• Analysis of the EU - South Korea FTA and its effects on their mutual trade using the gravity model 

   Defence status: DEFENDED
   Vinšová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Európska Únia(EU) a Južná Kórea uzatvorili medzi sebou dohodu o voľnom obchode v roku 2011 a postupne začali odstraňovať prekážky vzájomného obchodu. Táto práca skúma práve efekt tejto dohody na ich vzájomný obchod v ...
  • The Belt and Road Initiative: Effects on eastern Europe and post-soviet republics gravity analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Reinštein, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 9. 6. 2020
   In this paper I intend to examine the impact of Chinese Belt and Road Initiative (BRI), logistical performance and corruption on bilateral trade among countries along its inland corridors. In order to do so I have used ...
  • China's One Belt and One Road Initiative and its potential for the tourism industries in Africa, Asia and Europe: a gravity model approach 

   Defence status: DEFENDED
   Jannaschk-Schmitz, Patrick (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 25. 1. 2019
   In 2013, China presented the idea of the infrastructure project One Belt One Road. The thesis aims to analyse the potential effects of the initiative, and how its attempt to improve transport infrastructure will impact ...
  • Comprehensive Trade Agreement between Asymmetric Partners 

   Defence status: DEFENDED
   Classen, Lennart Peter (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Free Trade Agreements and particularly Asymmetric ones have been discussed controversially for several decades now. The Latin American region has increased their efforts to integrate their economies in the international ...
  • Corruption Distance and Foreign Direct Investment: Evidence from European Transition Economies 

   Defence status: DEFENDED
   Yu, Bin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tato disertační práce navazuje na studii Cezara a Escobara (2015) o vztahu mezi institucionální vzdáleností a přímými zahraničními investicemi (PZI), ale místo toho se zaměřuje na spojitost mezi korupční vzdáleností a ...
  • Costs and Usage of Medical Devices in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Kaláb, František (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Geografické rozdíly v nákladech na zdravotnictví, užívání zdravotní péče a zdravotnické praxi jsou dokumentovány výzkumem ze Spojených Států a západní Evropy, přesto jsou informace na toto téma v České republice omezené. ...
  • Czech Allergology and Clinical Immunology: Utilization and Provision in Space 

   Defence status: DEFENDED
   Blechová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 10. 2. 2016
   Tato práce se zaměřuje na českou alergologii a klinickou imunologii a studuje toto odvětví v rámci geografické rozdílnosti za použití metod prostorové ekonometrie. Jedná se o první práci s tímto zaměřením. Pro poskytování ...
  • Does Aid Lead to More Trade? Evidence of the Effect of US Aid on its Exports 

   Defence status: DEFENDED
   Schütz, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 8. 2. 2018
   This thesis investigates the effect of US development aid on US exports to 134 recipient countries over the time period 1993 to 2015 with an application of the gravity model of international trade. Estimates of one-way ...
  • Does money laundering determine the direction of FDI? 

   Defence status: DEFENDED
   Gjika, Rubi (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Does money laundering determine the direction of FDI? Rubi Gjika The goal of this thesis is to investigate the relationship of FDI and money laundering through a Gravity model approach. Overall empirical results of the ...
  • Economic Well-Being Beyond GDP: Implementing the Recommendations of the Commission on the Measure of Economic Performance and Social Progress 

   Defence status: DEFENDED
   Burton, Liam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Gross Domestic Product has historically been the dominant, often sole, yardstick regarding a nation's economic development, growth, and well-being. This paper acknowledges GDP's shortcomings and aims development more rounded ...
  • The effect of the New Silk Road on EU-China trade 

   Defence status: DEFENDED
   Philipps, Andreas (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The thesis tries to investigate which impact the new Silk Road announced 2013 by the Chinese president has on EU-China trade potentials. The so called OBOR initiative is an infrastructure project that aims to promote trade ...
  • The impact of China's demographic policy on its current GDP growth 

   Defence status: DEFENDED
   Rotar, Karina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The topic of this paper is relation between the current demographic policy of China and its GDP. A large number of papers have been already written on the subject; however, there is still a space for theoretical analysis ...
  • The impact of CNB's exchange rate commitment on Czech exports 

   Defence status: DEFENDED
   Teichman, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   Diplomová práce vyhodnocuje efekt kurzového závazku České národní banky na český sektorální export. Díky tomu ukazuje, jak mohou nekonvenční měnové politiky ovlivnit export. K vyhodnocení dopadu intervencí používáme metodu ...
  • Influence of the interest groups on healthcare reimbursement decree in Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Bobula, Peter (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Reference (bibliographic reference of this thesis) BOBULA, P. (2019) Influence of the interest groups on healthcare reimbursement decree in Czech Republic. Prague, 2019. Master's thesis (Mgr.). Charles University, Faculty ...
  • Innovation Benefits from European Union Ascendancy: An Econometric Analysis. 

   Defence status: DEFENDED
   Nguyen, Lisa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   This paper investigates the benefits of joining the European Union (EU) and its impact on innovation for two indicators: patents and R&D expenditure. Based on a sample size of 27 countries within the EU observed over ...
  • Life expectancy and its determining elements:A study for the Czech Republic at the beginning of the 21th century 

   Defence status: DEFENDED
   Korbelius, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Délka dožití a její určující faktory: Studie České republiky na začátku 21. Století V této práci modelujeme funkci délky dožití pro Českou republiku na začátku 21. století. V modelu používáme tří kategorie vysvětlujících ...
  • Measuring the DRG classification system performance in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Nový, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
  • Observing Globalization using the Gravity Model of Trade 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiáš, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá aplikací gravitačního modelu mezinárodního obchodu na měření vývoje globalizace prostřednictvím distančního koeficientu. Popsané měření je prováděno mezi státy Evropské unie v letech 1996 a ...
  • Observing the Effects of CAFTA on Trade Using the Gravity Model of Trade 

   Defence status: DEFENDED
   Škreb, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 8. 2. 2018
   This thesis aims to analyse the effects of the Central America Free Trade Agreement on trade using the gravity model. The principal actors of interest are the United States of America and Central American countries combined ...
  • Risk in international trade 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Cílem této práce je definovat riziko v mezinárodním obchodu, roztřídit jej do jednotlivých kategorií a poskytnout shrnutí nejdůležitějších operací na mezinárodních trzích. Dále popisuje postup při analýze rizik, včetně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV