• Analýza struktury kvasinkové kolonie: Peroxizómy a autofágie 

   Štěpánek, Luděk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
  • Autofagie a další procesy v koloniích přírodních kmenů kvasinek 

   Novosadová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Abstrakt Kvasinky Saccharomyces cerevisiae na pevném médiu vytvářejí mnohobuněčné útvary zvané kolonie. V rámci vývoje kvasinkové kolonie dochází k diferenciaci buněk a změnám metabolismu, mimo jiné se tvoří ...
  • Chronologické starnutie a jeho regulácia u kvasiniek 

   Némethová, Ema (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Yeast cells are able to differentiate during chronological aging and form different cell- types which acquire different viability. Chronological aging cells do not divide and thus mimic the aging of cells within multicellular ...
  • Diferenciace kolonií Saccharomyces cerevisiae 

   Čáp, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 6. 2012
   Yeast colonies are, alongside to bacterial biofilms, multicellular communities formed by unicellular microorganisms. These specific communities differ in many ways from populations cultivated in planktonic cultivations. ...
  • Diferenciace kvasinkových populací Saccharomyces cerevisiae: studium vlivu kultivačních podmínek 

   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Dlouhodobý výzkum chronologicky stárnoucích populací laboratorních kmenů kvasinky Saccharomyces cerevisiae odhalil, že kvasinky jsou schopny diferenciovat a vytvářet specializované buněčné typy. V současné době je nejpodrobněji ...
  • Function and localization of the SUN family of proteins in yeast populations 

   Kuznetsov, Evgeny (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   The SUN family of proteins (Uth1p, Sun4p, Sim1p, Nca3p) is a group of fungal proteins similar to cell wall glucanases and highly homologous in their 256 long C- terminal amino acid domain. Our previous studies on yeast ...
  • Funkce proteinu Pmp3p 

   Belovičová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Kvasinková kolónia počas svojho rastu na pevnom médiu prechádza metabolickými prestavbami, ktoré sa prejavujú jednak zmenou pH v jej okolí a taktiež zmenou membránového potenciálu buniek. Pri skúmaní oscilácií membránového ...
  • Indukovatelné promotory a jejich využití pro buněčné manipulace kvasinek 

   Přibáňová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Promoters which can be regulated by different chemical or physical factors are often used in cell manipulations. This thesis focuses predominantly on promoter systems which use light as an inductor. There are two main ...
  • Intonace jednoslabičného slova jako součásti víceslabičného taktu 

   Spilková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 1. 2007
   The diploma work focuses on investigating the melodic properties of compound stress-groups (i.e. polysyllabic stress-groups that include a monosyllabic word). The primary method is the analysis of melodic course in ambiguous ...
  • Intonační charakteristika promluvových úseků v delší výpovědi 

   Čepelák, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Výzkum intonace se těší velkému zájmu již od druhé poloviny 20. století. Jednou příčinou je intenzivní rozvoj počítačové techniky a softwaru, který poskytuje stále přesnější metody měření a umožňuje použití stále větších ...
  • Klinicky významné druhy kvasinek a jejich interakce s hostitelem 

   Novosadová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Patogenní kvasinky představují v současnosti vážnou hrozbu pro člověka. Mohou způsobovat závažná onemocnění v některých případech končící smrtí hostitele. Patogeny mohou pomocí mnoha mechanismů virulence zvýšit riziko ...
  • Kvasinkové kolonie jako model mnohobuněčného chování mikroorganizmů 

   Kuthan, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 9. 2007
   - 32 - Závěr Již v úvodu jsem se zmínil, že mnohé laboratorní kmeny kvasinek ztratili vlivem domestikace schopnost filamentálního růstu. Ukázkovým příkladem cílené domestikace je laboratorní ...
  • Lokalizace vybraných proteinů v průběhu vývoje kvasinkové kolonie 

   Plocek, Vítězslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Kvasinky jsou jednobuněčné organismy, které mohou vytvořit až pozoruhodně složité kolonie. Studiem mnohobuněčných struktur kvasinky Saccharomyces cerevisiae bylo zjištěno, že se buňky uvnitř kolonie chovají rozdílně (Kamath ...
  • Molekulární mechanismy tvorby a vývoje kolonií přírodních kmenů Saccharomyces cerevisiae 

   Šťovíček, Vratislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 6. 2012
   Yeasts are capable of forming a wide range of multicellular communities, which enable the survival in harmful and changing environment. Surface associated biofilms, often connected with infections in human body, and colonies ...
  • Oxidativní a jiné poškození proteinů ve stárnutí kvasinkových buněk a jeho fyziologické efekty (obrana a signalizace) 

   Mikešová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Reaktivní kyslíkové formy (ROS) vznikají v buňkách jako vedlejší produkty aerobního metabolismu. Organismy si proto vyvinuly řadu ochranných mechanismů, které při fyziologických podmínkách zabraňují poškození molekul. Pokud ...
  • Porovnanie biofilm špecifickej expresie medzi baktériami a kvasinkami 

   Kicko, Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The development and maintenance of biofilm is a complex process that is based on a change in genetic expression. The biofilm formation is observed in some prokaryotic and eukaryotic cells. During its formation, cell ...
  • Priony u kvasinek 

   Bezdíčka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Práce se zabývá kvasinkovými priony a jejich biologickým vlivem na kvasinky. Definuje základní znaky kvasinkových prionů, kterými se odlišují od ostatních proteinů. Práce seznamuje čtenáře s různými možnostmi vzniku prionů, ...
  • Produkce fluorescenčně značených Ato proteinů u vybraných mutantních kmenů a u divokých kmenů kvasinky S. cerevisiae 

   Ferčíková, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
  • Regulátory TORC1 aktivity u kvasinek 

   Trubitsyna, Yana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   TORC1 ("Target Of Rapamycin") je vysoce konzervovaná serin-threoninová kináza, která se podílí na regulaci růstu, metabolismu, apoptózy a proliferace. Řada regulátorů a mechanismů regulace TORC1 jsou konzervovány v různých ...
  • Retrográdní signalizace mezi mitochondriemi a jádrem u kvasinek. 

   Podholová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Retrográdní dráha je signální dráha probíhající mezi mitochondriemi a jádrem. Pomocí retrográdní dráhy se kvasinkové buňky Saccharomyces cerevisiae vyrovnávají se zhoršujícími se podmínkami pro život jako je vyčerpání ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV