• Copingové strategie u nudy 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Práce se zabývá efektivitou různých typů copingových strategií u nudy a prověřuje jejich souvislost s některými motivačními, postojovými a volními charakteristikami u žáků střední školy. V teoretické části je nastíněn obraz ...
  • Časová perspektiva a nuda 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
  • Časová perspektiva a obavy z budoucnosti u žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The thesis deals with the relationship between the time perspective and the concerns of second grade elementary school students. In the theoretical part we briefly introduce the time perspective and various theoretical ...
  • Časová perspektiva a výkonová motivace středoškoláků 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá vztahem studentů k budoucnosti, souvislostmi mezi časovou perspektivou a výkonovou motivací a možnostmi diagnostických strategií zkoumaných oblastí. Diplomová práce je rozčleněna na dvě části - ...
  • Časová perspektiva studentů gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
  • Diagnostika časové perspektivy u středoškolské mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   High, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 5. 2017
   This disertation thesis thematize the relationship to the future in high school students' and the diagnostic possibilities of this phenomena. We will describe the philosophical and primarily the psychological conception ...
  • Indikátory zaujetí při matematice 

   Defence status: DEFENDED
   Tauchmanová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   TITLE: Indicators of Captivation in Mathematics AUTHOR: Eliška Kmínková DEPARTMENT: Department of psychology, Faculty of Pedagogy, Charles University in Prague SUPERVISOR: Doc. PhDr. Isabella Pavelková CSc. ABSTRACT: The ...
  • Instrumentalita učení pro budoucí cíle studentů gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Borůvková, Jiřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Diplomová práce byla koncipována jako výzkumná studie, jejímž cílem bylo zmapovat u studentů jejich vztah k budoucnosti, připisovanou důležitost, instrumentalitu učení, atribuční tendence u vybraných cílů a pojetí učení ...
  • Kognitivní, emocionální a behaviorální dimenze strachu v úkolových situacích v matematice 

   Defence status: DEFENDED
   Neudörflová, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 2. 2018
   Test anxiety is a phenomenon that can be commonly encountered at school. Test anxiety can be seen as a substantial non-intellectual factor affecting the quality of pupils' school work. In the literature we can find a form ...
  • Leistungsmotivation der Schüler und ihre Einstellung zu Schulfächern. Eine Untersuchung an deutschen und tschechischen Gymnasien anhand der autodiagnostischen Methode als spezielle Form des Individualfeedbacks 

   Defence status: DEFENDED
   Moss, Katerina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   The aim of this research was to evaluate the degree of achievement motivation in pupils and their attitudes towards selected subjects (namely mathematics, German, English, and physics), and thereafter to compare the results ...
  • Motivace maturantů a jejich vztah k budoucnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Částková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Na tyto základní otázky se pokusím odpovědět v rámci své diplomové práce. Jejím cílem bude popsat životní situaci maturantů a zmapovat jejich vztah k budoucnosti. 1 Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části. Na teoretickou ...
  • Nuda a motivace k učení 

   Defence status: DEFENDED
   Koderová, Hedvika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Tato bakalářská práce je zaměřena na téma nudy a motivace k učení. Jejím cílem je zmapování žákovské motivace k učení v souvislosti s nudou a flow zažívané ve škole. V teoretické části jsou přiblíženy základní oblasti ...
  • Nuda u středoškoláků 

   Defence status: DEFENDED
   Nikorjaková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Bakalářská práce je teoreticko-empirického charakteru. Teoretická část práce je tvořena charakteristikou pojmu nuda, včetně její etymologie, historie, typologie. Dále se zabývá teoretickými konceptualizacemi nudy relevantními ...
  • Nuda ve škole a nuda doma 

   Defence status: DEFENDED
   Kurcová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
  • Nuda ve volném čase : výzkum u klientů nízkoprahového klubu 

   Defence status: DEFENDED
   Ditrichová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 1. 2011
  • Osobnostně-situační konstelace nudy 

   Defence status: DEFENDED
   Boháčová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   The dissertation tries to capture the development of the concept of boredom from ancient times to the present. Historical concepts of boredom are grasped of the philosophical and literary concepts. We analyze modern ...
  • Prožitek flow a zaujetí úkolem v hodinách německého jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Vaníčková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   česky V teoretické části této práce bylo pojednáno o různých typech motivace k učení, rozšířeném kognitnivním modelu motivace, postojích k vyučovacím předmětům, problematice prospěchu a zájmu, teorii flow a konceptuálním ...
  • Rodinná a školní socializace dětí s ADHD 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 3. 2012
   TITLE:Family and School Socialization of Children with ADHD AUTHOR: Zuzana Bílková DEPARTMENT: Department of Psychology SUPERVISOR: Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. ABSTRACT: The thesis is focused on the process of ...
  • Souvislost strategie zvládání nudy a postoje ke školním předmětům 

   Defence status: DEFENDED
   Kopalová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Bakalářská práce je zaměřena na prožívání nudy u žáků na druhém stupni základní školy, konkrétně sedmých a osmých ročníků. Zmapován bude výskyt nudy a hlavní žákovské strategie zvládání nudy (boredom coping), ale i žákovský ...
  • Strach v úkolové situaci v matematice 

   Defence status: DEFENDED
   Neudörflová, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Žákovský strach a úzkost jsou jevem, se kterým se běžně můžeme ve školním prostředí setkat a který může představovat podstatný mimointelektový faktor ovlivňující kvalitu školní práce žáků. V odborné literatuře se můžeme ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV