• Aktuálne otázky regulácie medzinárodnej leteckej prepravy 

   Hudačová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Problematika medzinárodnej leteckej prepravy je mimoriadne rozsiahla, no zároveň mimoriadne zaujímavá téma. Vo svojej práci som sa preto zamerala len na niektoré jej aspekty, ktoré som sa pokúsila popísať a pokiaľ možno i ...
  • Aktuální otázky insolvenčního řízení s cizím prvkem 

   Čihula, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
  • Aktuální otázky mezinárodní silniční přepravy osob 

   Malásková, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   Aktuální otázky mezinárodní silniční přepravy osob Tématem diplomové práce jsou aktuální otázky mezinárodní silniční přepravy osob. Mezi cíle této práce patří shrnutí právní úpravy mezinárodní silniční přepravy osob a ...
  • Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva 

   Plachá, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   Disertační práce s názvem "Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva" se zaměřuje na zachycení a zdůraznění momentů, které tuto právní oblast do dnešního dne podle názoru její autorky nejvíce formovaly, tzn. že ...
  • Aktuální otázky mezinárodního rodinného práva 

   Pfeiffer, Magdalena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 12. 2006
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Škodová, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Závěr Varšavská úmluva vytvořila již v raném období mezinárodní letecké přepravy základní standard, který se dal považovat za úspěch. Je přirozené, že postupně začínal být vnímán jako nedostačující, což se projevilo přijetím ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Knotková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 2. 2011
   Tato práce se zabývá aktuálními otázkami mezinárodní letecké přepravy a konkrétně mezinárodní právní úpravou odpovědnosti leteckého dopravce při přepravě cestujících, zavazadel a nákladu. První mnohostrannou mezinárodní ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Vlčková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   ZÁVĚR Ohlédnu-li se za právě napsanou diplomovou prací, nezbývá mi než shrnout, že téma této práce by si zasloužilo ještě mnoho a mnoho dalších popsaných stran. Abych však byla schopna proniknout alespoň detailněji k ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Benda, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 5. 2017
   Topical issues of the regulation of international air carriage The object of this thesis is the regulation of international air carriage, which is by its nature governed mainly by international treaties and secondary law ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Zubrová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 5. 2015
   Resumé Diplomová práce na téma Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy se zabývá právní úpravou relevantní pro uskutečňování přeshraniční letecké přepravy. Zaměřena je zejména na přepravu nákladu, přeprava ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Odstrčilíková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 10. 5. 2016
   Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy Právní úprava vztahů vznikajících při mezinárodní letecké dopravě se rozvíjí stejně rychle jako se rozvíjí letecká doprava sama. Během posledních několika desítek let ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Pichlerová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy Tato práce se zabývá aktuálními otázkami právní úpravy mezinárodní letecké přepravy se zaměřením na odpovědnost leteckého dopravce vůči cestujícím. Po úvodní kapitole ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Soukup, Viktor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Pithart, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 1. 2012
   Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy Tato práce se soustředí na vybrané aktuální otázky spojené s mezinárodní leteckou přepravou. Letecká doprava je důležitou a stale rostoucí součástí globální ekonomiky. ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Soukup, Viktor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 12. 2012
   Diplomová práce "Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy" je věnována velmi aktuální problematice mezinárodní letecké přepravy osob a zboží, se zvláštním zaměřením nejen na vlastní úpravu ve Varšavské a ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Veleman, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 2. 2006
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Zima, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 1. 2019
   76 Abstract Topical issues of the regulation of international air carriage The object of this presented thesis is to inform readers about the phenomenon of the international air carriage. This rapidly growing transport ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Veleman, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 9. 2007
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy: odpovědnost leteckého dopravce vůči cestujícím 

   Ajgl, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Tato práce se zaobírá těmi otázkami regulace mezinárodní letecké přepravy, které jsou středem zájmu cestujících. Autor se zaměřuje na dva klíčové právní dokumenty, které zakládají různé režimy odpovědnosti leteckého dopravce. ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní přepravy 

   Sedláček, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 5. 2018
   Topical issues of the regulation of international carriage Abstract The topic of this thesis is international air carriage and its legal regulation which is, due to the highly international nature of air carriage, mainly ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV