Now showing items 1-20 of 53

  • Analýza číselných loterií 

   Defence status: DEFENDED
   Jedličková, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se věnuje nejznámějším loterijním hrám na českém trhu, kterými jsou především Sportka a Loto. V práci je sledováno mnoho aspektů, které ovlivňují průběh těchto her. Zkokumáme, jaké částky sázkové ...
  • Aplikace prostorové statistiky v lesnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Jakůbková, Blanka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Předloená práe se zabývá studiem bodových a kótovaných bodových procesů, jejich popisnými číselnými i funkcionálními charakteristikami a testováním hypotéz za účelem aplikace na reálná lesnická data. Jsou shrnuty odhady ...
  • Asymptotic inference for stochastic geometry models 

   Defence status: DEFENDED
   Flimmel, Daniela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 12. 2021
   We compare three methods used in stochastic geometry in order to investigate asymp- totic behaviour of random geometrical structures in large domains or in a large intensity regime. Namely, we describe in detail the ...
  • Berryho-Esseenova nerovnost 

   Defence status: DEFENDED
   Hezoučký, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   V předložené bakalářské práci se zabýváme odhady rychlosti konver- gence v distribuci standardizovaného průměru nezávislých stejně rozdělených náhodných veličin k normovanému normálnímu rozdělení. V úvodní části jsou ...
  • Bodové procesy úseček 

   Defence status: DEFENDED
   Honzl, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Naz-ev prace: Bodove proeesy usecek Aut.or: Ondrej Ilonzl Katedra: Katedra. pravdepodobnosti a matematicke statist,iky Vodonci bakalafske praee: RNDr. Zbynek Pawlas, Ph.D. e-mail vedouciho: zbynek.pawlas'O'mfl'.cmn.cz ...
  • Buffonova úloha o jehle a její zobecnění 

   Defence status: DEFENDED
   Hledík, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   This thesis contains detailed derivation of results of several generalizations of the Buffon needle problem. Next to the original problem we study grids composed of rectangles, known as Buffon-Laplace needle problem, then ...
  • Detection of causality in time series using extreme values 

   Defence status: DEFENDED
   Bodík, Juraj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Juraj Bodík Abstrakt V tejto práci riešime nasledovný problém: Máme dve stacionárne časové rady, ktorých marginálne distribúcie majú ťažké chvosty. My chceme zistiť, či majú kauzálny vzťah, teda či zmena v jednej z nich ...
  • Diskrétní rozdělení odvozená z mocninných řad 

   Defence status: DEFENDED
   Brdíčková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
  • Diskrétní skenovací statistika 

   Defence status: DEFENDED
   Láf, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Pro náhodný výběr z celočíselného rozdělení je zavedena diskrétní skenovací statistika jako maximum z klouzavých součtů daného počtu po sobě jdoucích náhodných veličin. Tato práce seznámí čtenáře s několika postupy pro ...
  • Dvourozměrná rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Bednárik, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Práce studuje tři vybrané konstrukce dvourozměrných rozdělení. První možnost je použití Fréchetových mezí, které určují omezení distribuční funkce a korelačního koeficientu dvou- rozměrného rozdělení. Druhá vybraná konstrukce ...
  • Dvourozměrné bodové procesy 

   Defence status: DEFENDED
   Bakošová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Bodový proces jako speciální typ stochastického náhodného procesu je teoretický model pro výskyt náhodných událostí v prostoru a v case. V této práci zkoumáme dvojice bodových procesu v case a jejich vzájemný vztah. Čtenář ...
  • Exponenciální rozdělení a jeho zobecnění 

   Defence status: DEFENDED
   Vočadlo, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním a porovnáním dvou navržených dvou- parametrických zobecnění exponenciálního rozdělení. Studuje základní vlastnosti hustot a uvádí vztahy pro momenty prvních čtyř řádů. Dále jsou ...
  • Firm Valuation 

   Defence status: DEFENDED
   Baran, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Xazev prace: Ocenovani pndnikii Aulor: Jaroslav Ha ran Katedra (iistav): Katedra pravdepodobnost i a mateniat icke statisliky Vedouci bakalarske pra.ce: HNDr. Zbynek Pawlas. Ph.D. e-mail vedoucfho: pawlas'.^'karlin.mtf.cnni.c/, ...
  • Lokální stereologické odhady 

   Defence status: DEFENDED
   Hovorka, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
  • Marked particle processes 

   Defence status: DEFENDED
   Kovář, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 5. 9. 2023
   This diploma thesis delves into the study of marked particle processes, a relatively unexplored field in stochastic geometry and spatial statistics. The main aim of the thesis is to lay some basic foundations of the marked ...
  • Maximálně věrohodné odhady v časových řadách 

   Defence status: DEFENDED
   Tritová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Práce se zabývá maximálně věrohodnými odhady v časových řadách. Čtenář se seznámí se třemi základními modely časových řad: autoregresní posloupností (AR), posloupností klouzavých součtů (MA) a jejich kombinací (ARMA). Dále ...
  • Metody MCMC pro finanční časové řady 

   Defence status: DEFENDED
   Tritová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Práce se zabývá odhadem parametrů vhodného modelu pro denní výnosy po- mocí metod Markov Chain Monte Carlo (MCMC) za využití principů baye- sovské statistiky. Nejprve se čtenář seznámí s metodami MCMC, konkrétně s Gibbsovým ...
  • Metody odhadování rozptylů statistických odhadů 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   This thesis describes and compares some of commonly used methods of variance estimation of various statistics for dependent data. In case of stationary sequences, OBS, jackknife, moving block bootstrap and plug-in estimates ...
  • Míry závislosti 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Monika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Nejčastěji se setkáváme se základní mírou závislosti, s korelačním koeficientem. Ten ovšem může být roven nule pro dvě závislé náhodné veličiny. V práci se zaměřujeme na dvě míry závislosti, které se rovnají nule právě ...
  • Míry závislosti extrémů v časových řadách 

   Defence status: DEFENDED
   Popovič, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   V předložené práci se zabýváme extrémními pozorováními vyskytujícími se v časových řadách a jejich vzájemnou závislostí. Pokud nás zajímá tento typ pozorování, autokorelační funkce, která se běžně používá k popisu sériové ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV