• Analyzing Data Lineage in Database Frameworks 

   Defence status: DEFENDED
   Eliáš, Richard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Large information systems are typically implemented using frameworks and libraries. An important property of such systems is data lineage - the flow of data loaded from one system (e.g. database), through the program code, ...
  • Automated Program Minimization With Preserving of Runtime Errors 

   Defence status: DEFENDED
   Leskovar, Denis (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   Debugging large programs is a complex and time-consuming task, which has not been fully automated yet. Given a runtime error, the developer must first reproduce it. He then has to find the root cause of the error and create ...
  • Automatická detekcia zraniteľností vo webových aplikáciach 

   Defence status: DEFENDED
   Tomori, Rudolf (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Významným a častým problémom webových aplikácií sú bezpečnostné chyby, z ktorých vel'ká část' sa dá pomerne presne deterministickým algoritmom identifikovat' pomocou na to určeného špecializovaného softwaru. Nástroj WebCop ...
  • Balancing Keyword-Based Data and Queries in Distributed Storage Systems 

   Defence status: DEFENDED
   Wirth, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Výzkum v oblasti distribuovaných systémů dosud neodhalil optimální způsob vy- važování zátěže. Existující přístupy pracují primárně s replikací a horizontálním dělením dat. Tato práce shrnuje současný stav zkoumání v této ...
  • Checking Compliance of Java Implementation with TBP Specification 

   Defence status: DEFENDED
   Jančík, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Verifikace je postup umožnující zlepšit spolehlivost aplikací složených z komponent. Jedním z aktuálních témat je kompozice komponent a ověřování, zdali je tato kompozice korektní z pohledu komunikace mezi nimi. Pro popis ...
  • Data Lineage Analysis for Qlik Sense 

   Defence status: DEFENDED
   Jurčo, Andrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Počas posledných rokov sa Business Intelligence stala veľmi dôležitou pre všetky spoločnosti a organizácie po celom svete v oblasti rozhodovania a pozorovania dlhodobých trendov. Často sa stáva, že nástroje Business ...
  • Data Lineage Analysis of Frameworks with Complex Interaction Patterns 

   Defence status: DEFENDED
   Hýbl, Oskar (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Manta Flow je nástroj pro analýzu toku dat v podnikovém prostředí. Obsahuje modul Java skener, využívající statickou analýzu k nalezení datových toků Java aplikacemi. Aby bylo možné analyzovat aplikaci využívající určitý ...
  • Debugging Support for Static Analysis Library WALA 

   Defence status: DEFENDED
   Havel, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 6. 2021
   V dnešní době je statická analýza užitečným nástrojem pro vývojáře, který zajistí kontrolu všech důležitých vlastností vyvinuté aplikace. Avšak i statické analýzy musí být vyvíjeny, což nevyhnutelně vede k potřebě je ladit ...
  • Distribuovaná hašovací tabulka pro klienta protokolu BitTorrent 

   Defence status: DEFENDED
   Brodský, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Obsahem této práce je presný popis distribuované hašovací tabulky (DHT) implementované v BitTorrent klientovi Azureus, její použití pro úcely distribuovaného trackeru a porovnání s jinou DHT sloužící ke stejnému účelu. ...
  • Domain-Specific Language for Learning Programming 

   Defence status: DEFENDED
   Klimeš, Jonáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   V rámci této práce jsme navrhli jazyk pro výuku programování. Nejprve jsme popsali osm existujících nástrojů pro výuku programování a identifikovali jsme jejich vlastnosti, které jsou důležité pro proces učení. Potom jsme ...
  • Dynamic Analysis for Finding Endianity Bugs 

   Defence status: DEFENDED
   Kápl, Roman (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   When two computer systems communicate, for example over a network, they must agree on the ordering of bytes within numbers. This ordering is called endianess. Often one of the systems has to swap the order of bytes to the ...
  • Dynamic Analysis Framework for C#/.NET Programs 

   Defence status: DEFENDED
   Čižmárik, Andrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 6. 2. 2020
   Dynamic analysis is a technique used to analyse the behaviour of programs, which can be utilized when searching for various software errors. Nowadays, there is a trend in software development towards multi-threaded programs ...
  • Extending C# with a Library of Functional Programming Concepts 

   Defence status: DEFENDED
   Ćerim, Harun (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Hlavním cílem této diplomové práce bylo zavedení funkční programovací (FP) knihovny s názvem Funk, která rozšiřuje C# s podporou konceptů přítomných ve funkčních programovacích jazycích, jako jsou F# a Scala. Funk využívá ...
  • Extending Data Lineage Analysis Platform with Support for Dependency Injection Frameworks 

   Defence status: DEFENDED
   Riedel, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 6. 2021
   Datové toky tvoří důležitý aspekt dnešního podnikového prostředí. MANTA Flow je platforma pro analýzu datových toků, která již má základní podporu pro analýzu Java programů poskytovanou jednou z jejích komponent zvaných ...
  • Extending Data Lineage Analysis Towards .NET Frameworks 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Dalibor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The Manta platform is a unified commercial product for data flow analysis and vi- sualization. Manta platform supports many technologies. One category of technologies is intermediate languages. These include, for example, ...
  • Extracting Information from Database Modeling Tools 

   Defence status: DEFENDED
   Drobný, Denis (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Data lineage je zobrazením toku informácií v komplikovaných systémoch. V prípade, že takýmto systémom je databáza, ukazuje tabuľky a stĺpce, spolu s transformáciami, ktoré modifikujú dáta v nej uložené. Takýto pohľad však ...
  • Frege IDE with JetBrains MPS 

   Defence status: DEFENDED
   Satmári, István (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Frege is an open-source project which brings the popular functional programming language Haskell to the Java ecosystem. JetBrains MPS is an open-source language workbench which allows users to design a new language and ...
  • Grammar to JetBrains MPS Convertor 

   Defence status: DEFENDED
   Vysoký, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   JetBrains MPS je nástroj pro tvorbu programovacích jazyků, který se specializuje na doménově specifické jazyky. Na rozdíl od většiny podobných nástrojů, či klasických IDE, se v MPS programuje pomocí projekčního editoru. ...
  • Interactive Data Visualization Tool 

   Defence status: DEFENDED
   Fabian, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit nástroj IVP pro interaktivní a snadnou práci s grafickou reprezentací statistických dat. Nástroj podporuje základní úpravy grafu a také operace, které jsou v existujících nástrojích ...
  • Monitoring Tool for Distributed Java Applications 

   Defence status: DEFENDED
   Háva, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Hlavní cíl této diplomové práce je vytvoření monitorovací platformy a kni- hovny pro monitorování distribuovaných aplikací založených na platformě Java. Tato práce je inspirována projektem Google Dapper a sdílí s ním koncept ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV