Now showing items 1-20 of 49

  • Analýza metabolitů produkovaných kvasinkovými koloniemi a biofilmy 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 07. 09. 2025
   Karásek, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   Some time ago it was shown (proved, described) that bacteria can communicate and regulate a gene expression by using small molecules. This phenomenon is called quorum sensing. The same phenomenon has been recently described ...
  • Analýza struktury kvasinkové kolonie: Peroxizómy a autofágie 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánek, Luděk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
  • Antagonistic regulation by global transcription factors Tup1p, and Cyc8p of Flo11 and Flo11 -dependent phenotypes in wild yeast 

   Defence status: DEFENDED
   Nguyen Van, Phu (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 2. 2022
   Biofilmy jsou běžným způsobem růstu kvasinek, při kterém buňky adherují jak k sobě navzájem tak i k abiotickým povrchům za vzniku složitých mnohobuněčných struktur. Společné soužití v biofilmech poskytuje buňkám několik ...
  • Antagonistic regulation by global transcription factors Tup1p, and Cyc8p of Flo11 and Flo11 -dependent phenotypes in wild yeast 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Nguyen Van, Phu (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Biofilms are a common mode of yeast growth in which cells adhere to each other and adhere to abiotic surfaces to form complex multicellular structures. Living together in biofilms provides cells with several beneficial ...
  • Autofagie a další procesy v koloniích přírodních kmenů kvasinek 

   Defence status: DEFENDED
   Novosadová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Abstrakt Kvasinky Saccharomyces cerevisiae na pevném médiu vytvářejí mnohobuněčné útvary zvané kolonie. V rámci vývoje kvasinkové kolonie dochází k diferenciaci buněk a změnám metabolismu, mimo jiné se tvoří ...
  • Autofagie u kvasinek 

   Defence status: DEFENDED
   Nejedlý, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   Autophagy is a process of degradation of the cell cytoplasm, proteins, and organelles. It appears mainly as a response to a lack of nutrients or damage of cell structures and components. Yeast Saccharomyces cerevisiae and ...
  • Chemická signalizace mezi mikroorganismy 

   Defence status: DEFENDED
   Karásek, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 7. 2020
   Tato práce pojednává o chemické signalizaci mezi mikroorganismy. Největší zaměření je kladeno na fenomén quorum sensing, ale jsou představeny i některé jiné molekuly které slouží k signalizaci. Práce prezentuje základní ...
  • Chronologické starnutie a jeho regulácia u kvasiniek 

   Defence status: DEFENDED
   Némethová, Ema (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Kvasinkové bunky sa počas chronologického starnutia diferencujú do subpopulácií a nadobúdajú rozdielnu životaschopnosť. Takisto sú chronologicky starnúce bunky nedeliace sa a tak mimikujú starnutie zložitých mnohobunkových ...
  • Diferenciace kolonií Saccharomyces cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Čáp, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 6. 2012
   Yeast colonies are, alongside to bacterial biofilms, multicellular communities formed by unicellular microorganisms. These specific communities differ in many ways from populations cultivated in planktonic cultivations. ...
  • Diferenciace kvasinkových kolonií: Role vybraných transkripčních faktorů a metabolických proteinů 

   Defence status: DEFENDED
   Plocek, Vítězslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   4 Abstrakt Kvasinky, ač se jedná o jednobuněčné mikroorganismy, v přirozených podmínkách vytvářejí složité mnohobuněčné útvary, jako jsou například biofilmy a kolonie. V rámci těchto útvarů následně probíhají děje, jako ...
  • Diferenciace kvasinkových populací Saccharomyces cerevisiae: studium vlivu kultivačních podmínek 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Dlouhodobý výzkum chronologicky stárnoucích populací laboratorních kmenů kvasinky Saccharomyces cerevisiae odhalil, že kvasinky jsou schopny diferenciovat a vytvářet specializované buněčné typy. V současné době je nejpodrobněji ...
  • Dynamika diferenciace kvasinkových kolonií: Nové přístupy 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 21. 09. 2024
   Jurečková, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Kvasinka Saccharomyces cerevisiae rostoucí na pevném médiu vytváří strukturované kolonie. V průběhu jejího vývoje dochází k utvoření dvou subpopulací buněk U buněk ("upper cells") a L buněk ("lower cells") specificky ...
  • Exprese genů podílejících se na chronogickém stárnutí v kvasinkových mnohobuněčných strukturách. 

   Defence status: DEFENDED
   Fedorová, Viktória (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   The yeast Saccharomyces cerevisiae forms structured multicellular populations that undergo several growth phases during growth depending on the amount of nutrients present in the medium. The last growth phase is called ...
  • Faktory ovlivňující buněčnou adhesi a tvorbu kvasinkových biofilmů na pevném povrchu 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 25. 01. 2026
   Světlíková, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
   Date of defense: 25. 1. 2023
   Kvasinky jsou jednobuněčné mikroorganismy, které se přirozeně shlukují a tvoří mnohobuněčné strukturované útvary. Jedním z těchto útvarů je biofilm, jehož klíčové vlastnosti jsou u kvasinky Saccharomyces cerevisiae podmíněny ...
  • Function and localization of the SUN family of proteins in yeast populations 

   Defence status: DEFENDED
   Kuznetsov, Evgeny (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   The SUN family of proteins (Uth1p, Sun4p, Sim1p, Nca3p) is a group of fungal proteins similar to cell wall glucanases and highly homologous in their 256 long C- terminal amino acid domain. Our previous studies on yeast ...
  • Funkce proteinu Pmp3p 

   Defence status: DEFENDED
   Belovičová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Kvasinková kolónia počas svojho rastu na pevnom médiu prechádza metabolickými prestavbami, ktoré sa prejavujú jednak zmenou pH v jej okolí a taktiež zmenou membránového potenciálu buniek. Pri skúmaní oscilácií membránového ...
  • Indukovatelné promotory a jejich využití pro buněčné manipulace kvasinek 

   Defence status: DEFENDED
   Přibáňová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Pro některé buněčné manipulace se dnes využívají promotory, které mohou být indukovány chemickými, nebo určitými fyzikálními faktory. Největší důraz je v této práci kladen na promotory indukovatelné světlem. Jsou dva ...
  • Intonace jednoslabičného slova jako součásti víceslabičného taktu 

   Defence status: DEFENDED
   Spilková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 1. 2007
   The diploma work focuses on investigating the melodic properties of compound stress-groups (i.e. polysyllabic stress-groups that include a monosyllabic word). The primary method is the analysis of melodic course in ambiguous ...
  • Intonační charakteristika promluvových úseků v delší výpovědi 

   Defence status: DEFENDED
   Čepelák, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Výzkum intonace se těší velkému zájmu již od druhé poloviny 20. století. Jednou příčinou je intenzivní rozvoj počítačové techniky a softwaru, který poskytuje stále přesnější metody měření a umožňuje použití stále větších ...
  • Klinicky významné druhy kvasinek a jejich interakce s hostitelem 

   Defence status: DEFENDED
   Novosadová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Patogenní kvasinky představují v současnosti vážnou hrozbu pro člověka. Mohou způsobovat závažná onemocnění v některých případech končící smrtí hostitele. Patogeny mohou pomocí mnoha mechanismů virulence zvýšit riziko ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV