• Aktivity, úkoly a cíle International Society for Knowledge Organization (ISKO) 

   Nowaková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Bakalářská práce představuje aktivity, úkoly a cíle Mezinárodní společnosti pro pořádání informací a znalostí (ISKO). Práce je rozdělena na čtyři části. První část popisuje současnost společnosti a také její historii. Druhá ...
  • Analýza a srovnání uživatelského rozhraní webových stránek oborových knihoven na FF UK a návrhy na jejich inovaci 

   Šebestová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Diplomová práce se věnuje analýze a vyhodnocení stávajícího uživatelského rozhraní oborových knihoven na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Teoretická část práce obecně charakterizuje disciplínu Human Computer ...
  • Analýza dostupnosti a přívětivosti uživatelských rozhraní elektronických informačních zdrojů v oblasti průmyslového vlastnictví 

   Maturová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Cílem diplomové práce je charakterizovat jednotlivé typy průmyslového vlastnictví. Popsat způsoby ochrany průmyslového vlastnictví v ČR včetně institucí a legislativy k tomu určené. Práce ukazuje, jak je průmyslové vlastnictví ...
  • Analýza informační podpory uživatelů z oblasti technických oborů a věd s důrazem na vysokoškolské prostředí a opírající se o výzkum informačního chování a informačních potřeb provedený na ČVUT v Praze a VŠCHT Praha 

   Němečková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Mgr. Lenka Němečková Analýza informační podpory uživatelů z oblasti technických oborů a věd s důrazem na vysokoškolské prostředí a opírající se o výzkum informačního chování a informačních potřeb provedený na ČVUT v Praze ...
  • Analýza přístupů k informačním systémům patentových informací Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, Evropského patentového úřadu, Úřadu patentů a ochranných známek Spojených států a Světové organizace duševního vlastnictví 

   Nowaková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce analyzuje a srovnává vybrané přístupy k informačním systémům patentových informací Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, Evropského patentového úřadu, Úřadu patentů a ochranných známek Spojených států a Světové ...
  • Analýza současného neviditelného webu 

   Veselá, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Cílem práce je popsat a částečně analyzovat současné prostředí tzv. neviditelného webu. Jsou zde definovány základní pojmy a jednotlivé druhy webu s důrazem na jejich zpracovatelnost ve vyhledávacích nástrojích. Část je ...
  • Analýza struktury a obsahu abstraktů odborných časopisů z oboru materiálové vědy : Hutnické listy a Ceramics-Silikáty 

   Veselá, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Abstrakty jsou redukované odborné texty, které jsou stěžejní pro výběr relevantních článků odborných časopisů a měly by proto stručně a jasně interpretovat obsah plného textu příslušného dokumentu. Cílem výzkumu je určit ...
  • Analýza systému Medline/PubMed 

   Vejvoda, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Diplomová práce analyticky zkoumá biomedicínské bibliografické databáze MEDLINE a PubMed, které vyvíjí, provozuje a zpřístupňuje U. S. National Library of Medicine (NLM). Obecným cílem práce je poskytnout odpovědi na otázku, ...
  • Aplikace metod projektového managementu na projektech VTEI před a po nástupu internetových technologií se zaměřením na Českou republiku. 

   Lipková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 5. 2010
   Disertace se zabývá aplikacemi metod projektového managementu v informačních institucích v České republice, se zvláštním důrazem na odlišnosti, které do této specializační disciplíny vnesl nástup internetových technologií. ...
  • Aspekty a trendy inteligentního vyhledávání 

   Pačísková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Diplomová práce se zabývá vyhledáváním informací v kontextu jeho historického vývoje a představuje trendy v integraci inteligentních prvků a tím vznik tzv. inteligentního vyhledávání. Jednotlivé inteligentní prvky jsou ...
  • Budoucnost archivování filmu 

   Wünsch, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   (česky) Cílem práce je ukázat rozdílné možnosti a požadavky na archivaci filmových kopií před a po vlně digitalizace a porovnat vybrané filmové archivy. Při zpracování je využito vlastních pracovních zkušeností s digitalizací ...
  • Chování českých uživatelů v prostředí internetu 

   Vondráková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku chování uživatelů v prostředí internetu a na výzkumy, které se touto oblastí zabývají. V první části je představen historický vývoj internetu, a jaké postavení zaujímá v informační ...
  • Competitive intelligence v podnikovém prostředí s důrazem na využití informačních technologií 

   Budilová, Natálie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 4. 2008
   Tématem práce je vymezení pojmu a metod competitive intelligence a jejich využívání v podnikovém prostředí a to především s důrazem na využití moderních informačních technologií. Vysvětlen je samotný cyklus competitive ...
  • Competitive intelligence ve farmaceutickém průmyslu 

   Hubálková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 1. 2016
   Diplomová práce popisuje a mírně analyzuje oblast competitive intelligence ve farmaceutickém průmyslu. Práce je rozdělena do pěti částí. První část pojednává o competitive intelligence a příbuzných aspektech, druhá část ...
  • Country intelligence 

   Kopalová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 4. 2007
   Práce se zaměřuje na uvedení do problematiky country intelligence ve světě a v České republice. Pozornost je věnována výkladu pojmu country intelligence a základních souvisejících termínů. Dále je uveden přehled nej ...
  • České webové prostředí a jeho využitelnost pro malé a střední podnikání 

   Seneši, Karol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   Diplomová práce popisuje vybrané volně přístupné weby, s obsahem a uživatelským rozhraním v českém jazyce, které je možno využít jako ověřené relevantní informační zdroje pro potřeby malých a středních podniků. Informační ...
  • Čtení a čtenářské dovednosti 

   Marelová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Práce je věnována některým aspektům čtení z psychologického a pedagogického hlediska. Zabývá se počátky čtení - podmínkami osvojení si této dovednosti, metodami výuky čtení; popisuje průběh vývoje čtenářských dovedností ...
  • Čtení a jeho role v informační společnosti 

   Čechová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Práce se zabývá čtením a jeho významem v informační společnosti. V úvodní části jsou definovány pojmy čtení a informační společnost a jejich vzájemný vztah. Následující kapitol^ se zabývají čtenářem, jeho charakteristikou, ...
  • Databáze a digitální knihovny pro farmaceutické obory 

   Kebza, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Cílem diplomové práce je popsat a základně analyzovat vybrané databáze a digitální knihovny s obsahovým zaměřením na farmaceutické obory. Úvodní část práce se zabývá související terminologií, navazující kapitoly se pak ...
  • Digitální identita v době služeb Google 

   Skoček, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké informace osobní i neosobní povahy poskytují uživatelé společnosti Google výměnou za možnost bezplatného využívání jejích služeb a jaký obraz digitální identity lze z těchto informací ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV