• China's One Belt and One Road Initiative and its potential for the tourism industries in Africa, Asia and Europe: a gravity model approach 

   Jannaschk-Schmitz, Patrick (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 25. 1. 2019
   In 2013, China presented the idea of the infrastructure project One Belt One Road. The thesis aims to analyse the potential effects of the initiative, and how its attempt to improve transport infrastructure will impact ...
  • Comprehensive Trade Agreement between Asymmetric Partners 

   Classen, Lennart Peter (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Free Trade Agreements and particularly Asymmetric ones have been discussed controversially for several decades now. The Latin American region has increased their efforts to integrate their economies in the international ...
  • Costs and Usage of Medical Devices in the Czech Republic 

   Kaláb, František (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Geografické rozdíly v nákladech na zdravotnictví, užívání zdravotní péče a zdravotnické praxi jsou dokumentovány výzkumem ze Spojených Států a západní Evropy, přesto jsou informace na toto téma v České republice omezené. ...
  • Czech Allergology and Clinical Immunology: Utilization and Provision in Space 

   Blechová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 10. 2. 2016
   Tato práce se zaměřuje na českou alergologii a klinickou imunologii a studuje toto odvětví v rámci geografické rozdílnosti za použití metod prostorové ekonometrie. Jedná se o první práci s tímto zaměřením. Pro poskytování ...
  • Does Aid Lead to More Trade? Evidence of the Effect of US Aid on its Exports 

   Schütz, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 8. 2. 2018
   This thesis investigates the effect of US development aid on US exports to 134 recipient countries over the time period 1993 to 2015 with an application of the gravity model of international trade. Estimates of one-way ...
  • Does money laundering determine the direction of FDI? 

   Gjika, Rubi (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Does money laundering determine the direction of FDI? Rubi Gjika The goal of this thesis is to investigate the relationship of FDI and money laundering through a Gravity model approach. Overall empirical results of the ...
  • Economic Well-Being Beyond GDP: Implementing the Recommendations of the Commission on the Measure of Economic Performance and Social Progress 

   Burton, Liam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Gross Domestic Product has historically been the dominant, often sole, yardstick regarding a nation's economic development, growth, and well-being. This paper acknowledges GDP's shortcomings and aims development more rounded ...
  • The effect of the New Silk Road on EU-China trade 

   Philipps, Andreas (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The thesis tries to investigate which impact the new Silk Road announced 2013 by the Chinese president has on EU-China trade potentials. The so called OBOR initiative is an infrastructure project that aims to promote trade ...
  • The impact of China's demographic policy on its current GDP growth 

   Rotar, Karina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The topic of this paper is relation between the current demographic policy of China and its GDP. A large number of papers have been already written on the subject; however, there is still a space for theoretical analysis ...
  • The impact of CNB's exchange rate commitment on Czech exports 

   Teichman, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   Diplomová práce vyhodnocuje efekt kurzového závazku České národní banky na český sektorální export. Díky tomu ukazuje, jak mohou nekonvenční měnové politiky ovlivnit export. K vyhodnocení dopadu intervencí používáme metodu ...
  • Influence of the interest groups on healthcare reimbursement decree in Czech Republic 

   Bobula, Peter (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Reference (bibliographic reference of this thesis) BOBULA, P. (2019) Influence of the interest groups on healthcare reimbursement decree in Czech Republic. Prague, 2019. Master's thesis (Mgr.). Charles University, Faculty ...
  • Innovation Benefits from European Union Ascendancy: An Econometric Analysis. 

   Nguyen, Lisa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato práce zkoumá přínosy vstupu do Evropské unie (EU) a jeho dopad na inovace u dvou indikátorů: výdaje na patenty a výzkum a vývoj (R&D). Na základě vzorku o velikosti 27 zemí v rámci EU pozorovaného v období od roku ...
  • Life expectancy and its determining elements:A study for the Czech Republic at the beginning of the 21th century 

   Korbelius, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Délka dožití a její určující faktory: Studie České republiky na začátku 21. Století V této práci modelujeme funkci délky dožití pro Českou republiku na začátku 21. století. V modelu používáme tří kategorie vysvětlujících ...
  • Measuring the DRG classification system performance in the Czech Republic 

   Nový, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
  • Observing Globalization using the Gravity Model of Trade 

   Dobiáš, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá aplikací gravitačního modelu mezinárodního obchodu na měření vývoje globalizace prostřednictvím distančního koeficientu. Popsané měření je prováděno mezi státy Evropské unie v letech 1996 a ...
  • Observing the Effects of CAFTA on Trade Using the Gravity Model of Trade 

   Škreb, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 8. 2. 2018
   This thesis aims to analyse the effects of the Central America Free Trade Agreement on trade using the gravity model. The principal actors of interest are the United States of America and Central American countries combined ...
  • Risk in international trade 

   Svobodová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Cílem této práce je definovat riziko v mezinárodním obchodu, roztřídit jej do jednotlivých kategorií a poskytnout shrnutí nejdůležitějších operací na mezinárodních trzích. Dále popisuje postup při analýze rizik, včetně ...
  • Strategy of Slovak Republic's government to use higher education as an investment into human capital 

   Smereková, Erika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Bc. Erika Smereková Strategy of Slovak Republic's Government to use higher education as an investment in human capital Abstract The Master thesis on the topic "Strategy of Slovak Republic's government to use higher education ...
  • What Are the Elements with Strongest Impact on Life Expectancy?: A Study Focused on the United Mexican States During Recent Years 

   Nedvěd, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Naděje na dožití při narození je považována za důležitý indikátor vyjadřující míru rozvoje zemí. Vtéto bakalářské práci se zabýváme určením naděje na dožití ve spolkových státech Mexika. Cílem práce je zkoumat tři hlavní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV