• Aktivita nemoci v předporodním a poporodním období u pacientek s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 1. 2013
   Tématem bakalářské práce je aktivita nemoci v předporodním a poporodním období u pacientek s roztroušenou sklerózou. V teoretické části se práce zabývá roztroušenou sklerózou, tím, co je třeba o ní vědět jako o nemoci. ...
  • Analýza vyučovacích hodin přírodopisu a biologie zaměřená na profesní vidění a reflexi budoucích učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Linda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   Pedagogické praxe jsou podstatnou složkou ve vzdělávání budoucích učitelů, neboť při nich dochází k rozvoji specifických znalostí důležitých pro výkon učitelské profese. Disertační práce se věnuje profesnímu vidění a ...
  • Antibakteriální účinky dezinfekčních přípravků 

   Defence status: DEFENDED
   Vítková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
  • Antimikrobiální účinky přírodních látek 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátil, Vlastimil (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
  • Bioodpad: školní projekt pro 2. stupeň základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   O správném nakládání s bioodpadem se začalo mluvit vcelku nedávno, a veřejnost tak o něm stále nemá dostatečné množství informací a ucelený názor. Aby se s biologickým odpadem správně nakládalo, je nutná znalostní vybavenost ...
  • Borelióza 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Lymeská borelióza je nejrozšířenější antropozoonózou v mírném pásu severní polokoule. Je přenášena klíšťaty a krev sajícím hmyzem. Způsobuje ji bakterie Borrelia burgdorferi sensu lato. Díky své unikátní stavbě, vysoké ...
  • Botanická exkurze do údolí řeky Doubravy pro 2. stupeň ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Hutař, Kamil (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Naučná stezka "Údolím řeky Doubravy", spojující vesnici Bílek a město Chotěboř v Železných horách, nabízí spoustu možností a způsobů, jak ji efektivně zařadit a využít k výuce botaniky a environmentální výchovy, což je ...
  • Botanické (dendrologické) vycházky na území Děčína 

   Defence status: DEFENDED
   Reimerová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá terénní výukou botaniky a dendrologie na gymnáziu a vyšší odborné škole. Cílem práce bylo vytvoření návrhu vycházek do dendrologicky zajímavých lokalit města Děčín. V úvodní části je zpracován ...
  • Cholesterol a lipoproteiny, jejich metabolismus a vliv na zdraví člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Záhořová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Cholesterol a lipoproteiny, jejich metabolismus a vliv na zdraví člověka Práce je zaměřená na cholesterol, lipoproteiny a jejich metabolismus. Podrobně se věnuje jejich charakteristice, významu, funkcím v organismu a vlivu ...
  • Chřipkové viry 

   Defence status: DEFENDED
   Kaufmanová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Tato práce se zabývá problematikou chřipkových virů a jimi způsobenými onemocněními. Chřipka je jedna z nejčastějších infekčních nákaz, která každoročně postihuje téměř 10 % světové populace, v době pandemie dokonce 40 až ...
  • Crohnova choroba 

   Defence status: DEFENDED
   Štorkánová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o zánětlivém onemocnění, které napadá trávicí soustavu. Crohnova choroba je řazena mezi idiopatické neboli nespecifické střevní záněty, neboť stále není známa přesná příčina ...
  • Diabetes mellitus 1. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Diabetes mellitus 1. typu Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá chronickým onemocněním diabetes mellitus 1. typu. Jedná se o rešeršní práci s cílem definovat a objasnit jevy spojené především s průběhem, ale i se vznikem, ...
  • Doping - znalosti a postoje vysokoškolských studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Sport je významnou součástí dnešní společnosti. Je aktivitou volného času, zábavou, i prevencí zdravotních obtíží. V současnosti je význam sportu orientován především na výkon a aspekt úspěchu. Cestou k úspěchu se v některých ...
  • Ebola 

   Defence status: DEFENDED
   Blahnová, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
  • Fenylketonurie 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Baloghová, Klaudia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
  • Gametogeneze a oplodnění u člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Crhová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Cílem bakalářské práce je seznámení se s tématem gametogeneze a oplodnění u člověka. Byla provedena rešerše dostupné literatury. Práce stručně vysvětluje buněčný cyklus a typy buněčného dělení. Zaměřuje se především na ...
  • Herpes simplex vírus 

   Defence status: DEFENDED
   Baloghová, Klaudia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 5. 2019
  • HIV - znalosti a informovanost žáků na 2. stupni ZŠ a SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Hvězdová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Předmětem práce a jejím cílem je zjistit úroveň znalostí žáků a studentů základních a středních škol z okolí Rakovníka. Práce se skládá z části teoretické a praktické. První část shrnuje veškeré dosavadní přístupné poznatky ...
  • Hodnoty BMI žáků 2.stupně základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Revenda, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Stále častěji se dnes setkáváme s dětmi, které svoji touhu po štíhlé linii dovedou až za hranice zdravotní závadnosti. Příčiny tohoto jevu jsou hledány více ve faktorech sociálních a psychických, ale pozapomíná se přitom ...
  • Hygienické návyky žáků ZŠ a SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Smékalová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Předložená diplomová práce se zabývá osobní hygienou žáků ZŠ a studentů SŠ ve věku 11-19 let. Cílem práce bylo zjistit a porovnat hygienické návyky žáků a studentů ve věku 11-19 let. Výzkum byl proveden metodou dotazníkového ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV