• Alternativní terapeutické přístupy u dětí s poruchou autistického spektra : Možnosti obohacení základního terapeutického přístupu o prvky alternativních terapií 

   Defence status: DEFENDED
   Cibulková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
  • Analýza kazuistik klientů projektu "Vstup do života" 

   Defence status: DEFENDED
   Baldová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   Bakalářská práce "Analýza kasuistik klientů projektu Vstup do života" se zaměřuje na zhodnocení dvou protikladů výchovy dítěte a to rodinné a ústavní výchovy v České republice a psychickou deprivací, jako následkem ...
  • Analýza klientů Domu tří přání a jejich rodinného zázemí 

   Defence status: DEFENDED
   Škodová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
   Diploma thesis "Analysis of Dům tří přání clients and their family background" presents the current system of care for children at risk in the historical development of children`s rights protection, social-legal protection ...
  • Analýza klientů, služeb a metod práce poradny Magdala za roky 2014 - 2016 

   Defence status: DEFENDED
   Riabtceva, Anastasiia (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   NÁZEV: "Analýza klientů, služeb a metod práce poradny Magdala za roky 2014-2016." AUTOR: Anastasiia Riabtceva. KATEDRA (ÚSTAV) Studijní program: Sociální práce (B7508), PSP (6141R030). Katedra sociální práce ...
  • Analýza podpůrných služeb pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdinová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
  • Analýza služeb centra pro zdravotně postižené v Kolíně 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   V teoretické části své bakalářské práce jsem nejdříve definovala sociální služby, krátce jsem se zmínila o jejich možnosti dělení, formách, financování. Také jsem se věnovala příspěvku na péči, standardům kvality sociálních ...
  • Analýza služeb pro pěstouny v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
  • Analýza vzdělávacích potřeb pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Běla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
   Diplomová práce na téma "Analýza vzd lávacích pot eb pracovník nízkoprahových za ízení pro d ti a mládež" se v nuje aktuálnímu tématu vzd lávání odborných pracovník v sociálních službách. V teoretické ásti se práce v nuje ...
  • Anonymní odkládání dětí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kletečková, Darina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   KLETEČKOVÁ, D. Anonymous child abandonment in the Czech Republic. Prague: Faculty of Arts of Charles University in Prague, 2014. 131 s. Diploma thesis. In the theoretical part the student aims to map the situation of leaving ...
  • Chráněné bydlení společnosti DUHA - analýza naplňování personálních standardů 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Moje diplomová práce "Chráněné bydlení Společnosti DUHA - analýza naplňování personálních standardů" pojednává o mentální retardaci, chráněném bydlení, standardech kvality sociálních služeb a konkrétních službách ...
  • Děti jako svědci domácího násilí ve světle výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Cílem bakalářské práce je získat přehled o možných dopadech na zdraví a fungování jedince, který byl v dětství svědkem domácího násilí. Ačkoli je v současné době věnována velká pozornost přímým obětem tohoto trestného činu, ...
  • Dětský koutek na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy 

   Defence status: DEFENDED
   Koubová, Nora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 2. 2015
   Nora Koubová, Dětský koutek na Filozofické fakultě UK v Praze 1 Abstract: Koubová, Nora. Crèche at the Faculty of Arts CU in Prague. Prague: Faculty of Arts Charles University, 2014. Number of pages 79. Dissertation. The ...
  • Dlouhodobá profesionální pěstounská péče jako šance pro raně traumatizované děti 

   Defence status: DEFENDED
   Knápková, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Tato práce pojednává dlouhodobé profesionální pěstounské péči jako o formě péče vhodné pro raně traumatizované děti na pozadí současného systému pěstounské péče v České republice. Teoretická část rozdělena do tří kapitol. ...
  • Implementace zahradní terapie v Domově se zvláštním režimem 

   Defence status: DEFENDED
   Kubištová, Nina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   TT bachTlor thTsis dTals with thT topic of a gardTn thTrapy. It rTprTsTnts thT gardTn thTrapy as onT of thT possiblT activation activitiTs. TT introduction part of thT thTsis contains thT dTfnition of thT rTlationship ...
  • Jak příjímají biologické děti pěstounů své sourozence v pěstounské péči a pěstounství svých rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Bakalářská práce pojednává o tom, jak přijímají biologické děti pěstounů své sourozence v pěstounské péči a jak přijímají své rodiče jako pěstouny z pohledu pěstounů. Cílem to práce je zjistit, zda a jak toto přijetí ...
  • Klokánek v systému péče o děti vyžadující okamžitou pomoc 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Ve své bakalářské práci jsem se pokusila zhodnotit služby poskytované nestátní neziskovou organizací Fond ohrožených dětí dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci a vyžadují tak okamžitou pomoc. Konkrétně jsem se ...
  • Komparace sociálně-právní situace nezletilých bez doprovodu v České republice a Rakousku 

   Defence status: DEFENDED
   Roguľová, Julie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   The theme of the work is to compare social and legal situation of unaccompanied minors (UAMs) from third countries, who find themselves in the territory of the Czech Republic and Austria, and these countries have subsequently ...
  • Kompetence sociálního pracovníka v oblasti náhradní rodinné péče 

   Defence status: DEFENDED
   Krchňavá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Bakalářská práce "Kompetence sociálního pracovníka v oblasti náhradní rodinné péči" pojednává o pracovních činnostech sociálních pracovníků. Zaměřuje se na tvorbu profesiogramů pracovních pozic sociálních pracovníků na ...
  • Kontakt dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu s biologickou rodinou 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The aim of the master thesis is described the issue of contact of children in temporary foster care. The theoretical part describes temporary foster care and other forms of foster care. The theoretical part is focused on ...
  • Kontakt s biologickou rodinou z perspektivy lidí, kteří vyrůstají v dlouhodobé pěstounské péči 

   Defence status: DEFENDED
   Plecháček, Šimon (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Cílem bakalářské práce s názvem Kontakt s biologickou rodinou z perspektivy lidí, kteří vyrůstají v dlouhodobé pěstounské péči je v daném rozsahu představit téma kontaktu dětí ve zprostředkované dlouhodobé pěstounské péči ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV