Now showing items 1-20 of 121

  • Aktivity, úkoly a cíle International Society for Knowledge Organization (ISKO) 

   Defence status: DEFENDED
   Nowaková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Bakalářská práce představuje aktivity, úkoly a cíle Mezinárodní společnosti pro pořádání informací a znalostí (ISKO). Práce je rozdělena na čtyři části. První část popisuje současnost společnosti a také její historii. Druhá ...
  • Analýza a srovnání uživatelského rozhraní webových stránek oborových knihoven na FF UK a návrhy na jejich inovaci 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Diplomová práce se věnuje analýze a vyhodnocení stávajícího uživatelského rozhraní oborových knihoven na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Teoretická část práce obecně charakterizuje disciplínu Human Computer ...
  • Analýza dostupnosti a přívětivosti uživatelských rozhraní elektronických informačních zdrojů v oblasti průmyslového vlastnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Maturová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Cílem diplomové práce je charakterizovat jednotlivé typy průmyslového vlastnictví. Popsat způsoby ochrany průmyslového vlastnictví v ČR včetně institucí a legislativy k tomu určené. Práce ukazuje, jak je průmyslové vlastnictví ...
  • Analýza informační podpory uživatelů z oblasti technických oborů a věd s důrazem na vysokoškolské prostředí a opírající se o výzkum informačního chování a informačních potřeb provedený na ČVUT v Praze a VŠCHT Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Mgr. Lenka Němečková An analysis of research support in engineering with the emphasis on a university environment and based upon a survey of information behavior and information needs at the CTU in Prague and UCT Prague ...
  • Analýza přístupů k informačním systémům patentových informací Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, Evropského patentového úřadu, Úřadu patentů a ochranných známek Spojených států a Světové organizace duševního vlastnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Nowaková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   The master thesis analyses and compares selected accesses to patent information systems of Czech Industrial Property Office, European Patent Office, United States Patent and Trademark Office and World Intellectual Property ...
  • Analýza současného neviditelného webu 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Cílem práce je popsat a částečně analyzovat současné prostředí tzv. neviditelného webu. Jsou zde definovány základní pojmy a jednotlivé druhy webu s důrazem na jejich zpracovatelnost ve vyhledávacích nástrojích. Část je ...
  • Analýza struktury a obsahu abstraktů odborných časopisů z oboru materiálové vědy : Hutnické listy a Ceramics-Silikáty 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Abstrakty jsou redukované odborné texty, které jsou stěžejní pro výběr relevantních článků odborných časopisů a měly by proto stručně a jasně interpretovat obsah plného textu příslušného dokumentu. Cílem výzkumu je určit ...
  • Analýza systému Medline/PubMed 

   Defence status: DEFENDED
   Vejvoda, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   The diploma thesis examines biomedicine bibliographic databases MEDLINE and PubMed, both developed, maintained and provided by the U. S. National Library of Medicine (NLM). A general goal of thesis is offering answers to ...
  • Aplikace metod projektového managementu na projektech VTEI před a po nástupu internetových technologií se zaměřením na Českou republiku. 

   Defence status: DEFENDED
   Lipková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 5. 2010
   Disertace se zabývá aplikacemi metod projektového managementu v informačních institucích v České republice, se zvláštním důrazem na odlišnosti, které do této specializační disciplíny vnesl nástup internetových technologií. ...
  • Aspekty a trendy inteligentního vyhledávání 

   Defence status: DEFENDED
   Pačísková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Diplomová práce se zabývá vyhledáváním informací v kontextu jeho historického vývoje a představuje trendy v integraci inteligentních prvků a tím vznik tzv. inteligentního vyhledávání. Jednotlivé inteligentní prvky jsou ...
  • Budoucnost archivování filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Wünsch, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   (in English): The aim of the thesis is to show different possibilities and requirements concerning the preservation of film copies before and after digitalization and compare the chosen film archives. In the thesis was ...
  • Chování českých uživatelů v prostředí internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   The first part is an introduction to the history of the internet and its connection to the information society. The next part is a theoretical introduction of the information behavior and online information behavior. The ...
  • Competitive Intelligence 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kovaříková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 12. 2019
   Disertace je zaměřena na informační podporu strategického řízení veřejných univerzit ČR v kontextu poznatků z oblasti Competitive Intelligence. K dosažení cílů práce byly využity kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody. ...
  • Competitive intelligence v podnikovém prostředí s důrazem na využití informačních technologií 

   Defence status: DEFENDED
   Budilová, Natálie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 4. 2008
   Tématem práce je vymezení pojmu a metod competitive intelligence a jejich využívání v podnikovém prostředí a to především s důrazem na využití moderních informačních technologií. Vysvětlen je samotný cyklus competitive ...
  • Competitive intelligence ve farmaceutickém průmyslu 

   Defence status: DEFENDED
   Hubálková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 1. 2016
   Diplomová práce popisuje a mírně analyzuje oblast competitive intelligence ve farmaceutickém průmyslu. Práce je rozdělena do pěti částí. První část pojednává o competitive intelligence a příbuzných aspektech, druhá část ...
  • Country intelligence 

   Defence status: DEFENDED
   Kopalová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 4. 2007
   Práce se zaměřuje na uvedení do problematiky country intelligence ve světě a v České republice. Pozornost je věnována výkladu pojmu country intelligence a základních souvisejících termínů. Dále je uveden přehled nej ...
  • České webové prostředí a jeho využitelnost pro malé a střední podnikání 

   Defence status: DEFENDED
   Seneši, Karol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   Diplomová práce popisuje vybrané volně přístupné weby, s obsahem a uživatelským rozhraním v českém jazyce, které je možno využít jako ověřené relevantní informační zdroje pro potřeby malých a středních podniků. Informační ...
  • Čtení a čtenářské dovednosti 

   Defence status: DEFENDED
   Marelová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Práce je věnována některým aspektům čtení z psychologického a pedagogického hlediska. Zabývá se počátky čtení - podmínkami osvojení si této dovednosti, metodami výuky čtení; popisuje průběh vývoje čtenářských dovedností ...
  • Čtení a jeho role v informační společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Práce se zabývá čtením a jeho významem v informační společnosti. V úvodní části jsou definovány pojmy čtení a informační společnost a jejich vzájemný vztah. Následující kapitol^ se zabývají čtenářem, jeho charakteristikou, ...
  • Databáze a digitální knihovny pro farmaceutické obory 

   Defence status: DEFENDED
   Kebza, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Cílem diplomové práce je popsat a základně analyzovat vybrané databáze a digitální knihovny s obsahovým zaměřením na farmaceutické obory. Úvodní část práce se zabývá související terminologií, navazující kapitoly se pak ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV