Now showing items 1-20 of 23

  • Aikidó - propojenost cvičení s filosofií 

   Defence status: DEFENDED
   Zahrádko, Vratislav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Název: Aikidó - propojenost cvičení s filosofií Cíle: Hlavním cílem této práce je poukázat na propojenost filosofie Dálného východu se cvičením bojového umění aikidó. V první části jsou kapitoly zaměřené na stručnou ...
  • Alexandrova technika a anti-gymnastika a možnost jejich využití v tělesné výchově na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Linda (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 20. 4. 2010
   Název: Alexandrova technika a anti-gymnastika a možnost jejich využití v tělesné výchově na středních školách Cíle: Cílem diplomové práce je teoreticky popsat a shrnout dvě techniky - Alexandrovu techniku a anti-gymnastiku ...
  • Bdělost vědomí a techniky jeho rozvoje 

   Defence status: DEFENDED
   Krpel, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 5. 5. 2008
   Název: Bdělost vědomí a techniky jeho rozvoje Awareness ofthe Consciousness and Techniques ofits Developement Cíle práce: Cílem této práce je prozkoumat problematiku a roli bdělosti v životě člověka a nastínit způsoby ...
  • Dualistické a ne-dualistické pojetí člověka a vliv těchto dvou pojetí na vnímání reality světa a sportovní výkon 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
   Dualistické a ne-dualistické pojetí člověka a vliv těchto dvou pojetí na vnímání reality světa a sportovní výkon Tato práce se zabývá dualistickým a ne-dualistickým pojetím člověka a pojednává o vlivu těchto dvou pojetí ...
  • Enviromentální dopady zimních olympijských her 

   Defence status: DEFENDED
   Podloucký, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Název: Environmentální dopady zimních olympijských her Cíle: Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit dopad zimních olympijských her (ZOH) na životní prostředí a naopak. Práce je rozložena na tři části. První část má dílčí ...
  • Etické aspekty ultimate frisbee 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Název: Etické aspekty ultimate frisbee Cíle: Cílem práce je představení mladého kolektivního sportu ultimate frisbee z hlediska jeho etických aspektů. Práce je tematicky rozdělená na dvě části. První část se věnuje obecnému ...
  • Fair play a pravidla ve sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Vejpravová, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 9. 5. 2019
   Title: Fair play and the rules of sport Objectives: The main aim of this work is to define the concept of fair play in terms of formalism, and its detailed explanation, explanation of related concepts while using examples ...
  • Historické a filosofické souvislosti umění lukostřelby v Japonsku 

   Defence status: DEFENDED
   Coka, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 14. 1. 2014
   Název: Historické a filosofické souvislosti umění lukostřelby v Japonsku Cíle: Cílem této práce je popsat japonské bojové umění kyudo (umění lukostřelby) a představit ho veřejnosti s důrazem na jeho zasazení do historických ...
  • Jistota a nejistota v řádu a chaosu 

   Defence status: DEFENDED
   Moudr, Vratislav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Název: Jistota a nejistota v řádu a chaosu Certainty and Uncertainty in Order and Chaos Cíle práce: Zpracování tématu polarity jistoty-nejistoty v založení a vývoji psychiky člověka a promítnutí této polarity do poznávání ...
  • Kritéria pro porovnávání sportu a umění 

   Defence status: DEFENDED
   Přikrylová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Název: Kritéria pro porovnávání sportu a umění Cíle:Cílem diplomovépráce je vypracovat vlastní kritéria, díky kterým lze oblasti sportu a umění blíže porovnávat. Kritéria pro porovnávání vychází z prostudovaných pramenů, ...
  • Logos a filosofie výchovy z perspektivy některých významných filosofů 

   Defence status: DEFENDED
   Kulíček, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Název: Logos a filosofie výchovy z perspektivy některých významných filosofů. Logos and the Philosophy of Education from the Perspective of some Important Philosophers. Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo shrnout myšlenky ...
  • Miroslav Tyrš pro školu třetího tisíciletí 

   Defence status: DEFENDED
   Nosek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 23. 4. 2007
   Název: Miroslav Tyrš pro školu třetího tisíciletí Miroslav Tyrš for the School of the Third Millenium Cíle práce: Cílem této práce je napsat životopis a přehled díla Miroslava Tyrše, který by měl sloužit širší pedagogické ...
  • Možnost využití principů Alexanderovy techniky na základních školách a ve sportu dětí a mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Zapala, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 11. 5. 2018
   Title: A possibility of use of principles of Alexander Technique in Primary Schools and in Children and Youth Sport Objectives: The aim of this thesis is to introduce Alexander Technique and relate it to the school environment ...
  • Návrh semestrálního kurzu vybraných témat filosofie sportu pro výuku v anglickém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Návrh semestrálního kurzu vybraných témat filosofie sportu pro yýuku v anglickém jazyce Cíle práce: Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu sedmi devadesátiminutových seminářů pro zahraniční studenty Fakulty tělesné ...
  • Problémy sportifikace parkouru 

   Defence status: DEFENDED
   Kulda, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Title: Problems of sportification of parkour Goals: The main aim of this thesis is to introduce the origin and development of parkour and to explain its changes caused by sportification. Partial goals were to describe ...
  • Projev čínské filozofie v bojovém umění wushu 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 20. 4. 2010
   Název: Projev čínské filozofie v bojovém umění wushu Cíle: Cílem této práce je podat obraz o čínském bojovém umění wushu s důrazem především na jeho vztah s čínskou filozofií. V první části představíme wushu se zřetelem ...
  • Taoismus a zdraví: vybrané aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Tomek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Název: Taoismus a zdraví: vybrané aspekty Cíle: Prvním cílem této diplomové práce je uvést a vyložit taoistický způsob myšlení včetně jeho přístupu ke zdraví. Druhým cílem je představit vybrané aspekty (strava a výživa, ...
  • Taoismus a zdraví: vybrané aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Tomek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Název: Taoismus a zdraví: vybrané aspekty Cíle: Prvním cílem této diplomové práce je uvést a vyložit taoistický způsob myšlení včetně jeho přístupu ke zdraví. Druhým cílem je představit vybrané aspekty (strava a výživa, ...
  • Taoistický pohled na trénování ve fotbalu a triatlonu 

   Defence status: DEFENDED
   Skála, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
   Nazev: Taoisticky pohled na trenovani ve fotbalu a triatlonu Cile prace: Objasnit pojmy taoismus a Tao, pomoci jejich charakteristiky osvetlit taoisticke vnimani sebe sama, okolniho sveta a pohybove aktivity, s naslednou ...
  • Tibetský léčebný systém Kum Nye a možnosti jeho využití 

   Defence status: DEFENDED
   Soumarová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 3. 5. 2011
   Název: Tibetský léčebný systém Kum Nye a možnosti jeho využití Cíle: Cílem této práce je představit ucelené pojetí tibetského léčebného systému Kum Nye. První část pojednává o buddhismu jakožto obecném filozofickém základu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV