• Analýza osobní identity v Humově Pojednání o lidské přirozenosti 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato práce předkládá interpretaci Humovy analýzy osobní identity v Pojednání o lidské přirozenosti a interpretaci jeho následných pochyb vyjádřených v Dodatku. V první části práce je po představení filosofického diskurzu ...
  • Býti jedno jen: Základy Spinozovy ontologie 

   Defence status: DEFENDED
   Vašíček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Práce se zabývá analýzou základních tezí Spinozovy ontologie, jak jsou představeny především v první knize Etiky. S tím je spojena snaha načrtnout pojmové schéma, které by tuto ontologii přehledně vystihovalo. Jádro textu ...
  • Filozofické možnosti otázky po osobní identitě 

   Defence status: DEFENDED
   Endrle, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   (česky) Tématem této práce je problém osobní identity. Jejím cílem je nalézt altrnativní způsob položení a řešení této otázky. K dosažení toho je zvolen následující postup. Nejprve jsou vytknuty tří hlavní problematické ...
  • Idealismus mezi Leibnizem a Berkeleym 

   Defence status: DEFENDED
   Raboch, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Zatímco Berkeleyho pozice v otázce materialismu světa je bezpochyby idealistická, Leibnizova pozice je poněkud problematická: v metafyzických textech se zdá být idealistou, zatímco v přírodněfilosofických a fyzikálních ...
  • Materiální svět mezi středověkým a novověkým myšlením 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • Metodologie psychofyzického problému v Bergsonově Hmotě a paměti 

   Defence status: DEFENDED
   Vališka, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Bergson's Matter and Memory presents original conception of perception which is developed on the grounds of dualistic ontology. So, Bergson's solution to mind-body problem is not an attempt to explain it as an isolated ...
  • Skrytá podstata skutečnosti - Humovské pojetí 

   Defence status: DEFENDED
   Fršlínek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   This thesis enquires into the question of the hidden nature of things and reality in the context of David Hume's philosophy. In the context of a Humean approach to reality, it discusses whether the things which we perceive ...
  • Souzení, vůle, chápání. Descartova Čtvrtá Meditace a otázka chybování 

   Defence status: DEFENDED
   Klinka, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Práce se zabývá teorií chyby a chybování v díle René Descarta a to zejména v kontextu čtvrté meditace Meditací o první .filosofii. Tuto teorii analyzuje na základě objasnění Descartovi teorie souzení a pojmů chápání a vůle. ...
  • Spinozovo pojetí individua 

   Defence status: DEFENDED
   Petříček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   SHRNUTÍ Předkládaná práce se pokouší zčásti rekonstruovat teorii individua, kterou Spinoza vypracovává ve své Etice. Tato jeho teorie sestává ze tří složek: z nauk o tělesných individuích, o singulárních esencích a o conatu. ...
  • Structure and Simplicity in Leibniz 

   Defence status: DEFENDED
   Veselský, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Předkládaná práce má za cíl vykázat Leibnizův monadický systém jako nejjednodušší pojatelnou strukturu. K tomuto účelu využívá jak současnou literaturu zaobírající se formální ontologií a její logikou, sémantikou a povahou ...
  • Tělesný svět v systému předzjednané harmonie 

   Defence status: DEFENDED
   Kožíšek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   V práci se budu zaobírat Leibnizovou koncepcí materiálního světa v systému předzjednané harmonie. V Leibnizově filosofii existují těla a tělesa minimálně na dvou různých úrovních reality. Jednak je můžeme chápat jako ...
  • The Theory of Descriptions: Bertrand Bertrand Russell's Road Towards Ontological Austerity 

   Defence status: DEFENDED
   Soutor, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 12. 2020
   Centrálním rysem filosofie Bertranda Russella od roku 1905 po zbytek jeho kariéry je systematické uplatňování Occamovy břitvy za účelem maximální redukce ontologických závazků. Rok 1905 byl v tomto ohledu pro Russella ...
  • Vědecký realismus a přirozený svět 

   Defence status: DEFENDED
   Joseph, Jacques (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Jacques Joseph Vědecký realismus a přirozený svět Diplomová práce Abstrakt Práce se zabývá vztahem přirozeného světa a světa přírodních věd a dále vztahem obou těchto světů k naší koncepci externí reality "tak, jak doopravdy ...
  • Vinculum substantiale 

   Defence status: DEFENDED
   Kohout, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Ve své bakalářské práci se soustředím na hypotézu substanciálního pouta ("vinculum substantiale") v Leibnizově pozdní filozofii. Diskutuji celou Leibnizovu koncepci substance - hlavní definice a nutné implikace, které mají ...
  • Vyčerpáva vedomie podstatu myslenia? Význam pojmu "cogitare" u Descarta 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Práca sa venuje problémom interpretácií Descartovho pojmu "cogitare". V jej hlavnom obzore stojí spochybnenie ortodoxného čítania, ktoré stotožňuje pojem myslenia s "byť si vedomý". Ako alternatívy čítania sú v práci ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV