• Analýza školního preventivního programu 

   Defence status: DEFENDED
   Čmelíková, Šárka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Východiska: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu Školního preventivního programu ZŠ Komenského v Náchodě. Cíle výzkumu: Porovnává doporučené strukturu školního preventivního programu s programem konkrétní školy. Sleduje ...
  • Copingové strategie vedoucích dětského (neskautského) oddílu 

   Defence status: DEFENDED
   Neubauerová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   The bachelor thesis deals with the problems of coping with difficult situations with the leaders of children's clubs. The aim of the thesis is to map and describe the activities of the leader in a particular children's ...
  • Dětská skupinová psychoterapie pohledem rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Mýtina, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   NÁZEV: Dětská skupinová psychoterapie pohledem rodičů AUTOR: Ondřej Mýtina KATEDRA: Katedra psychologie ŠKOLITEL: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. Tato bakalářská práce se zabývá rodičovským pohledem na paralelní ...
  • Dětské skupiny v poradenství v kontextu aktivní spolupráce rodiče 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   This diploma thesis discusses the children's groups in counselling in the context of active parenting. It maps experiences of parents in groups from the point of view of mothers and therapists. The theoretical part focuses ...
  • Dítě s ADHD ve školní třídě: případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Jiranová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
  • Evaluace práce s dětskou terapeutickou skupinou 

   Defence status: DEFENDED
   Syrovátková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 2. 2020
   The thesis discusses the evaluation of therapeutic work with a children's group. It shows the evaluation of the programme children's group psychotherapy from the perspective of parents, children and therapists. The theoretical ...
  • Evaluace práce s dětskou terapeutickou skupinou 

   Defence status: DEFENDED
   Syrovátková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá evaluací práce s dětskými terapeutickými skupinami. Ukazuje hodnocení programu dětských terapeutických skupin z pohledu rodičů a jejich dětí. Zároveň představuje také to, na čem se v hodnocení ...
  • Evaluace primárně preventivního programu Boys and Girls Plus 

   Defence status: DEFENDED
   Frombergerová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   Title: The evaluation of primary prevention program Boys and Girls Plus Author: Bc. Anna Frombergerová Department: Psychology Supervisor: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. Abstract: The thesis evaluates the Boys and ...
  • Evaluace primárně preventivního programu pedagogicko-psychologické poradny 

   Defence status: DEFENDED
   Divišová, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   V rámci bakalářské práce byla provedena evaluace primárně preventivního programu vybrané pedagogicko-psychologické poradny. Cílem bylo zhodnotit, zda program naplňuje kritéria uvedená ve Standardech odborné způsobilosti ...
  • Evaluace programu školské specifické prevence "Típni to I" 

   Defence status: DEFENDED
   Vanek, Marián (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   NÁZEV: Evaluace programu školské specifické prevence "Típni to I" AUTOR: Marián Vanek KATEDRA: Psychologie VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá analýzou potřeb a formativní ...
  • Evaluace projektu Revolution train 

   Defence status: DEFENDED
   Kunášková, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Basics: The bachelor thesis deals with the topic of the project Revolution Train. It is a primarily preventive program in the form of a train with six wagons. Among addictologists there are many disagreements about the ...
  • Ideální učitel očima dětí na prvním stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   This bachelor's thesis is focused on discovery of possible "perfect teacher for elementary school children" based on results from qualitative research. Theoretical part of thesis is focused on, among others, the teacher ...
  • Interpretativní fenomenologická analýza prožívání osob ohrožených trestným činem obchodování s lidmi 

   Defence status: DEFENDED
   Bittnerová, Soňa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   Tato diplomová práce se věnuje tématu obchodování s lidmi a vykořisťování a to z perspektivy samotných obchodovaných osob. Pomocí interpretativní fenomenologické analýzy se snaží zjistit žitou zkušenost těchto lidí. Data ...
  • Možnosti rozvoje dílčích funkcí u dětí se sociálním znevýhodněním v mladším školním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Linková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato práce se zabývá možnostmi rozvoje dílčích funkcí u dětí se sociálním znevýhodněním v mladším školním věku. V teoretické části jsou představeny základní charakteristiky dítěte mladšího školního věku, sociální znevýhodnění, ...
  • Pohled žáků druhého stupně na ideál učitele / učitelky. 

   Defence status: DEFENDED
   Pilařová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
  • Primární drogová prevence na 2. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Sankotová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
  • Primární prevence HIV/AIDS z pohledu HIV pozitivních osob 

   Defence status: DEFENDED
   Braunová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 5. 2015
  • Problematický žák z pohledu učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Sodomková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Název: Problematický žák z pohledu učitele Autor práce: Bc. et Bc. Nikola Sodomková Vedoucí práce: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. Katedra: Psychologie Abstrakt Diplomová práce se věnuje oblasti problematického žáka ...
  • Profese asistenta pedagoga na prvním stupni základní školy jeho vlastní perspektivou 

   Defence status: DEFENDED
   Kuberová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   Diploma thesis The profession of assistant teacher at the first level of elementary school with his own perspective, deals with the teacher's assistants in terms of motivation, which the actors led to the profession, in ...
  • Profese asistenta pedagoga na základní škole jeho vlastní perspektivou 

   Defence status: DEFENDED
   Kuberová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Rigorózní práce Profese asistenta pedagoga na základní škole jeho vlastní perspektivou, vychází z práce diplomové, kde byla předmětem zájmu profese asistenta pedagoga. Pojednávala o asistentech pedagoga z hlediska motivace, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV