• Aktivita nemoci v předporodním a poporodním období u pacientek s roztroušenou sklerózou 

   Řeháková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 1. 2013
   Tématem bakalářské práce je aktivita nemoci v předporodním a poporodním období u pacientek s roztroušenou sklerózou. V teoretické části se práce zabývá roztroušenou sklerózou, tím, co je třeba o ní vědět jako o nemoci. ...
  • Antibakteriální účinky dezinfekčních přípravků 

   Vítková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
  • Antimikrobiální účinky přírodních látek 

   Navrátil, Vlastimil (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
  • Borelióza 

   Vlček, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Lymeská borelióza je nejrozšířenější antropozoonózou v mírném pásu severní polokoule. Je přenášena klíšťaty a krev sajícím hmyzem. Způsobuje ji bakterie Borrelia burgdorferi sensu lato. Díky své unikátní stavbě, vysoké ...
  • Cholesterol a lipoproteiny, jejich metabolismus a vliv na zdraví člověka 

   Záhořová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Cholesterol a lipoproteiny, jejich metabolismus a vliv na zdraví člověka Práce je zaměřená na cholesterol, lipoproteiny a jejich metabolismus. Podrobně se věnuje jejich charakteristice, významu, funkcím v organismu a vlivu ...
  • Chřipkové viry 

   Kaufmanová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Tato práce se zabývá problematikou chřipkových virů a jimi způsobenými onemocněními. Chřipka je jedna z nejčastějších infekčních nákaz, která každoročně postihuje téměř 10 % světové populace, v době pandemie dokonce 40 až ...
  • Crohnova choroba 

   Štorkánová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o zánětlivém onemocnění, které napadá trávicí soustavu. Crohnova choroba je řazena mezi idiopatické neboli nespecifické střevní záněty, neboť stále není známa přesná příčina ...
  • Diabetes mellitus 1. typu 

   Kadlecová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Diabetes mellitus 1. typu Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá chronickým onemocněním diabetes mellitus 1. typu. Jedná se o rešeršní práci s cílem definovat a objasnit jevy spojené především s průběhem, ale i se vznikem, ...
  • Doping - znalosti a postoje vysokoškolských studentů 

   Křížová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Sport je významnou součástí dnešní společnosti. Je aktivitou volného času, zábavou, i prevencí zdravotních obtíží. V současnosti je význam sportu orientován především na výkon a aspekt úspěchu. Cestou k úspěchu se v některých ...
  • Ebola 

   Blahnová, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
  • Fenylketonurie 

   Baloghová, Klaudia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
  • Herpes simplex vírus 

   Baloghová, Klaudia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 5. 2019
  • HIV - znalosti a informovanost žáků na 2. stupni ZŠ a SŠ 

   Hvězdová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Předmětem práce a jejím cílem je zjistit úroveň znalostí žáků a studentů základních a středních škol z okolí Rakovníka. Práce se skládá z části teoretické a praktické. První část shrnuje veškeré dosavadní přístupné poznatky ...
  • Hodnoty BMI žáků 2.stupně základních škol 

   Revenda, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Stále častěji se dnes setkáváme s dětmi, které svoji touhu po štíhlé linii dovedou až za hranice zdravotní závadnosti. Příčiny tohoto jevu jsou hledány více ve faktorech sociálních a psychických, ale pozapomíná se přitom ...
  • Hygienické návyky žáků ZŠ a SŠ 

   Smékalová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Předložená diplomová práce se zabývá osobní hygienou žáků ZŠ a studentů SŠ ve věku 11-19 let. Cílem práce bylo zjistit a porovnat hygienické návyky žáků a studentů ve věku 11-19 let. Výzkum byl proveden metodou dotazníkového ...
  • Konopí a jeho využití ve výuce na ZŠ a gymnáziích 

   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   V diplomové práci jsou na základě prostudované literatury, obsahové analýzy učebnic a Rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání a dotazníkového šetření učitelů na základních školách a gymnáziích ...
  • Laboratorní cvičení z mikrobiologie se zaměřením na mediální a environmentální výchovu na SŠ 

   Hlaváčková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 1. 2009
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na tvorbu laboratorního cvičení z mikrobiologie se zaměřením na mediální a enviromentální výchovu na SS. Cílem laboratorního cvičení použitého ve výuce je ucelení a rozšíření tématu ...
  • Léčivé rostliny: analýza učebnic přírodopisu a návrh projektu pro 2. stupeň ZŠ 

   Valčíková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na projektové vyučování na 2. stupni ZŠ na téma léčivé rostliny a na analýzu učebnic přírodopisu v kontextu s tématem. První část práce je věnována teoretickým východiskům ohledně ...
  • Mechanismy působení antibiotik na bakterie 

   Rezková, Gréta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Metodika sestavení výživového plánu 

   Žitný, Vladimír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Bakalářská práce se zabývá metodikou sestavování výživového plánu. Vychází z nutných osobnostních i profesionálních předpokladů nutričního poradce. Popisuje navození vztahu důvěry s klienty. Základem správného sestavení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV