• Copingové strategie u nudy 

   Urbanová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Práce se zabývá efektivitou různých typů copingových strategií u nudy a prověřuje jejich souvislost s některými motivačními, postojovými a volními charakteristikami u žáků střední školy. V teoretické části je nastíněn obraz ...
  • Časová perspektiva a nuda 

   Urbanová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
  • Časová perspektiva a výkonová motivace středoškoláků 

   Stehlíková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá vztahem studentů k budoucnosti, souvislostmi mezi časovou perspektivou a výkonovou motivací a možnostmi diagnostických strategií zkoumaných oblastí. Diplomová práce je rozčleněna na dvě části - ...
  • Časová perspektiva studentů gymnázia 

   Havlíčková, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
  • Diagnostika časové perspektivy u středoškolské mládeže 

   High, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 5. 2017
   Dizertační práce se zabývá vztahem k budoucnosti u středoškolských studentů a diagnostickými možnostmi tohoto fenoménu. V teoretické části popisujeme filosofické a především psychologické pojetí času. Zaměřujeme se na ...
  • Indikátory zaujetí při matematice 

   Tauchmanová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   NÁZEV: Indikátory zaujetí při matematice AUTOR: Eliška Kmínková KATEDRA: Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze ŠKOLITEL: Doc. PhDr. Isabella Pavelková CSc. ABSTRAKT: Cílem práce je zmapovat, ...
  • Instrumentalita učení pro budoucí cíle studentů gymnázia 

   Borůvková, Jiřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Diplomová práce byla koncipována jako výzkumná studie, jejímž cílem bylo zmapovat u studentů jejich vztah k budoucnosti, připisovanou důležitost, instrumentalitu učení, atribuční tendence u vybraných cílů a pojetí učení ...
  • Kognitivní, emocionální a behaviorální dimenze strachu v úkolových situacích v matematice 

   Neudörflová, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 2. 2018
   Test anxiety is a phenomenon that can be commonly encountered at school. Test anxiety can be seen as a substantial non-intellectual factor affecting the quality of pupils' school work. In the literature we can find a form ...
  • Leistungsmotivation der Schüler und ihre Einstellung zu Schulfächern. Eine Untersuchung an deutschen und tschechischen Gymnasien anhand der autodiagnostischen Methode als spezielle Form des Individualfeedbacks 

   Moss, Katerina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   Das Ziel der Untersuchung war es, den Grad der Leistungsmotivation von Schüler/innen, ihre Einstellung zu ausgewählten Schulfächern (Mathematik, Deutsch/Tschechisch, Englisch, Physik) herauszufinden und sie mit der ...
  • Motivace maturantů a jejich vztah k budoucnosti 

   Částková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Na tyto základní otázky se pokusím odpovědět v rámci své diplomové práce. Jejím cílem bude popsat životní situaci maturantů a zmapovat jejich vztah k budoucnosti. 1 Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části. Na teoretickou ...
  • Nuda a motivace k učení 

   Koderová, Hedvika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Tato bakalářská práce je zaměřena na téma nudy a motivace k učení. Jejím cílem je zmapování žákovské motivace k učení v souvislosti s nudou a flow zažívané ve škole. V teoretické části jsou přiblíženy základní oblasti ...
  • Nuda ve škole a nuda doma 

   Kurcová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
  • Nuda ve volném čase : výzkum u klientů nízkoprahového klubu 

   Ditrichová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 1. 2011
  • Prožitek flow a zaujetí úkolem v hodinách německého jazyka 

   Vaníčková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   česky V teoretické části této práce bylo pojednáno o různých typech motivace k učení, rozšířeném kognitnivním modelu motivace, postojích k vyučovacím předmětům, problematice prospěchu a zájmu, teorii flow a konceptuálním ...
  • Rodinná a školní socializace dětí s ADHD 

   Bílková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 3. 2012
   NÁZEV: Rodinná a školní socializace dětí s ADHD AUTOR: Zuzana Bílková KATEDRA: Katedra psychologie ŠKOLITEL: Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. ABSTRAKT: Předkládaná práce se zaměřuje na proces socializace dětí s ADHD ...
  • Strach v úkolové situaci v matematice 

   Neudörflová, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Žákovský strach a úzkost jsou jevem, se kterým se běžně můžeme ve školním prostředí setkat a který může představovat podstatný mimointelektový faktor ovlivňující kvalitu školní práce žáků. V odborné literatuře se můžeme ...
  • Školní výkonová motivace 

   Smolová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku školní výkonové motivace. Jedná se o empirickou práci. V teoretické části práce je nejprve představena problematika výkonové motivace (Atkinsonův a Heckhausenův model výkonové ...
  • Využití MIM při diagnostice časové perspektivy 

   Havlíčková, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou tematizace časové perspektivy a její diagnostikou u studentů gymnázia. Text je rozdělen do dvou částí - teoretické a praktické, přičemž důraz je kladen na část praktickou. Teoretická ...
  • Výkonová motivace a časová perspektiva u žáků 

   Stehlíková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Bakalářská práce se věnuje konceptu časové perspektivy a částečně konceptu výkonové motivace u žáků základní školy. Celý text je strukturován do dvou částí - teoretické a praktické. Důraz je kladen na praktickou část a ...
  • Výkonová motivace žáků 

   Svobodová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Název: Výkonová motivace žáků Autor: Veronika Svobodová Vedoucí práce: Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. Tato diplomová práce se zabývá problematikou výkonové motivace žáků na 2. stupni základní školy. Cílem teoretické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV