• Algorithmic metatheorems for matroids 

   Defence status: DEFENDED
   Toufar, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   V práci definujeme nový šířkový parametr pro matroidy nazvaný amal- gamační šířka. Tento šířkový parametr vychází z operace amalgamace ma- troidů. Parametr má úzký vztah k větvící šířce (branch width) na matroidech ...
  • Bioinformatika - vývojové stromy 

   Defence status: DEFENDED
   Hoferek, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Předložená práce se zabývá jedním z hlavních úkolů bioinformatiky: konstrukcí vývojových stromů. Zaměřuje se zejména na metody UPGMA a Neighbour-joining, které slouží pro konstrukci stromů na základě matice vzdáleností ...
  • Hledání v polygonální mapě 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátil, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Vyhledávání nejkratší cesty je dobře probádaná oblast pro dikrétní problémy. Ne všechny problémy lze ale přímo popsat grafem a v orientačním běhu může běžec zvo- lit cestu kudykoliv. I tak ale musí z mapy vybrat tu ...
  • Implementace hry Dots and Boxes 

   Defence status: DEFENDED
   Balko, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Název práce: Implementace hry Dots and Boxes Jméno autora: Martin Balko Katedra (ústav): Katedra aplikované matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. e-mail vedoucího: pangrac@kam.mff.cuni.cz Abstrakt: ...
  • Implementace hry Duke 

   Defence status: DEFENDED
   Košťál, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
  • Implementace hry Quoridor 

   Defence status: DEFENDED
   Boroš, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Cieľom tejto práce je analýza hry Quoridor a následný návrh a implementácia rozhodovacích algoritmov pre počítačových hráčov. Quoridor je relatívne nová dosková hra pre dvoch alebo štyroch hráčov. Abstraktne je ju možné ...
  • Implementace hry Quoridor ve variantě pro tři hráče 

   Defence status: DEFENDED
   Bečvarová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Quoridor je hra dvou hráčů, cílem které je dostat svou figurku z jedné strany hrací plochy na druhou. Hra je stížená možností prodlužovat cestu soupeře kladením překážek. Tahle práce řeší rozšířenou variantu pro tři hráče. ...
  • Kreslení grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Bosík, Andrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Predložená práca sa zameriava na problematiku vykresľovania grafov. Najskôr poskytuje základné teoretické informácie, potom sa zaoberá kreslením rovinných grafov pomocou lomených čiar a s tým aj súvisiace testovanie ...
  • Kružnice a párování v grafech 

   Defence status: DEFENDED
   Tesař, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   O grafu řekneme, že je k-linkovaný, pokud pro každých k dvojic jeho vrchol· existují navzájem disjunktní cesty, které dané dvojice spojují. Existuje vztah mezi k-linkovaností a vrcholovou souvislostí grafu. V této práci ...
  • Nekonečné matroidy 

   Defence status: DEFENDED
   Böhm, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Práce prezentuje aktuální pokroky v oblasti teorie nekonečných matroidů. V práci jsou zadefinovány a dokázány základní vlastnosti nekonečných matroidů a předvedeny známé třídy těchto struktur. Práce se zaměřuje na problematiku ...
  • On-line algoritmy barvení bipartitních grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Chludil, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 2. 2010
   Instancí problému on-line barvení grafu je graf a pořadí jeho vrcholů, algoritmus potom barví popořadě vrcholy a jako informaci zná graf indukovaný předchozími vrcholy. Přirozeným algoritmem je First Fit, který obarví ...
  • Optimalizace provozu ve velkoobchodním skladu 

   Defence status: DEFENDED
   Kolárik, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Cílem práce je navrhnout pro daný velkoobchodní sklad strategii, která zefektivní jeho provoz. Jedná se predevším o zkrácení prostoju zákazníka a minimalizaci najetých vzdáleností manipulacní techniky. Finální program ...
  • Optimalizace rozvozových tras 

   Defence status: DEFENDED
   Bílek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Práce se zabývá řešením úlohy typu Vehicle Routing Problem, ve které vozidla mají omezenou kapacitu. Věnujeme se především variantě s hetero- genním vozovým parkem, kde má každé vozidlo fixní a variabilní náklady za své ...
  • Optimalizace včelí kolonií 

   Defence status: DEFENDED
   Jukl, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Problém minimálního vrcholového pokrytí je dobře známý NP-těžký pro- blém. Tato práce prezentuje Artificial Bee Colony (ABC) algoritmus a dva přístupy založené na genetických algoritmech pro řešení tohoto problému. Al- ...
  • Optimalizácia mravčou kolóniou 

   Defence status: DEFENDED
   Kovács, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   The aim of this work was to compare metaheuristic Ant Colony with other metaheuristics like Simulated Annealing, Tabu Search or Greedy algo- rithms. Metaheuristics were compared on three different NP-hard problems. ...
  • Procházky v časově proměnlivém grafovém modelu 

   Defence status: DEFENDED
   Beliš, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Orientační běh s migrujícími kontrolami můžeme reprezentovat grafovým modelem s ohodnocenými vrcholy a orientovanými hranami, kde ohodnocení vrcholů je proměnlivé v čase. Hledání optimální cesty představuje NP-úplný problém, ...
  • Procházky v časově proměnlivém grafovém modelu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Beliš, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Orientační běh s migrujícími kontrolami můžeme reprezentovat grafovým modelem s ohodnocenými vrcholy a orientovanými hranami, kde ohodnocení vrcholů je proměnlivé v čase. Hledání optimální cesty představuje exponenciálně ...
  • Procházky v časově proměnlivém grafovém modelu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Beliš, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Orientační běh s migrujícími kontrolami můžeme reprezentovat grafovým modelem s ohodnocenými vrcholy a orientovanými hranami, kde ohodnocení vrcholů je proměnlivé v čase. Hledání optimální cesty představuje exponenciálně ...
  • Procházky v grafech a genetické algoritmy 

   Defence status: DEFENDED
   Szépe, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Název práce: Procházky v grafech a genetické algoritmy Autor:Peter Sépe Katedra (ústav): Katedra aplikované matematiky Vedoucí bakalárské práce: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. e-mail vedoucího: pangrac@kam.mff.cuni.cz Abstrakt: ...
  • Rovinná nakreslení grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Macošek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Tento text se společně s přiloženým programem soustřeďuje na problematiku rovinných nakreslení grafů: Nejprve poskytuje souhrn základních vědomostí tohoto oboru, poté se zabývá testováním rovinnosti, hledáním rovinného ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV