• Analýza číselných loterií 

   Jedličková, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se věnuje nejznámějším loterijním hrám na českém trhu, kterými jsou především Sportka a Loto. V práci je sledováno mnoho aspektů, které ovlivňují průběh těchto her. Zkokumáme, jaké částky sázkové ...
  • Aplikace prostorové statistiky v lesnictví 

   Jakůbková, Blanka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Předloená práe se zabývá studiem bodových a kótovaných bodových procesů, jejich popisnými číselnými i funkcionálními charakteristikami a testováním hypotéz za účelem aplikace na reálná lesnická data. Jsou shrnuty odhady ...
  • Berryho-Esseenova nerovnost 

   Hezoučký, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   V předložené bakalářské práci se zabýváme odhady rychlosti konver- gence v distribuci standardizovaného průměru nezávislých stejně rozdělených náhodných veličin k normovanému normálnímu rozdělení. V úvodní části jsou ...
  • Bodové procesy úseček 

   Honzl, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Naz-ev prace: Bodove proeesy usecek Aut.or: Ondrej Ilonzl Katedra: Katedra. pravdepodobnosti a matematicke statist,iky Vodonci bakalafske praee: RNDr. Zbynek Pawlas, Ph.D. e-mail vedouciho: zbynek.pawlas'O'mfl'.cmn.cz ...
  • Buffonova úloha o jehle a její zobecnění 

   Hledík, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   This thesis contains detailed derivation of results of several generalizations of the Buffon needle problem. Next to the original problem we study grids composed of rectangles, known as Buffon-Laplace needle problem, then ...
  • Diskrétní rozdělení odvozená z mocninných řad 

   Brdíčková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
  • Diskrétní skenovací statistika 

   Láf, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Pro náhodný výběr z celočíselného rozdělení je zavedena diskrétní skenovací statistika jako maximum z klouzavých součtů daného počtu po sobě jdoucích náhodných veličin. Tato práce seznámí čtenáře s několika postupy pro ...
  • Dvourozměrná rozdělení 

   Bednárik, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Práce studuje tři vybrané konstrukce dvourozměrných rozdělení. První možnost je použití Fréchetových mezí, které určují omezení distribuční funkce a korelačního koeficientu dvou- rozměrného rozdělení. Druhá vybraná konstrukce ...
  • Dvourozměrné bodové procesy 

   Bakošová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Bodový proces jako speciální typ stochastického náhodného procesu je teoretický model pro výskyt náhodných událostí v prostoru a v case. V této práci zkoumáme dvojice bodových procesu v case a jejich vzájemný vztah. Čtenář ...
  • Firm Valuation 

   Baran, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Xazev prace: Ocenovani pndnikii Aulor: Jaroslav Ha ran Katedra (iistav): Katedra pravdepodobnost i a mateniat icke statisliky Vedouci bakalarske pra.ce: HNDr. Zbynek Pawlas. Ph.D. e-mail vedoucfho: pawlas'.^'karlin.mtf.cnni.c/, ...
  • Lokální stereologické odhady 

   Hovorka, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
  • Maximálně věrohodné odhady v časových řadách 

   Tritová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Práce se zabývá maximálně věrohodnými odhady v časových řadách. Čtenář se seznámí se třemi základními modely časových řad: autoregresní posloupností (AR), posloupností klouzavých součtů (MA) a jejich kombinací (ARMA). Dále ...
  • Metody MCMC pro finanční časové řady 

   Tritová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Práce se zabývá odhadem parametrů vhodného modelu pro denní výnosy po- mocí metod Markov Chain Monte Carlo (MCMC) za využití principů baye- sovské statistiky. Nejprve se čtenář seznámí s metodami MCMC, konkrétně s Gibbsovým ...
  • Metody odhadování rozptylů statistických odhadů 

   Blažková, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   This thesis describes and compares some of commonly used methods of variance estimation of various statistics for dependent data. In case of stationary sequences, OBS, jackknife, moving block bootstrap and plug-in estimates ...
  • Míry závislosti extrémů v časových řadách 

   Popovič, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   V předložené práci se zabýváme extrémními pozorováními vyskytujícími se v časových řadách a jejich vzájemnou závislostí. Pokud nás zajímá tento typ pozorování, autokorelační funkce, která se běžně používá k popisu sériové ...
  • Modely kótovaných bodových procesů 

   Héda, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Název práce: Modely kótovaných bodových procesů Autor: Ivan Héda Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. Abstrakt: V první části práce jsou zavedeny ...
  • Multivariate point processes and their application on neurophysiological data 

   Bakošová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This thesis examines a multivariate point process in time with focus on a mu- tual relations of its marginal point processes. The first chapter acquaints the re- ader with the theoretical background of multivariate point ...
  • Neceločíselné momenty náhodných veličin 

   Brisudová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
   Cílem práce je zformulovat problematiku neceločíselných momentů náhodných veličin. Pro základní diskrétní a spojitá rozdělení jsou spočteny ne- celočíselné momenty. Tyto výpočty jsou prováděny analyticky nebo numericky ...
  • Neparametrické testy nezávislosti 

   Kmeťková, Diana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   The main objective of this thesis is the presentation regarding the problem of testing independence between two random variables in the nonparametric model of continuous cumulative distribution functions. Firstly, the ...
  • Odhad asymptotického rozptylu náhodných procesů 

   Štěrbová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 5. 2010
   V této práci uvedeme metody odhadující asymptotický rozptyl výběrového průměru stacionární náhodné posloupnosti. Porovnáme metody vycházející z odhadu spektrální hustoty v nule s metodami založenými na podvýběrech. U těchto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV