• Chatová komunikace na Facebooku 

   Defence status: DEFENDED
   Honzáková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Diplomová práce pojednává o komunikaci na sociální síti Facebook. Jejím cílem byla sondáž do chatové komunikace na této nové komunikační platformě. V úvodní části práce jsme se snažili shrnout dosavadní poznatky českých ...
  • Hláskový a tvaroslovný rozbor Proglasu srbské a ruské redakce 

   Defence status: DEFENDED
   Coufalová, Terezie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 9. 2008
   Proglas je veršovaná předmluva evangeliu. Je to staroslověnská literární památka z 9. století. Tématem diplomové práce je však porovnání dvou verzí Proglasů, srbské redakce, která pochází ze 13. století, a ruská redakce ...
  • Jan Hus - Edice a jejich vývoj v průběhu staletí 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 1. 2014
   Resumé Diplomová práce se zabývá rozborem verbálně vyjádřených symbolů ve dvou dílech Jana Husa: O poznání cesty pravé k spasení (Dcerka) a Knížky o knězi kuchmistrovi. Dcerka vychází z několika rukopisů. Knížky o knězi ...
  • Jazyk současné české fantastické literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Fuchsová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   v českém jazyce Práce je jazykovým rozborem knih Sladká jak krev a Psí zima od Petry Neomillnerové a Zlatý kříž a Beton, kosti a sny od Pavla Renčína. Největší důraz je kladen na využití slovní zásoby, podrobně popisuje ...
  • Lingvistická analýza moderní literatury pro děti a mládež Jazyk a styl současné autorské pohádky 

   Defence status: DEFENDED
   Mohoritová, Nela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Tato práce se věnuje jazykovému a stylovému rozboru tří textů současných autorů. Texty odpovídají žánru autorské pohádky a byly vydány v posledních pěti letech. Jde o Pohádky pro dobrodruhy Zdeňka Šmída, Lingvistické pohádky ...
  • Lingvistická analýza reprezentativního souboru reklamních textů 

   Defence status: DEFENDED
   Marks, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Reklamní diskurs stojí svými vlastnostmi na pomezí stylu publicistického, odborného, administrativního a uměleckého. Jeho hlavní funkcí je funkce persvazivní, jež je doplněna funkcí atrakční. Reklamy využívají různých ...
  • Lingvistická analýza textů Petra Nikla 

   Defence status: DEFENDED
   Sigmundová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 1. 2011
   Obsahem bakalářské práce je lingvistická analýza textů Petra Nikla. Petr Nikl je všestranný umělec. Jeho hlavní činností je výtvarnictví, dále se věnuje loutkovému divadlu, zpívá se skupinou Lakomé Barky a píše literaturu ...
  • Lingvistická charakteristika současné produkce kuchařských knih 

   Defence status: DEFENDED
   Pošíková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   v českém jazyce Diplomová práce na téma Lingvistická charakteristika současné produkce kuchařských knih obsahuje teoretické poznatky i praktické rozbory. V úvodních kapitolách jsou prezentovány definice základních pojmů, ...
  • Lingvistická charakteristika současného komiksu 

   Defence status: DEFENDED
   Hradečný, Aleš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Práce se zabývá komiksem a zejména jeho jazykovou stránkou. V první části představuje komiks jako kulturní fenomén a jeho různé definice, z nichž pak vybere nejlepší možnou. Dále se věnuje stručné historii komiksu a jeho ...
  • Projev průvodce cestovního ruchu 

   Defence status: DEFENDED
   Pecháčková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 5. 2012
   Tato práce se zabývá problematikou projevu průvodce cestovního ruchu z hlediska jednotlivých jazykových rovin. Téma bylo vybráno z důvodu, že autorka práce studovala cestovní ruch na střední škole a s činností průvodce má ...
  • Proměny místních jmen na Praze 6 

   Defence status: DEFENDED
   Fantová, Matylda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   14. Resumé Bakalářská práce se zabývá názvy ulic a náměstí Prahy 6. V prvních kapitolách je uvedena historie pojmenovávání ulic obecně, a to od roku 1770 do roku 2013. Práce se dále zabývá hlavními důvody přejmenovávání ...
  • Slang ve školním prostředí- porovnání ZŠ a SŠ 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dusilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
  • Slang zaměstnanců zdravotnického zařízení 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Moravcová, Renáta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
  • Slang žáků ZŠ a SŠ - vznik, vývoj, porovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Pajpachová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015
   Tato diplomová práce prvotně popisuje vznik a vývoj slangu, dále se zabývá problematikou sociolingvistiky, v užším slova smyslu se zajímá o oblast sociálního zázemí žáků základních a středních škol ve vztahu k jejich ...
  • Sociolekt žáků na 1.stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Stočková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015
   Diplomová práce je zaměřena na žákovský sociolekt, konkrétně na sociolekt žáků 1. stupně základní školy. Jejím cílem je definovat pojem sociolekt a žákovský sociolekt, popsat jeho vznik a fungování a toto ověřit vlastním ...
  • Současné dívčí a ženské časopisy z jazykového hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Hliňáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 5. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou celkem šesti vybraných časopisů z jazykového hlediska, z toho jsou tři určené dívkám (s výjimkou časopisu Brava, jehož cílová skupina je tvořena mimo dívek i chlapci) a tři určené ...
  • Sportovní slang 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
   NÁZEV: Sportovní slang AUTOR: Adéla Králová KATEDRA: Katedra českého jazyka VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. ABSTRAKT: Bakalářská práce je zaměřena na sportovní slang, konkrétněji na slang fotbalu, stolního ...
  • Sportovní slang a jeho variabilita - nohejbalové prostředí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Sochůrková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
  • Sportovní slang a jeho variabilita - volejbalové prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Božena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tématem práce je časová variabilita sportovního slangu, konkrétně volejbalového prostředí. Ve vydání Západočeské vlastivědy věnované jazyku z roku 1992 jsem našla studii Marie Terčové zaměřené právě na sportovní slang. ...
  • Staročeský Mastičkář - výklad církevní symboliky 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrušková, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá verbálním vyjádřením církevních a společenských symbolů ve dvou dochovaných verzích staročeského Mastičkáře, v Mastičkáři muzejním a v Mastičkáři drkolenském. Oba záznamy pocházejí ze 14. století. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV