Now showing items 1-20 of 55

  • Abenomics and its influence on the business relations of the European Union and Japan 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Egreši, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Trade relations between Japan and the European Union have undergone dynamic development since the end of World War II, which has not provided the desired results for many decades. Most of the negotiations that took place ...
  • Aplikace teorie her na rozhodování v Radě bezpečnosti OSN 

   Defence status: DEFENDED
   Rozsypal, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 16. 6. 2011
   Bachelor thesis Application of Game Theory on Decision Making in the UN Security Council quantitatively examines decisions of permanent Security Council members in the period between 1985 and February 2011. In the first ...
  • Attitudes of states towards the WHO 

   Defence status: DEFENDED
   Lukáš, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Tato bakalářská práce se snaží odhalit, jak přistupují státy ke Světové zdravotnické organizaci (WHO) a jaké faktory tento přístup ovlivňují. Přístupy států byly vyhodnocovány na základě dat získaných z obsahové analýzy ...
  • Brain Drain: Hindering Development of Lesser Developed Nations? 

   Defence status: DEFENDED
   Galeano, Mario (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 8. 2. 2018
   Mario Galeano Thesis- Migration and Remittances: Hindering the Development of Lesser Developed Nations? International Economic and Political Studies Supervisor: Mgr Michal Parizek Abstract As migration has become recently ...
  • Breaking Deadlocks: The Role of Mediators in WTO Negotiations 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Práce se zabývá rolí mediátorů ve vyjednávání o obchodu v rámci WTO a zkoumá dopad jednotlivých mediačních strategií na celkový výsledek vyjednávání. Cílem je zjistit, jak mediátoři pomáhají zúčastněným stranám překonat ...
  • Chinese Behaviour in the International Labour Organization- status quo or revisionist actor? 

   Defence status: DEFENDED
   Köppen, Julia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   What is Chinese behaviour like in the International Labour Organization (ILO) - is China a Status Quo or a Revisionist Actor? Despite the prominence of the issue of China's rise in international relations studies, ...
  • Chinese Media Discourse on the Trade War with the United States 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Dobromila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Hlavním cílem této práce bylo poskytnout přehled čínského domácího politického diskurzu prostřednictvím analýzy narativu čínských domácích médií ohledně nedávné obchodní války se Spojenými státy. Prostřednictvím smíšené ...
  • Corporate tax rates: A new area of international cooperation? 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušč, Erik (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   This thesis analyses the potential for international cooperation in the issue of corporate tax rates. Using newly created dataset we study the relationship between the foreign direct investments and corporate tax rates in ...
  • Countries' Representation in Professional Staff of the World Health Organization 

   Defence status: DEFENDED
   Slámková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Má diplomová práce se zaměřuje na složení a zastoupení zemí ve vysokých profesionálních pozicích ve Světové zdravotnické organizaci. V mé diplomové práci budu analyzovat, které členské sáty jsou nad-reprezentovány, a které ...
  • Demokratická legitimita globálních ekonomických institucí (World Bank, IMF, WTO) 

   Defence status: DEFENDED
   Krajník, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   This paper addresses democratic legitimacy of the global economic institutions - The International Monetary Fund, The World Bank and The World Trade Organization. Considering formal aspects one of the main differences among ...
  • Determinanty alokace projektů rozvojové spolupráce českými nevládními neziskovými organizacemi 

   Defence status: DEFENDED
   Kofránková, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce Determinanty alokace projektů rozvojové spolupráce českými nevládními neziskovými organizacemi má za cíl zjistit, jaké faktory ovlivňují alokaci financí na projekty rozvojové spolupráce pocházející ze ...
  • Differences and similarities between business and environmental constituencies within UN climate negotiations 

   Defence status: DEFENDED
   Henley, Morgan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The leader of the climate change regime is the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) which hosts the international climate change negotiations at the annual Conference of Parties (COP). In addition ...
  • The Diffusion of the Circular Economy Awareness Across the World 

   Defence status: DEFENDED
   Špačková, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Tato diplomová práce si klade za cíl popsat míru šíření povědomí o cirkulární ekonomice (CE) ve světě a odhalit faktory ovlivňující její intenzitu. Míra povědomí je analyzována pro skupinu 122 zemí na základě dat získaných ...
  • Disproporční aktivita Norska v Organizaci spojených národů 

   Defence status: DEFENDED
   Špačková, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
  • Diversity of interests of OSCE member states and its effects on internal policy of the organization: Case of Special Monitoring Mission to Ukraine 

   Defence status: DEFENDED
   Nestercova, Jelizaveta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   The armed conflict in Ukraine once again opened space for the operations of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) that was in times of Called War was established as a platform for political dialogue ...
  • Ekonomická diplomacie ČR z pohledu exportérů 

   Defence status: DEFENDED
   Čadil, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   exportérů na problematiku ekonomické diplomacie. Za tímto účelem jsem provedl sérii rozhovorů se zástupci českých proexportních firem. Druhým současná podoba české ekonomické diplomacie bližší zájmům exportérů či zájmům ...
  • Eurasian Economic Union: Towards Economic Prosperity, or towards Power Gains? 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   The Eurasian Economic Union (EEU) emerged more than one year ago but so far there has been no consensus on the nature and the main aspects of the cooperation. Whereas some observers underline pure economic incentives of ...
  • European media representation of Ukrainian and Russian state enterprises 

   Defence status: DEFENDED
   Terebylo, Vitalii (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2023)
   Date of defense: 23. 1. 2023
   Práce je věnována analýze pojetí ruských a ukrajinských státních firm v evropských médiích. Jako případové studie byli vybrané nespecializované mediální zdroje z Německa, České republiky a Polska a odebrané 4 datové vzorky ...
  • Examining United States' Presidential Perception of the Energy Security in Period 2001-2017: A Content Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Mazač, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Bezprecedentní nárůst v těžbě ropy a plynu z břidlic, který odstartoval v polovině minulé dekády v USA (známý též jako "břidličná revoluce"), zahájil transformaci světového obchodu s energiemi, a také změnil po ...
  • Global and Local Initiatives: Advantages of "the Global" in Development Education Programmes 

   Defence status: DEFENDED
   Šuráňová, Dorota (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   International development aid is one of the main elements of international relations and politics. It has taken place since the 1950's through great international organisations and institutions. Nevertheless, the international ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV