• Barokní Lysá nad Labem a její využití ve výchovně vzdělávacím projektu na druhém stupni základní školy. 

   Defence status: DEFENDED
   Šenkýřová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 1. 2011
   Klíčová slova: Regionální dějiny, projektová výuka, baroko a barokní kultura Anotace: Práce se zabývá barokním obdobím regionálních dějin města Lysá nad Labem a jeho využitím ve výchovně vzdělávacím projektu na druhém ...
  • Beletrizace dějin ve výuce dějepisu 

   Defence status: DEFENDED
   Knitlová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   98 Resumé Tato diplomová práce se zabývá tématem beletrizace dějin ve výuce dějepisu, které velmi úzce souvisí s osobou Eduarda Štorcha. Eduard Štorch byl amatérský archeolog, uznávaný spisovatel a nedoceněný pedagog. Na ...
  • Historická geneze Pravoslavné církve v českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Táborský, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   The following work will examine the historical genesis of the unit that will serve the Orthodox Church in the Czech lands. It will also defend the religious doctrine of that community and its relations with the state and ...
  • Konec 2. světové války na Mirovicku 

   Defence status: DEFENDED
   Sádlová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Diplomová práce pojednává o každodenním životě obyvatel na Mirovicku v letech 1938-1945 se zaměřením na konec druhé světové války. Je rozdělena do tří hlavních částí. Na počátku je kapitola, která popisuje metodiku práce ...
  • Křivoklátsko, jeho historie, významné osobnosti a možnosti využití ve výuce vlastivědy 

   Defence status: DEFENDED
   Staňková, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   Cílem mé diplomové práce je vypracovat přehled vývoje křivoklátského regionu, do něhož zahrnuji obec Křivoklát a její nejbližší okolí, sestavit program pro žáky 1. stupně ZŠ, který bude realizován v hodinách prvouky a ...
  • Město Říčany, jeho historie, významné osobnosti a možnosti využití ve výuce vlastivědy 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   Cílem mé diplomové práce je zpracování historie města Říčan, jeho blízkého okolí a využití ve výuce. K splnění tohoto cíle bylo nutno vypracovat, sestavit a podat přehled o vývoji říčanského regionu. Tento region je nazván ...
  • Město Tábor a jeho role v době třicetileté války. 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejkal, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Třicet let trvající válečný konflikt, který se rozhořel na konci druhého desetiletí sedmnáctého století mezi habsburským panovníkem a českými stavy a postupně přerostl v rozsáhlou válku celoevropského významu, zanechal ...
  • Ochrana obyvatelstva a opatření proti zbraním hromadného ničení v bývalém Československu od 50. do 70. let minulého století 

   Defence status: DEFENDED
   Vrána, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Presented diploma thesis is pursued to the topic of conceptual evolution of civil protection in the last century's 50's to 70's period. This period of time, population safety was secured by so called Civil Defence. Noticeable ...
  • Osvobození Mělnicka 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   Tato diplomová práce se věnuje Mělnickému regionu v závěru války a rezistenci jeho obyvatelstva. První část je věnovaná mělnickým zahraničním letcům, kteří vstoupili do britské RAF. Většina materiálů k tvorbě této části ...
  • Praktické využití průřezového tématu "multikulturní výchova"v dějepisu 

   Defence status: DEFENDED
   Stržanovský, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
   Cílem mé práce bylo vytvořit manuál, ve kterém bych přiblížil práci s vybraným průřezovým tématem. Ve své práci jsem se pokusil uplatnit veškeré zkušenosti, které jsem získal během tvorby vlastního ŠVP na dvou pražských ...
  • Problematika výuky moderních dějin na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Kulhavá, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   KLÍČOVÁ SLOVA: žák, učebnice, didaktická analýza, analýza funkcí učebnice, moderní dějiny, výuka, didaktické materiály, Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Tématem diplomové práce je Problematika výuky moderních dějin ...
  • Reflexe lipanské bitvy v dílech odborné historiografie a v učebnicích dějepisu 

   Defence status: DEFENDED
   Moraová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   The thesis The Reflection of the Battle of Lipany in Historiography and Textbooks focuses on the issue of historical consciousness, subconsciousness and the birth of tradition and the role that history taught at schools ...
  • Srovnání českých a francouzských středoškolských učebnic dějepisu 

   Defence status: DEFENDED
   Fabiniová, Linda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 5. 2008
   Motivem sepsání diplomové práce zaměřené na porovnání učebnic domácí a zahraniční provenience je osobní zájem o srovnání různých forem a obsahů vzdělávání ve světě. Při příležitosti seznámení se s francouzským školstvím ...
  • Srovnání vybraných středoškolských českých a německých učebnic dějepisu 

   Defence status: DEFENDED
   Žabová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 1. 2013
   Anotace: Práce se věnuje srovnání vybraných současných českých a německých učebnic dějepisu pro střední školy. Analyzuje český a německý středoškolský systém se zaměřením na výuku dějepisu. Porovnává a přílohami dokládá ...
  • Třicetiletá válka v učebnicích dějepisu od roku 1869 do roku 2004 

   Defence status: DEFENDED
   Mikeska, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Cílem této diplomové práce je porovnat výklady třicetileté války v učebnicích dějepisu ve zvolených časových úsecích mezi léty 1869-2004, tj. v období, ve kterém v českých zemích došlo k několika zásadním politickým a ...
  • Využití audiovizuální techniky, muzejní pedagogiky a literatury ve výuce vlastivědy 

   Defence status: DEFENDED
   Rabová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Svou diplomovou práci jsem rozdělila na tři části, teoretickou, praktickou a empirickou. Teoretická část se zabývá výukou vlastivědy, didaktickou technikou a učebními pomůckami, muzejní pedagogice, jednotlivým edukačním ...
  • Využití didaktických pomůcek ve výuce dějepisu-vizuální pomůcky 

   Defence status: DEFENDED
   Vitouchová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Cílem této práce je zjistit, zda a za jakých podmínek má používání učebních pomůcek vliv na efektivitu výuky dějepisu. Dějepis jako vyučovací předmět má charakter převážně slovního vyučování a podle mého názoru správné ...
  • Výroční slavnosti a obřady ve vymezené oblasti středního posázaví 

   Defence status: DEFENDED
   Förstrová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   V diplomové práci se budu zabývat lidovými slavnostmi a obřady v místě svého bydliště, ve Zruči nad Sázavou a jejím okolí, které se nachází v oblasti středního Posázaví. Cílem je získat o problematice podrobnější informace, ...
  • Významná poutní místa, zvyky a tradice Šluknovského výběžku 

   Defence status: DEFENDED
   Ritschelová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Tato práce mi přinesla plno nových poznatků a obohatila mě v mnoha směrech. Díky ní mi bylo umožněno proniknout do tajů historie Šluknovského výběžku a objevovat tak jeho skrytou krásu dávných časů. Každý, kdo přemýšlí nad ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV