• The development and maintenance of neurons in the inner ear 

   Defence status: DEFENDED
   Wirthová, Natália (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 7. 2020
   Hearing loss is among the most frequent disabilities. Neurosensory hearing loss is permanent and results from the death of neurons or sensory cells, which have little ability to regenerate in the inner ear (cochlea). ...
  • Functional role of SOX2 in inner ear neurosensory development 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Neurony a senzorické buňky, které jsou hlavními funkčními buňkami vnitřního ucha, vznikají ze společné embryonální epiteliální neurosenzorické domény. K pochopení patofyziologie ztráty sluchu je klíčové identifikovat geny, ...
  • Funkční role ISLET1 během neurosenzorového vývoje vnitřního ucha. 

   Defence status: DEFENDED
   Hampejsová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Ztrátou sluchu trpí více než 10 % lidské populace, jeden z tisíce novorozenců se rodí s poškozeným sluchovým aparátem. K pochopení příčiny ztráty sluchu je třeba prozkoumat transkripční faktory ovlivňující vývoj orgánu ...
  • Funkční role Islet1 ve vývoji pankreatu 

   Defence status: DEFENDED
   Malfatti, Jessica (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   1 Abstrakt Diabetes mellitus je onemocnění vyznačující se ztrátou a nefunkčností inzulín produkujících buněk vedoucí k hyperglykémií, která dlouhodobě škodí organismu. Pro budoucí možnou terapii je klíčové pochopení funkce ...
  • Molekulární mechanismy v diabetické embryopatii 

   Defence status: DEFENDED
   Čerychová, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Diabetická embryopatie je jednou z vážných komplikací spojených s diabetem. Je známo, že maternální diabetes zvyšuje četnost vrozených defektů až desetkrát. Nejčastějšími defekty jsou kardiovaskulární defekty a defekty ...
  • Molekulární mechanismy v transkripční regulaci neurosenzorického vývoje 

   Defence status: DEFENDED
   Filová, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 2. 2020
   The development, maturation, and viability of inner ear neurosensory cells depend on the spatiotemporal expression of multiple transcriptional factors. Based on three mouse models [Tg(Pax2-Isl1)], Sox2CKO, and Neurod1CKO, ...
  • Specifikace a diferenciace buněk v průběhu vývoje pankreatu 

   Defence status: DEFENDED
   Malfatti, Jessica (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 5. 2019
   Pankreatická tkáň se dělí na exokrinní a endokrinní část. Exokrinní obsahuje acinární buňky, které produkují trávicí enzymy, a duktální buňky tvořící síť kanálků pro export enzymů do duodena. Endokrinní část tvoří Langerhansovy ...
  • Transkripční regulace ve vývoji neurosensorických buněk vnitřního ucha 

   Defence status: DEFENDED
   Vochyánová, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   To understand the pathophysiology of hearing loss, it is necessary to identify genes responsible for specification and differentiation of sensory cells and neurons from a common neurosensory progenitor. These factors include ...
  • Transkripční regulace ve vývoji sympatického srdečního systému 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   To improve modern therapeutic and diagnostic methods, it is crucial to understand the development of the cardiac sympathetic system and to identify the genes involved in its regulation. Neural crest cells give rise to the ...
  • Vliv ISL1 na vývoj neurosenzorických buněk vnitřního ucha 

   Defence status: DEFENDED
   Vochyánová, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   To understand the pathophysiology of hearing loss, it is necessary to identify genes responsible for embryonic development of neurosensory cells in the inner ear. The aim of this work is to clarify the role of LIM-homeodomain ...
  • Vliv maternálního diabetu na embryonální vývoj srdce a fetální programování 

   Defence status: DEFENDED
   Čerychová, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 5. 2019
   Maternální diabetes negativně ovlivňuje embryonální vývoj a je spojen se zvýšeným rizikem vzniku vrozených vývojových vad. Vedle přímé teratogenicity dochází v diabetickém intrauterinním prostředí k tzv. procesu fetálního ...
  • Vývoj a funkce beta-buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Hamplová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Inzulín produkující β-buňky se vyskytují v endokrinním pankreatu. Jsou součástí Langerhansových ostrůvků spolu s α-, β-, δ-, ε- a PP-buňkami produkujícími glukagon, somatostatin, ghrelin a pankreatický polypeptid. Inzulín ...
  • Vývoj a funkce endokrinních buněk pankreatu 

   Defence status: DEFENDED
   Hamplová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   Onemocnění Diabetes mellitus postihuje téměř 300 miliónů lidí na světě. K rozvoji diabetu dochází dysfunkcí nebo snížením počtu inzulín produkujících β-buněk, které jsou součástí endokrinního pankreatu. Z toho důvodu je ...
  • Změny genové exprese v diabetické nefropatii 

   Defence status: DEFENDED
   Nepomucká, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Diabetická nefropatie (DN) vzniká důsledkem působení diabetu mellitu I. a II. typu a patří k nejčastějším mikrovaskulárním komplikacím diabetu. Diabetes mellitus představuje jednu z hlavních příčin konečného stádia onemocnění ...
  • Změny v embryonálním programování vlivem diabetes mellitus 

   Defence status: DEFENDED
   Landsmann, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Embryonální vývoj je citlivý ke změnám prostředí. Tyto změny mohou vést ke změnám v embryonálním programování. Změny v programování embrya mohou nastat v důsledku nedostatečné výživy, stresu, působením chemických látek a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV