Now showing items 1-20 of 45

  • Analýza etnických poměrů a regionalismu na severovýchodním Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Hynčica, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   The analysis of ethnic relations and regionalism in North-east Slovakia There is very complicated ethnic situation in North-east Slovakia, where more ethnic and religious groups live (Slovaks, Rutheniens, Ukrainians, ...
  • Argonauti: třicet let pražského turistického oddílu 

   Defence status: DEFENDED
   Pohunek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Tato práce popisuje historii a specifika pražského sdružení Argo jako reprezentanta tábornických organizací, které vycházejí ze skautingu. Sleduje jeho podobu jako sociální skupiny, existenční požadavky, tradice, symboliku ...
  • Arménská komunita v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Toman, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá životem arménských přistěhovalců v České republice, především pražskou arménskou komunitou. Práce začíná teoretickou částí, která obsahuje dvě kapitoly. První kapitola pojednává o etnogenezi a ...
  • Cosa Nostra 

   Defence status: DEFENDED
   Soudková, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Česká společnost a změna pojetí tetování ve střednědobém horizontu 

   Defence status: DEFENDED
   Feitl, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá změnou pojetí tetování v české společnosti v posledních přibližně třiceti letech. Zlomovou je společensko-politická revoluce v devadesátých letech. Ta ovlivnila vnímání tetování postsocialistickou ...
  • Česká techno subkultura na přelomu století 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Techno subkultura se stala během minulého desetiletí medializovanou a hojně prezentovanou záležitostí. Policejní zásah na Czechteku 2005 přinesl ve vzrušené diskusi také otázku: Jaká je podstata techna? Následující mediální ...
  • Český Banát na počátku 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Traxmandl, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Český Banát na počátku 21. století Tato bakalářská práce se zabývá životem českých krajanů v rumunském Banátě. Přibližuje osídlení této oblasti, vznik českých vesnic a život v nich. Češi sem přišli před již takřka dvěma ...
  • Deportace kalmyckého národa na Sibiř (1943 - 1957) 

   Defence status: DEFENDED
   Dordzhieva, Yulia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Diplomová práce Deportace kalmyckého národa na Sibiř (1943-1957) je věnována jedné z tragických kapitol v dějinách Kalmyků, národa žijícího v dolním Povolží v Rusku. Na problematiku deportace Kalmyků v Sovětském svazu za ...
  • Dějiny Ojratů v 15.-16. století 

   Defence status: DEFENDED
   Dordzhieva, Yulia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   Bakalářská práce Dějiny Ojratů v 15. - 16. století je etnograficko-historického charakteru. Ojraté jako zvláštní etnická skupina jsou řazeni do západní větve mongolojazyčných národů. Souhrnným jménem Ojraté na konci 14. - ...
  • Děti afrických imigrantů v Portugalsku: strategie konstruování identity 

   Defence status: DEFENDED
   Kraftová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   Ve své diplomové práci se zabývám procesy konstruování identity u dětí imigrantů z lusofonní Afriky žijících v Portugalsku. Zkoumaná skupina mi slouží jako výchozí bod pro nahlédnutí do toho, jak se utvářejí nové hybridní ...
  • Historické kořeny konfliktu v Náhorním Karabachu 

   Defence status: DEFENDED
   Hladík, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Historické kořeny konfliktu v Náhorním Karabachu Obsahem této práce bude problém historického pozadí územního sporu Arménie a Ázerbájdžánu o Náhorní Karabach. Hlavním cílem by mělo být zodpovědět otázku, jakou roli v tomto ...
  • Imigranti a jejich adaptace v majoritní české společnosti po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Matulová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   a klíčová slova Obsah bakalářské práce je založen na sepsání odborné studie jedné imigrantské skupiny, zabývá se popisem expatriotů v České republice po roce 1989. Jedná se o zpracování dat a podrobnou analýzu imigrantů ...
  • Islamizace a mediální prostor 

   Defence status: DEFENDED
   Kostelecká, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   1 Média v současné době plní velmi rozporuplnou funkci, jejíž zhodnocení nás teprve čeká a nelze zatím předpokládat, že by přiměřeným způsobem dokázala reagovat na současný stav vztahů mezi Evropou a Islámem. Ve své snaze ...
  • Islamofobie v České republice: analýza zdejšího tisku z období 1996-2005 

   Defence status: DEFENDED
   Vesecký, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 5. 2007
   V rámci závěrečného resumé bych rád zrekapituloval strukturu této práce, především pak vazby mezi jejími jednotlivými částmi. V úvodní, teoretické části jsem definoval islamofobii i související pojmy a představil možné ...
  • Komparace tradičního transportu materiálu v horském hospodářství Krkonoš a Šumavy 

   Defence status: DEFENDED
   Smrčka, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Diplomová práce Komparace tradičního transportu materiálu v horském hospodářství Krkonoš a Šumavy seznamuje s tradičními formami dopravy materiálu a zboží v Krkonoších a na Šumavě. Způsob života ve vysokohorských oblastech ...
  • Konstrukce kolektivní identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců 

   Defence status: DEFENDED
   Kreisslová, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   The aim of the dissertation is to find answers to questions that are connected to the problems of the construction of ethnic/national identity and related identification signs. This discourse creation of collective identity ...
  • Konstrukce kolektivní identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kreisslová, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 1. 2012
   The aim of the dissertation is to find answers to questions that are connected to the problems of the construction of ethnic/national identity and related identification signs. This discourse creation of collective identity ...
  • Křesťanství ve Vietnamu a jeho role v konkrétních společenských oblastech 

   Defence status: DEFENDED
   Hejzlarová, Josefína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Tato práce se zabývá úlohou a působením křesťanství v konkrétních společenských oblastech v období od příchodu křesťanství na vietnamské území až po současnost. Práce nejprve nabízí historii a milníky šíření křesťanství v ...
  • Lidové tradice a zvyky jako zrcadlo sociálních vztahů. Srovnání tří lokálních společenství ve východních Čechách: Velký Vřešťov - Dubenec - Hustířany 

   Defence status: DEFENDED
   Záškoda, Miloslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   Lidové slavnosti, zábavy a zvyky, jiné kolektivní aktivity, vznikající tradice, svatební zvyklosti zrcadlí do jisté míry sociální vztahy uvnitř lokálního společenství, avšak nejen to, podílejí se také na vzniku a rozvoji ...
  • "Najdorf": Monografie zaniklé vsi na Vitorazsku. 

   Defence status: DEFENDED
   Veith, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Předkládaná práce na modelovém příkladu zaniklé obce Nová Ves u Klikova (1792-1953) mapuje specifický soubor tradičních subsistenčních praktik. V 18. století dochází obecně ve střední Evropě k výrazným změnám ve způsobu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV