Now showing items 1-20 of 331

  • Aktuálne otázky regulácie medzinárodnej leteckej prepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Hudačová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Problematika medzinárodnej leteckej prepravy je mimoriadne rozsiahla, no zároveň mimoriadne zaujímavá téma. Vo svojej práci som sa preto zamerala len na niektoré jej aspekty, ktoré som sa pokúsila popísať a pokiaľ možno i ...
  • Aktuální otázky insolvenčního řízení s cizím prvkem 

   Defence status: DEFENDED
   Čihula, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
  • Aktuální otázky mezinárodní letecké přepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Vavera, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 5. 2022
   Title of thesis: Current Issues in International Air Transport Abstract: Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council aims to provide adequate protection to passengers using air transport in ...
  • Aktuální otázky mezinárodní letecké přepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Kalašnikovová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   1 Current issues of international carriage by air Abstract The topic of this diploma thesis is Current issues of international carriage by air. Certainly, many interesting legal topics could be found within this theme, ...
  • Aktuální otázky mezinárodní letecké přepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Jandík, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 1. 2022
   Aktuální otázky mezinárodní letecké přepravy Abstrakt Diplomová práce se zabývá vybranými aktuálními otázkami, které mohou v dnešní mezinárodní civilní letecké přepravě vyvstat v souvislosti s globální pandemií nemoci ...
  • Aktuální otázky mezinárodní silniční přepravy osob 

   Defence status: DEFENDED
   Malásková, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   Aktuální otázky mezinárodní silniční přepravy osob Tématem diplomové práce jsou aktuální otázky mezinárodní silniční přepravy osob. Mezi cíle této práce patří shrnutí právní úpravy mezinárodní silniční přepravy osob a ...
  • Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Plachá, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   Disertační práce s názvem "Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva" se zaměřuje na zachycení a zdůraznění momentů, které tuto právní oblast do dnešního dne podle názoru její autorky nejvíce formovaly, tzn. že ...
  • Aktuální otázky mezinárodního rodinného práva 

   Defence status: DEFENDED
   Pfeiffer, Magdalena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 12. 2006
  • Aktuální otázky přeshraničních insolvenčních řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Střížová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 6. 2020
   Cílem této disertační práce je zanalyzovat současný stav evropského insolvenčního práva, a za pomoci národní i evropské judikatury vytvořit přehled praktických problémů, kterým insolvenční soudy, dlužníci, věřitelé a ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Škodová, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Závěr Varšavská úmluva vytvořila již v raném období mezinárodní letecké přepravy základní standard, který se dal považovat za úspěch. Je přirozené, že postupně začínal být vnímán jako nedostačující, což se projevilo přijetím ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Knotková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 2. 2011
   Tato práce se zabývá aktuálními otázkami mezinárodní letecké přepravy a konkrétně mezinárodní právní úpravou odpovědnosti leteckého dopravce při přepravě cestujících, zavazadel a nákladu. První mnohostrannou mezinárodní ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   ZÁVĚR Ohlédnu-li se za právě napsanou diplomovou prací, nezbývá mi než shrnout, že téma této práce by si zasloužilo ještě mnoho a mnoho dalších popsaných stran. Abych však byla schopna proniknout alespoň detailněji k ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Zubrová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 5. 2015
   Resumé Diplomová práce na téma Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy se zabývá právní úpravou relevantní pro uskutečňování přeshraniční letecké přepravy. Zaměřena je zejména na přepravu nákladu, přeprava ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Benda, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 5. 2017
   Topical issues of the regulation of international air carriage The object of this thesis is the regulation of international air carriage, which is by its nature governed mainly by international treaties and secondary law ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Zima, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 1. 2019
   76 Abstract Topical issues of the regulation of international air carriage The object of this presented thesis is to inform readers about the phenomenon of the international air carriage. This rapidly growing transport ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Pithart, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 1. 2012
   Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy Tato práce se soustředí na vybrané aktuální otázky spojené s mezinárodní leteckou přepravou. Letecká doprava je důležitou a stale rostoucí součástí globální ekonomiky. ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Veleman, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 2. 2006
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Odstrčilíková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 10. 5. 2016
   Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy Právní úprava vztahů vznikajících při mezinárodní letecké dopravě se rozvíjí stejně rychle jako se rozvíjí letecká doprava sama. Během posledních několika desítek let ...
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Veleman, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 9. 2007
  • Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Viktor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV