• Akutní infarkt myokardu v důsledku stresu 

   Defence status: DEFENDED
   Bakusová, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   Tato práce si klade za cíl popsat akutní infarkt myokardu jako psychosomatické onemocnění. Představuje vznik akutního infarktu myokardu jako důsledek stresu a rizikového chování typu A. Výzkumná část odhaluje počet ...
  • Aplikace nízkomolekulárních heparinů 

   Defence status: DEFENDED
   Maršíková, Miroslava (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Diplomová práce se zabývá subkutánní aplikací nízkomolekulárních heparinů. Teoretická část je zaměřena na antikoagulační léčbu. Uvádí, v čem je léčba nízkomolekulárními hepariny výhodnější než léčba standardním heparinem. ...
  • Edukace u pacienta s diagnózou infarkt myokardu 

   Defence status: DEFENDED
   Frantesová, Lucie Michala (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   Tématem této bakalářské práce je "Edukace pacienta s diagnózou infarkt myokardu". Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozčleněna do několika kapitol, ve kterých je věnována pozornost ...
  • Edukace v péči o dítě s vrozeným onemocněním 

   Defence status: DEFENDED
   Stará, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 6. 2006
   The thesis analyses all aspects of the education of the mothers of newborns and sucklings with congenital defects. The theoretical part is focused on education in general, as well as on education in care about newborn and ...
  • Historie a současnost profesních sesterských organizací u nás 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Pavla (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Diplomová práce podává ucelený přehled o vzniku a vývoji profesních sesterských organizací v naší zemi od historie po současnost. První kapitoly jsou věnované událostem, které bezprostředně souvisely se vznikem prvních ...
  • Historie ošetřovatelství v regionu Mladá Boleslav 

   Defence status: DEFENDED
   Ulčová, Dita (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 2. 2013
   v českém jazyce Bakalářská práce se zabývá historií ošetřovatelství v regionu Mladá Boleslav. Cílem bakalářské práce je nastínit historii, vývoj a současný stav ošetřovatelství v Mladoboleslavském regionu. Práce je koncipována ...
  • Informovanost dospívajících o problematice deprese 

   Defence status: DEFENDED
   Langerová, Hana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   v ČJ: Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část je věnována charakteristice období dospívání, kde jsou zahrnuty vývojové aspekty, význam edukace u adolescentů, u duševně nemocných a oblasti ...
  • Informovanost rodičů o způsobech prevence zubního kazu u mléčného chrupu 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 2. 2015
   v ČJ: Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část pojednává o vývoji, stavbě a funkci zubů, o vzniku a komplikacích zubního kazu. Další kapitola je zaměřená na prevenci zubního kazu, hygienu dutiny ...
  • Informovanost žen o problematice karcinomu prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Strnisková, Aneta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část se věnuje obecnému seznámení s anatomií a vývojem ženského prsu, jsou zde uvedeny rizikové faktory karcinomu prsu, jeho prevence, příznaky onemocnění a ...
  • Komplikovaný život pacientů zařazených do chronického dialyzačního programu 

   Defence status: DEFENDED
   Paclíková, Martina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 6. 2007
   Tato práce si klade za cíl popsat komplikace, které zatěžují život pacientům zařazeným do chronického dialyzačního programu. Cílem bylo zjistit, jaké komplikace a kdy tyto pacienty nejvíce zatěžují. A pomocí čeho chronicky ...
  • Lineární programování ve výuce na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Váchová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Cílem této diplomové práce je přiblížit problematiku lineárního programování středoškolským studentům a široké veřejnosti. Práce definuje úlohu lineárního programování a představuje dvě základní metody jejího řešení (grafické ...
  • Ošetřovatelská kazuistika dítěte po operaci tumoru v zadní jámě lební 

   Defence status: DEFENDED
   Kotíková, Blanka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
  • Ošetřovatelská kazuistika dítěte s pneumónií 

   Defence status: DEFENDED
   Bradáčová, Kristýna (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
  • Ošetřovatelská kazuistika extrémně nezralého novorozence 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
  • Ošetřovatelská kazuistika extrémně nezralého novorozence 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáčková, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
  • Ošetřovatelská kazuistika extrémně nezralého novorozence 

   Defence status: DEFENDED
   Karlecová, Markéta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
  • Ošetřovatelská kazuistika nemocné s akutním infarktem myokardu při chronické ischemické chorobě srdeční 

   Defence status: DEFENDED
   Kolesárová, Petra Patricie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Ošetřovatelská kazuistika nezralého novorozence 

   Defence status: DEFENDED
   Zichová, Radka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   Pro bakalářskou práci jsem si vybrala téma "Ošetřovatelská kazuistika nezralého novorozence". Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodu jsem se zaměřila na volbu tématu, proč mě oslovila právě problematika ...
  • Ošetřovatelská kazuistika nezralého novorozence 

   Defence status: DEFENDED
   Zouharová, Veronika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   Tématem mé bakalářské práce je" Ošetřovatelská kazuistika nezralého novorozence". Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje kapitoly, ve kterých jsem věnovala pozornost klasifikaci ...
  • Ošetřovatelská kazuistika nezralého novorozence s intrauterinní růstovou retardací 

   Defence status: DEFENDED
   Szabóová, Monika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV