Now showing items 1-20 of 22

  • Analýza soutěžních sestav kategorií AERO Dance a Fitness týmů aerobik. 

   Defence status: DEFENDED
   Husáková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 14. 1. 2015
   Název: Analýza soutěžních sestav kategorií AERO Dance a Fitness týmů aerobik Cíl práce: Cílem diplomové práce je analýza soutěžních sestav kategorií AERO Dance a Fitness týmů aerobik z mistrovství světa obou mezinárodních ...
  • Analýza vybraných kritérií soutěžních sestav AERO Dance a Fitness týmů aerobik. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Husáková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Název: Analýza vybraných kritérií soutěžních sestav AERO Dance a Fitness týmů aerobik Cíl práce: Cílem diplomové práce je zjistit hlavní ukazatele výkonu v soutěžních sestavách v kategorii AERO Dance a Fitness týmů aerobik. ...
  • Historie a vývojové tendy v Estetické skupinové gymnastice 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
   Název práce: HISTORIE A VÝVOJOVÉ TRENDY V ESTETICKÉ SKUPINOVÉ GYMNASTICE Název práce v AJ: HISTORY AND PROGRESSES OF AESTHETIC GROUP GYMNASTICS Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo provést z videonahrávek rozbor ...
  • Hodnocení tělesné zdatnosti dětí staršího školního věku na vybraných pražských školách 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 15. 5. 2023
   The work focuses on the evaluation of physical fitness of students, who are 12 and 13 years old. The main aim is to assess the physical fitness of students at general high school and primary school with sports classes. As ...
  • Human axial system: identification of connective tissues changes 

   Defence status: DEFENDED
   Sacherová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Název: Axiální systém člověka: možnosti identifikace změn pojivových tkání Cíle: Hlavním cílem práce bylo sestavení přehledu technik a metod využívaných k identifikaci změn pojivových tkání páteře. Metody: Práce je zpracována ...
  • Kinematická a kinetická analýza skoků ve sportovní gymnastice 

   Defence status: DEFENDED
   Benetková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Název: Kinematická a kinetická analýza skoků ve sportovní gymnastice Cíle: Cílem mé diplomové práce je provedení kinematicko - kinetické analýzy vybraných skoků ve sportovní gymnastice, zpracování dat, vypočtení momentu ...
  • Měření hudebnosti závodnic v moderní gymnastice 

   Defence status: DEFENDED
   Kotlabová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 5. 5. 2008
   Název: Měření hudebnosti závodnic v moderní gymnastice Název v angličtině: Musicalness Measurement ofCompetitress in Rhytmic Gymnastics. Cíl práce Pohled na vývoj hudebních schopností u cvičenek moderní gymnastiky s ohledem ...
  • Nejčastější úrazy a nemoci ve sportovní gymnastice 

   Defence status: DEFENDED
   Vosyková, Julie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 23. 5. 2023
   Aims: Aim: The main aim is to identify the most common injuries and illnesses in sports gymnastics in men and women. Methods: A non-standardized questionnaire with open and closed questions was used for the research. A ...
  • Ověření tělesné zdatnosti u dětí zařazených do projektu Děti na startu 

   Defence status: DEFENDED
   Brádka, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 22. 5. 2023
   Title: Verification of children's physical fitness in the project Děti na startu. Objectives: The main aim of the work is to evaluate the fitness of the children of the selected schools and verify the influence of the ...
  • Ověřování programů rytmické gymnastiky v učebních osnovách TV ZŠ speciálních 

   Defence status: DEFENDED
   Smolová, Gita (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Název: Ověřování programů rytmické gymnastiky v učebních osnovách TV ZŠ speciálních Verification of rhythmic gymnastics' programmes in classes of psychical education at special eleiJlantary schools Cíle práce: Cílem ...
  • Predikce vývojových tendencí pro finess aerobik 

   Defence status: DEFENDED
   Husáková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Název: Predikce vývojových tendencí pro fitness aerobik Cíle: Cílem práce je na základě obsahové analýzy úspěšných sestav z MS 2012 a 2013 predikovat pravděpodobné vývojové tendence a trendy závodní choreografie v organizaci ...
  • Problematika hudebnosti v esteticko-koordinačních sportech 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 6. 5. 2014
   Název: Problematika hudebnosti v esteticko-koordinačních sportech Cíle: Diplomová práce se zabývá problematikou hudebnosti ve spojení s oblastí esteticko- koordinační sportů, konkrétně akrobatického rokenrolu, latinskoamerických ...
  • Rozvoj pohybových schopností a dovedností prostřednictvím tanečních aktivit 

   Defence status: DEFENDED
   Palanová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Title: Development of movement abilities and skills through dancing activities Aims: Main goal of my bachelor thesis is extension of nowadays knowledge in the area of examined studies of movement abilities. We are dealing ...
  • Rozvoj rytmického cítění prostřednictvím hudebně pohybových cvičení u gymnastek mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Kašparová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Charakteristika práce: Rytmizace pohybu je považována za jeden ze základních předpokladů optimálního provedení pohybu danou technikou. Rozvoj hudebně-pohybových předpokladů, a tedy i rytmického cítění, je proto důležitý ...
  • Rytmická gymnastika a její využítí ve školní TV. 

   Defence status: DEFENDED
   Husáková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 16. 5. 2012
   Název: Rytmická gymnastika a její využití ve školní tělesné výchově. Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je zjistit míru využití gymnastických aktivit, zejména aktivit rytmické gymnastiky, které jsou součástí Rámcových ...
  • Senzomorická odpověď na audiovizuální podnět u dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Švecová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Název práce Senzomotorická odpověď na audiovizuální podnět u dětí mladšího školního věku. Cíl práce Cílem diplomové práce byla kvantifikace senzomotorické odpovědi na audiovizuální podnět u dívek mladšího školního věku. ...
  • Tvorba a choreografie muzikálového představení 

   Defence status: DEFENDED
   Antošová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
  • Úroveň vybraných motorických kompetencí u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Vobořilová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 5. 2022
   The bachelor thesis deals with selected motor competencies in preschool age children. The theoretical part focuses on actual knowledge in actual literature including soma research. The individual chapters of the theoretical ...
  • Vliv pohybového programu Zumba na tělesnou zdatnost jedince na 1. stupni ZŠ. 

   Defence status: DEFENDED
   Rampasová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 5. 2022
   The main objective of this thesis is to verify the impact of the Zumba fitness program on the overall physical condition of a primary school student. The theoretical part describes the Zumba characteristics focusing on ...
  • Využití gymnastických cvičení ve sportovním tréninku ledních hokejistů mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Drozda, Aleš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 22. 5. 2023
   Title: The use of gymnastic exercises in the sports training of ice hockey players of younger school age Objectives: The main goal of the work is to determine the influence of gymnastic exercises on the level of movement ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV