• Albánská hudební kultura se zaměřením na klavírní umění a systém výuky hry na klavír 

   Prifti, Egli (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Albánie je země, kde dochází ke splývání západní a východní kultury. Tato charakteristika se projevila ve všech oblastech albánského umění. Klavír se v této zemi objevil až na konci 19. století a do šedesátých let 20. ...
  • Arménská klavírní literatura se zřetelem na instruktivní literaturu 

   Davtyan, Azniv (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Diplomová práce se zaměřuje na arménskou klavírní hudbu v kontextu arménské kultury. Práce je rozdělena do jednotlivých kapitol. Po první kapitole, která se snaží krátce shrnout důležité události o dějinách Arménie od ...
  • Atraktivita a problematika klavírního díla Antonína Dvořáka 

   Víšek, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 6. 2017
   disertační práce se pokouší zacelit mezeru ve dvořákovské literatuře, co se týče praktického provádění Dvořákových skladeb, navíc v oblasti jeho tvorby, jež bývá relativně dosti přehlížena či bagatelizována. Protože vznikla ...
  • Clara Schumannová. Žena, umělkyně, pedagožka 

   Šanderová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá životem Clary Schumannové (1819 - 1896), významné německé koncertní klavíristky 19. století, mapuje její skladatelský odkaz a zabývá se i jejím pedagogickým působením. Skrze život této neobyčejné ...
  • Česká klavírní literatura ovlivněná jazzem a její využití na ZUŠ 

   Burdová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Resumé Tato práce se zabývá českou klavírní literaturou ovlivněnou jazzem a jejím využitím na základních uměleckých školách. V první části se věnujeme jazzové hudbě z hlediska historického a hudebně-teoretického. Představujeme ...
  • Česká violoncellová škola v letech 1945 - 2000 

   Strašil, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 6. 2017
  • Elektronické klávesové nástroje jako součást Multimediální výchovy na ZUŠ 

   Krčmárik, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Výuka elektronických klávesových nástrojů na základních uměleckých školách je částečně limitována neinformovaností a neexistencí příslušné učitelské aprobace. V této práci jsem vymezil pozici EKN v hudebním školství s ...
  • Hudba na zámku Sychrov 

   Trakalová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem bakalářské práce je představit hudební život na zámku Sychrov a zmapovat hudební události na zámku od historických po hudební akce, konané v současnosti. Ačkoli je hudební život na zámku Sychrov bohatý, a to z ...
  • Klavírní dílo Bély Bartóka s přihlédnutím k jeho využití ve výuce na základní umělecké škole 

   Štaudová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 4. 2006
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...
  • Klavírní dílo Ceska Zadeji a Tonina Harapiho a jeho využití ve výuce klavíru v hudebních školách 

   Rapaj, Paola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
  • Klavírní dílo Klementa Slavického 

   Krištofová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 1. 2009
   Disertační práce Klavírní dílo Klementa Slavického přináší téma, jež dosud nebylo zpracováno. Klement Slavický (1910 - 1999) patří mezi nej významnější české skladatele 20. století a svou tvorbou pro klavír podstatným ...
  • Klavírní dílo Václava Jana Tomáška a jeho využití ve výuce hry na klavír na ZUŠ 

   Jindřichová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Diplomová práce Klavírní dílo Václava Jana Tomáška a jeho využití ve výuce hry na klavír na ZUŠ je rozdělena do čtyři kapitol. První kapitola uvádí život a dílo skladatele a charakteristiku tehdejší doby. Druhá kapitola ...
  • Klavírní dílo Vítězslava Nováka s přihlédnutím k jeho využití ve výuce na uměleckých školách 

   Obručová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Diplomová práce Klavírní dílo Vítězslava Nováka si klade za cíl zmapování důležité součásti české hudby, zmapování možností jejího využití v koncertní i hudebně pedagogické praxi a prezentaci těchto výsledků široké veřejnosti. ...
  • Klavírní duo. Aspekty historické, hudebně teoretické a pedagogické 

   Kozánková, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 11. 2012
   NÁZEV: Klavírní duo. Aspekty historické, hudebně teoretické a pedagogické. AUTOR: Olga Kozánková KATEDRA: Katedra hudební výchovy ŠKOLITEL: doc. MgA. Jana Palkovská ABSTRAKT: Disertační práce se zabývá vývojem klavírního ...
  • Klavírní duo. Možnosti využití v pedagogické a umělecké práci 

   Voplakalová, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   The main topic of my thesis is Piano duet - with possible application in education and artistic performance. Piano duets are two kinds: those for two players at one instrument, and those in which each of the two pianists ...
  • Klavírní tvorba Eduarda Douši 

   Benešová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 6. 2012
   Předmětem mé disertační práce je klavírní tvorba současného hudebního skladatele Eduarda Douši. Cílem této práce bylo zařazení skladatele do kontextu české (československé) hudby 20. století a začátku století jednadvacátého. ...
  • Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené a uplatnění jejích absolventů v praxi 

   Červený, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Tato diplomová práce volně navazuje na předchozí bakalářskou práci, která pojednávala o počátcích systematické péče o nevidomé v českých zemích na počátku 19. století a o jejím vývoji během tohoto století a století dvacátého, ...
  • Kyperská hudební kultura se zaměřením na klavírní dílo a klavírní pedagogiku 

   Nicolaouová, María (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá kyperskou hudební kulturou a zaměřuje se především na klavírní pedagogiku a klavírní dílo. Cílem této práce bylo uvést hlavní představitele kyperské klasické hudby, hudební život na Kypru, historii ...
  • Ludwig van Beethoven Klavírní sonáty 

   Nicolaouová, María (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
  • Music as a Medium for the Rapprochement of the Two Communities in Cyprus 

   Ioannou, Christos (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   NÁZEV: Hudba jako prostředek ke sblížení dvou komunit na Kypru ABSTRAKT: Zvláštní zájmy, moc a peníze znovu vyvstali a ponechali náš ostrov rozdělený. Obyčejní kyperští lidé, kteří pohromadě žili mírumilovně před několika ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV