Now showing items 1-20 of 149

  • Abuse of Dominant Position in the ICT Sector: A European Perspective 

   Defence status: DEFENDED
   Malkovský, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Abuse of Dominant Position in the ICT Sector: A European Perspective Abstrakt Koncept zneužití dominantního postavení se vztahuje k obchodním praktikám, k nimž se může uchýlit dominantní hráč na trhu za účelem udržení nebo ...
  • Agresivní obchodní praktiky v hospodářské soutěži 

   Defence status: DEFENDED
   Schwetzová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Název diplomové práce: Agresivní obchodní praktiky v hospodářské soutěži Tato práce se zabývá rozborem agresivních obchodních praktik, které se vyskytují v rámci hospodářské soutěže, a to se zaměřením na agresivní obchodní ...
  • Agresivní obchodní praktiky vůči soutěžitelům 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 9. 2019
   Agresivní obchodní praktiky vůči soutěžitelům Abstrakt Práce se zabývá agresivními obchodními praktikami vůči soutěžitelům. Jejím cílem je vymezit pojem agresivní obchodní praktiky vůči soutěžitelům a subsumovat pod tento ...
  • Akademické spin-off společnosti v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Grígelová, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 1. 2014
   Akademické spin off společnosti v České republice Důvodem k výběru tohoto tématu byl můj osobní zájem na pochopení mechanismů a struktur akademických společností. S problematikou akademického podnikatelství jsem se setkala ...
  • Akcie jako cenný papír 

   Defence status: DEFENDED
   Meričko, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Akcie jako cenný papír Cílem této diplomové práce je analyzovat povahu akcie jako cenného papíru, a to zejména s důrazem na změny, které nastaly dnem účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ...
  • Akcie jako cenný papír 

   Defence status: DEFENDED
   Škodová, Magdalena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 11. 2017
   This Master's degree thesis focuses on shares from in the context of provision of stock law in the context of provision on securities or book-entry securities under civil law. In the first part the quality of connection ...
  • Akcie jako cenný papír 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Nováková, Magdalena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 11. 2016
   Cílem této diplomové práce je vytvoření náhledu do problematiky akcie, především z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "nový občanský zákoník"), který obsahuje úpravu cenných papírů, a dále zákona ...
  • Blankosměnka 

   Defence status: DEFENDED
   Koncer, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Blankosměnka je institutem v praxi poměrně často užívaným, přesto vzbuzuje řadu otázek pramenících zejména z její kusé zákonné úpravy. Cílem mé práce je především celkově prozkoumat související problematiku, konfrontovat ...
  • Činnost influencerů na sociální síti Instagram z hlediska zákona o regulaci reklamy 

   Defence status: DEFENDED
   Kubištová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 12. 2022
   Activities of Instagram influencers from the perspective of the Act to Regulate Advertising Abstract The diploma thesis deals with the issue of influencer marketing on the Instagram platform as a modern form of advertising, ...
  • Doktrína a judikatura k zákonu proti nekalé soutěži (1927) a jejich vliv na současné právo proti nekalé soutěži 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Práce se zabývá analýzou československé předválečné právní úpravy nekalé soutěže dle zákona o ochraně proti nekalé soutěži 111/1927 Sb. a rozsáhlé navazující doktríny i judikaturní praxe prvorepublikového Nejvyššího soudu. ...
  • Dotěrné obtěžování jako skutková podstata nekalé soutěže 

   Defence status: DEFENDED
   Opitzová, Nika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 5. 2018
   DOTĚRNÉ OBTĚŽOVÁNÍ JAKO SKUTKOVÁ PODSTATA NEKALÉ SOUTĚŽE Abstrakt Tato diplomová práce s názvem "Dotěrné obtěžování jako skutková podstata nekalé soutěže" se zabývá právní úpravou dotěrného obtěžování, která byla nově ...
  • Dvojí kvalita potravin jako klamavá obchodní praktika 

   Defence status: DEFENDED
   Kotápišová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   61 Dual food quality as a misleading commercial practice Abstract The presented thesis deals with the issue of dual quality of food as a misleading commercial practice, both before and after the amendment of the Unfair ...
  • Evropské právo proti nekalé soutěži 

   Defence status: DEFENDED
   Hobzová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 11. 1. 2016
   Evropské právo proti nekalé soutěži Tato diplomová práce se zabývá úpravou evropského práva proti nekalé soutěži ve Směrnici o nekalých obchodních praktikách a o klamavé a ve Směrnici srovnávací reklamě. Cílem práce je ...
  • Evropské právo proti nekalé soutěži 

   Defence status: DEFENDED
   Kaštánková, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Evropské právo proti nekalé soutěži Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá evropským právem proti nekalé soutěži, přičemž jejím hlavním cílem je poskytnout srozumitelný přehled unijního práva, jenž je v tomto směru ...
  • Evropské právo proti nekalé soutěži 

   Defence status: DEFENDED
   Neuvirtová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Resumé Evropské právo proti nekalé soutěži Tato diplomová práce se zabývá úpravou práva proti nekalé soutěži přijatou na úrovni Evropské unie. Diplomová práce se skládá ze dvou částí - první seznamuje s legislativní úpravou ...
  • Evropské právo proti nekalé soutěži 

   Defence status: DEFENDED
   Najman, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 3. 2015
   Evropské právo proti nekalé soutěži Abstrakt Diplomová práce se v celém svém rozsahu snaží pokrýt zejména dvě větve evropského práva proti nekalé soutěži. Tyto dvě větve přitom spočívají ve vztazích (i) obchodníků s ...
  • Hmotněprávní a procesní prostředky obrany proti zneužití zajišťovací směnky 

   Defence status: DEFENDED
   Klimenta, Gabriel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   The purpose of the thesis is to provide an overview of the debtor's defense against the securing promissory note misuse. This concerns both available preventive measures executable before the issue of the promissory note ...
  • Hospodářská nemožnost plnění: změna okolností v novém občanském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Petrásek, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Hospodářská nemožnost plnění Změna okolností v novém občanském zákoníku Tato práce se věnuje institutu hospodářské nemožnosti plnění. Tento institut soukromého práva je součástí nového občanského zákoníku, který by podle ...
  • Jednatel ve společnosti s ručením omezeným 

   Defence status: DEFENDED
   Uher, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   Jednatel ve společnosti s ručením omezeným Tématem mé diplomové práce je jednatel ve společnosti s ručením omezeným. Domnívám se, že jde o téma poměrně aktuální, jednak vzhledem k připravované rekodifikaci soukromého práva ...
  • Jednání nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů z hlediska nekalé soutěže 

   Defence status: DEFENDED
   Chadimová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 5. 2020
   1 Behaviour of non-bank consumer credit providers in terms of unfair competition Abstract The thesis deals with the issue of providing consumer loans by non-bank providers of consumer loans in terms of the correctness of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV