
   Liang, Na (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   Taking the representative P2P lending platform Renrendai as an example, this paper focuses on the impact of borrower's region on the behavior of lenders and borrowers in the market. According to the Chinese six geographical ...
  • Loan Book Credit Risk Stress Testing - Survey on Practice in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Argayová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 30. 3. 2011
   Stress testing is a general term for framework that assesses possible impact of an adverse shock on the financial health and a capital adequacy of a bank, other financial institution or the whole financial system. Because ...
  • Loan book credit risk stress testing : survey on practice in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Argayová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Zátěžové testování je obecným termínem pro metody, které zkoumají dopad negativního šoku na finanční podmínky a kapitálovou přiměřenost finančních institucí. Jelikož úvěrové riziko je typicky nejvýznamnější bankovní riziko ...
  • Měření a řízení úrokového rizika v teorii a praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Stará, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   The bachelor thesis is focused on the risk management in a bank, notably, on the interest rate risk measurement and management. For banks it is important to know the level of risk exposure and according to that to select ...
  • Modelling and comperative analysis of volatility spillover between US, Czech Republic and Serbian stock markets 

   Defence status: DEFENDED
   Marković, Jelena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   MASTER THESIS MODELLING AND COMPARATIVE ANALYZES OF VOLATILITY SPILLOVER BETWEEN US, CZECH REPUBLIC AND SERBIAN STOCK MARKETS Abstrakt Tato diplomova prace odhaduje nestálost akciového trhu v Srbsku, České republice a USA. ...
  • Modelování pravděpodobnosti defaultu klienta a individuální stanovení ceny úvěru pro malé a střední společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Semianová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Práce se orientuje na modelování kreditního rizika spojeného s poskytováním úvěrů menším podnikatelským subjektům, které nejsou veřejně obchodovány. Přestože soukromé společnosti tvoří významnou část korporátního portfolia ...
  • Non-Performing Loans - Determinants, the Development over Time and the Impact on Banks and the Real Economy 

   Defence status: DEFENDED
   Kafková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 10. 6. 2020
   Nevýkonné úvěry - příčiny, vývoj v čase a dopad na banky a reálnou ekonomiku Autor: Kateřina Kafková Abstrakt Tato práce vysvětluje koncept nevýkonných úvěrů a věnuje se analýze faktorů, které ovlivňují výši podílu nevýkonných ...
  • Nové možnosti kolektivního investování v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Vostrovská, Diana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 6. 2. 2008
   Kolektivní investování prošlo v minulých letech významným rozvojem a v současnosti již hraje na trhu finančního zprostředkování důležitou a nenahraditelnou roli. Novela Zákona o kolektivním investování umožnila vznik ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV