• Analyzing Data Lineage in Database Frameworks 

   Defence status: DEFENDED
   Eliáš, Richard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Large information systems are typically implemented using frameworks and libraries. An important property of such systems is data lineage - the flow of data loaded from one system (e.g. database), through the program code, ...
  • Automatická detekcia zraniteľností vo webových aplikáciach 

   Defence status: DEFENDED
   Tomori, Rudolf (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Významným a častým problémom webových aplikácií sú bezpečnostné chyby, z ktorých vel'ká část' sa dá pomerne presne deterministickým algoritmom identifikovat' pomocou na to určeného špecializovaného softwaru. Nástroj WebCop ...
  • Balancing Keyword-Based Data and Queries in Distributed Storage Systems 

   Defence status: DEFENDED
   Wirth, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Výzkum v oblasti distribuovaných systémů dosud neodhalil optimální způsob vy- važování zátěže. Existující přístupy pracují primárně s replikací a horizontálním dělením dat. Tato práce shrnuje současný stav zkoumání v této ...
  • Checking Compliance of Java Implementation with TBP Specification 

   Defence status: DEFENDED
   Jančík, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Verifikace je postup umožnující zlepšit spolehlivost aplikací složených z komponent. Jedním z aktuálních témat je kompozice komponent a ověřování, zdali je tato kompozice korektní z pohledu komunikace mezi nimi. Pro popis ...
  • Data Lineage Analysis for Qlik Sense 

   Defence status: DEFENDED
   Jurčo, Andrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Počas posledných rokov sa Business Intelligence stala veľmi dôležitou pre všetky spoločnosti a organizácie po celom svete v oblasti rozhodovania a pozorovania dlhodobých trendov. Často sa stáva, že nástroje Business ...
  • Distribuovaná hašovací tabulka pro klienta protokolu BitTorrent 

   Defence status: DEFENDED
   Brodský, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Obsahem této práce je presný popis distribuované hašovací tabulky (DHT) implementované v BitTorrent klientovi Azureus, její použití pro úcely distribuovaného trackeru a porovnání s jinou DHT sloužící ke stejnému účelu. ...
  • Domain-Specific Language for Learning Programming 

   Defence status: DEFENDED
   Klimeš, Jonáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   V rámci této práce jsme navrhli jazyk pro výuku programování. Nejprve jsme popsali osm existujících nástrojů pro výuku programování a identifikovali jsme jejich vlastnosti, které jsou důležité pro proces učení. Potom jsme ...
  • Dynamic Analysis for Finding Endianity Bugs 

   Defence status: DEFENDED
   Kápl, Roman (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   When two computer systems communicate, for example over a network, they must agree on the ordering of bytes within numbers. This ordering is called endianess. Often one of the systems has to swap the order of bytes to the ...
  • Dynamic Analysis Framework for C#/.NET Programs 

   Defence status: DEFENDED
   Čižmárik, Andrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 6. 2. 2020
   Dynamic analysis is a technique used to analyse the behaviour of programs, which can be utilized when searching for various software errors. Nowadays, there is a trend in software development towards multi-threaded programs ...
  • Extending C# with a Library of Functional Programming Concepts 

   Defence status: DEFENDED
   Ćerim, Harun (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Hlavním cílem této diplomové práce bylo zavedení funkční programovací (FP) knihovny s názvem Funk, která rozšiřuje C# s podporou konceptů přítomných ve funkčních programovacích jazycích, jako jsou F# a Scala. Funk využívá ...
  • Extracting Information from Database Modeling Tools 

   Defence status: DEFENDED
   Drobný, Denis (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Data lineage je zobrazením toku informácií v komplikovaných systémoch. V prípade, že takýmto systémom je databáza, ukazuje tabuľky a stĺpce, spolu s transformáciami, ktoré modifikujú dáta v nej uložené. Takýto pohľad však ...
  • Frege IDE with JetBrains MPS 

   Defence status: DEFENDED
   Satmári, István (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Frege is an open-source project which brings the popular functional programming language Haskell to the Java ecosystem. JetBrains MPS is an open-source language workbench which allows users to design a new language and ...
  • Grammar to JetBrains MPS Convertor 

   Defence status: DEFENDED
   Vysoký, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   JetBrains MPS je nástroj pro tvorbu programovacích jazyků, který se specializuje na doménově specifické jazyky. Na rozdíl od většiny podobných nástrojů, či klasických IDE, se v MPS programuje pomocí projekčního editoru. ...
  • Interactive Data Visualization Tool 

   Defence status: DEFENDED
   Fabian, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit nástroj IVP pro interaktivní a snadnou práci s grafickou reprezentací statistických dat. Nástroj podporuje základní úpravy grafu a také operace, které jsou v existujících nástrojích ...
  • Monitoring Tool for Distributed Java Applications 

   Defence status: DEFENDED
   Háva, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Hlavní cíl této diplomové práce je vytvoření monitorovací platformy a kni- hovny pro monitorování distribuovaných aplikací založených na platformě Java. Tato práce je inspirována projektem Google Dapper a sdílí s ním koncept ...
  • Návrh a implementace jazyka pro code-golf challenge 

   Defence status: DEFENDED
   Kliber, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Code-golf je jednou z kategorií programátorských soutěží, ve které je cílem im- plementovat řešení relativně snadné programátorské úlohy na co nejmenší počet bytů zdrojového kódu. Cílem mé práce je návrh a implementace ...
  • Preprocesor Java bytecode pro verifikační nástroje 

   Defence status: DEFENDED
   Šafařík, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Nástroje J2BP a PANDA umožňují verifikovat zkompilované Java programy. V současné době tyto nástroje nejsou schopny správně zpracovat programy s určitými sekvencemi instrukcí JVM bytecodu. Tyto sekvence instrukcí jsme ...
  • Runtime Checking of Privacy and Security Contracts in Dynamic Architectures 

   Defence status: DEFENDED
   Kliber, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Important aspects of the IoT concept include privacy and security. There are various examples from the past, where implementation of security was insuffi- cient, which allowed hackers to gain unauthorized access to tens ...
  • Sledování provozu v TCP/IP sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Bouška, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 2. 2009
   Předmětem práce je program pro sledování provozu v TCP/IP sítích. Program zobrazuje informace o jednotlivých TCP spojeních a paketech. Umí také vyhodnotit různé statistické informace. Na všechny informace je možné aplikovat ...
  • Soothsharp: A C#-to-Viper translator 

   Defence status: DEFENDED
   Hudeček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Viper is a verification infrastructure developed at ETH Zurich. Using this infrastructure, programs written in the Viper language may be analyzed for correctness with respect to assertions and contracts. In this thesis, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV