• Analýza školního preventivního programu 

   Čmelíková, Šárka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Východiska: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu Školního preventivního programu ZŠ Komenského v Náchodě. Cíle výzkumu: Porovnává doporučené strukturu školního preventivního programu s programem konkrétní školy. Sleduje ...
  • Dětská skupinová psychoterapie pohledem rodičů 

   Mýtina, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   NÁZEV: Dětská skupinová psychoterapie pohledem rodičů AUTOR: Ondřej Mýtina KATEDRA: Katedra psychologie ŠKOLITEL: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. Tato bakalářská práce se zabývá rodičovským pohledem na paralelní ...
  • Dětské skupiny v poradenství v kontextu aktivní spolupráce rodiče 

   Nováková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   This diploma thesis discusses the children's groups in counselling in the context of active parenting. It maps experiences of parents in groups from the point of view of mothers and therapists. The theoretical part focuses ...
  • Dítě s ADHD ve školní třídě: případová studie 

   Jiranová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
  • Evaluace práce s dětskou terapeutickou skupinou 

   Syrovátková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá evaluací práce s dětskými terapeutickými skupinami. Ukazuje hodnocení programu dětských terapeutických skupin z pohledu rodičů a jejich dětí. Zároveň představuje také to, na čem se v hodnocení ...
  • Evaluace primárně preventivního programu Boys and Girls Plus 

   Frombergerová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   Title: The evaluation of primary prevention program Boys and Girls Plus Author: Bc. Anna Frombergerová Department: Psychology Supervisor: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. Abstract: The thesis evaluates the Boys and ...
  • Evaluace programu školské specifické prevence "Típni to I" 

   Vanek, Marián (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   NÁZEV: Evaluace programu školské specifické prevence "Típni to I" AUTOR: Marián Vanek KATEDRA: Psychologie VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá analýzou potřeb a formativní ...
  • Evaluace projektu Revolution train 

   Kunášková, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Basics: The bachelor thesis deals with the topic of the project Revolution Train. It is a primarily preventive program in the form of a train with six wagons. Among addictologists there are many disagreements about the ...
  • Ideální učitel očima dětí na prvním stupni základní školy 

   Černá, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   This bachelor's thesis is focused on discovery of possible "perfect teacher for elementary school children" based on results from qualitative research. Theoretical part of thesis is focused on, among others, the teacher ...
  • Interpretativní fenomenologická analýza prožívání osob ohrožených trestným činem obchodování s lidmi 

   Bittnerová, Soňa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   Tato diplomová práce se věnuje tématu obchodování s lidmi a vykořisťování a to z perspektivy samotných obchodovaných osob. Pomocí interpretativní fenomenologické analýzy se snaží zjistit žitou zkušenost těchto lidí. Data ...
  • Možnosti rozvoje dílčích funkcí u dětí se sociálním znevýhodněním v mladším školním věku 

   Linková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato práce se zabývá možnostmi rozvoje dílčích funkcí u dětí se sociálním znevýhodněním v mladším školním věku. V teoretické části jsou představeny základní charakteristiky dítěte mladšího školního věku, sociální znevýhodnění, ...
  • Pohled žáků druhého stupně na ideál učitele / učitelky. 

   Pilařová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
  • Primární drogová prevence na 2. stupni ZŠ 

   Sankotová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
  • Primární prevence HIV/AIDS z pohledu HIV pozitivních osob 

   Braunová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 5. 2015
  • Problematický žák z pohledu učitele 

   Sodomková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Název: Problematický žák z pohledu učitele Autor práce: Bc. et Bc. Nikola Sodomková Vedoucí práce: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. Katedra: Psychologie Abstrakt Diplomová práce se věnuje oblasti problematického žáka ...
  • Profesní identita školního psychologa 

   Bartošová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Diplomová práce Profesní identita školního psychologa ukazuje profesi školního psychologa a prostřednictvím nároků na tuto profesi, vztahů, ve kterých psycholog ve škole je a rolí, v nichž vystupuje. Text je rozdělen na ...
  • Přechod dětí z běžné základní školy na základní školu praktickou 

   Voldřich, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Přílohy Příloha č. 1. Struktura rozhovoru 1. Bývalá třída, škola Co se ti vybaví, když si vzpomeneš na bývalou třídu? Co tě tak napadá? Mohl bys mi o tvé bývalé škole něco povědět? Jak ses v bývalé třídě cítil? Jak ti tam ...
  • Reflexe zkušeností se školou u chlapců z diagnostického ústavu pro mládež 

   Mašková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Diplomová práce využívá analytických metod zakotvené teorie, aby prozkoumala téma "reflexe zkušeností se školou u chlapců z diagnostického ústavu pro mládež". Klade si za cíl porozumět souvislostem subjektivních významů ...
  • Specifický přístup psychoterapeutů zaměřených na tělo ke klientům v rámci psychoterapeutického vztahu jako jeden z hlavních aspektů jejich práce 

   Königsmarková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 1. 2013
   Diplomová práce Eva Königsmarková Specifický přístup psychoterapeutů zaměřených na tělo ke klientům v rámci psychoterapeutického vztahu jako jeden z hlavních aspektů jejich práce Anotace Psychoterapie zaměřená na tělo zatím ...
  • Vliv efektu flow na prožívání, chování a zkušenost člověka 

   Čašková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 5. 2015
   Autorka se v práci věnuje možnostem využití hry a efektu flow v oblasti sebepoznání. V teoretickém pojednání představuje vymezení hry a uvádí cíle, které lze hrou dosáhnout. Prací dokazuje, že hra je i pro dospělé jedince ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV