Now showing items 1-20 of 22

  • Argumentace a manipulace v persuasivních textech 

   Defence status: DEFENDED
   Hornová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
  • Asertivita ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Vlášková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Bakalářská práce morutoruje současnou úroveň asertivní komunikace ve škole, zaměřuje se především na komunikaci mezi žáky a učiteli. Vychází ze základních tezí asertivity a hodnotí jejich aplikace ve škole s přihlédnutím ...
  • Časoprostorové vztahy v dětském vyprávění 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Diplomová práce se zabývá charakteristikou dětského vyprávění z hlediska vyjadřování časoprostorových vztahů. Dětské narativní texty jsou zkoumány v kontextu kognitivní a především diskurzivní lingvistiky. Východiskem práce ...
  • Formy hodnocení žáků ve výuce českého jazyka a literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   AND KEY WORDS ŠŤASTNÁ, Kamila. Forms of the Assessment of Pupils in the Education of the Czech Language and Literature. Prague, 2013. Dissertation. Charles University in Prague, Faculty of Arts, Institute of Czech Language ...
  • Griceův kooperační princip ve vztahu k Leechovu principu zdvořilosti 

   Defence status: DEFENDED
   Belingerová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Griceův kooperační princip ve vztahu k Leechovu principu zdvořilosti Abstrakt: Cílem bakalářské práce je konfrontovat teoretické poznatky o kooperačním principu H. P. Grice a zdvořilostního principu G. Leeche s praktickými ...
  • Metafora a emoce. "Zatanči emoce" - interpretace verbálního projevu tancem 

   Defence status: DEFENDED
   Hronková, Libuše (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Konceptualizace jazykového myšlení o emocích prostřednictvím metafor se projevila v podobě přímé souvislosti mezi prostorovými a dynamickými elementy pohybů, představovými schématy, metaforami a aspekty jejich zdrojových ...
  • Metoda zrcadlení z hlediska psychoterapeutické komunikace 

   Defence status: DEFENDED
   Hlobilová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Diplomová práce pojednává o komunikační metodě zrcadlení. Vzhledem k dosavadnímu nedostatku odborné literatury o tomto tématu, je hlavním cílem obecně metodu představit a popsat její základní rysy a specifika. Předkládaná ...
  • Neverbální komunikace mužů a žen 

   Defence status: DEFENDED
   Prchlíková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
  • Neverbální komunikace při pracovních pohovorech 

   Defence status: DEFENDED
   Odobesco, Natalia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tématem bakalářské práce je neverbální komunikace při pracovních pohovorech. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část je zaměřena na popis základních druhů neverbálních prostředků, jejich zakotvení v ...
  • Neverbální komunikace ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Zinke, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
  • Neverbální komunikace ve škole 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zinke, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
  • Osvojovování cizího jazyka (angličtiny) na základě mateřského jazyka (češtiny) - souvislosti s teorií dětského jazykového obrazu světa 

   Defence status: DEFENDED
   Lopatová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Diplomová práce se věnuje jazykovému osvojování mateřského jazyka (češtiny) a druhého jazyka (angličtiny) v předškolním věku a na základě dostupných teorií, výsledků ilustrativního výzkumu a ročního pozorování v mateřské ...
  • Porovnání Griceových a Leechových konverzačních principů 

   Defence status: DEFENDED
   Marhanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Cílem této bakalářské práce je prozkoumat kooperační princip, který postuloval Herbert Paul Grice, a princip zdvořilostní, jehož autorem je Geoffrey Neil Leech, a na základě těchto poznatků pomocí ukázek konkrétních textů ...
  • Psycholingvistický a pragmalingvistický přístup ke komunikaci žáků 1. stupně 

   Defence status: DEFENDED
   Mačugová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
  • Sémantické charakteristiky sloves v písemném projevu dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Trojanová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat oblast sémantických charakteristik sloves, která užívají děti na konci mladšího školního věku ve svých písemných projevech. Podkladem pro výzkum jsou samostatné písemné práce ...
  • Specifické rysy chování a komunikace adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Machková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Diplomová práce se zakládá na teoretických poznatcích z vývojové psychologie se zaměřením na období adolescence. Cílem práce je popsání specifických rysů adolescence jakožto svébytné vývojové etapy, která s sebou přináší ...
  • Státní maturita pro sluchově postižené studenty 

   Defence status: DEFENDED
   Najmanová, Milena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Diplomová práce seznamUje čtenáře s historií a pojetím maturitní zkoušky na školách, které poskytují úplné středoškolské vzdělání. Součástí práce jsou i dotazníky, jež mapují situaci na středních školách pro sluchově ...
  • Státní maturitní zkouška z českého jazyka pro neslyšící studenty 

   Defence status: DEFENDED
   Andrejsek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Práce se v širších souvislostech zabývá maturitní zkouškou z českého jazyka prelingválně neslyšících žáků v nové koncepci státem garantované maturitní zkoušky. Na pozadí stávající podoby maturitní zkoušky z českého jazyka ...
  • Stereotypy v publicistice z hlediska persvazivní funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Kozmová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Tato diplomová práce si klade za úkol popsat a klasifikovat lexikální prostředky, které ve vybraných denících přispívají k utváření některých frekventovaných stereotypů, jako jsou například stereotypy národnostních menšin, ...
  • Vývoj vypravování u dětí staršího školního věku 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čepková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Disertační práce vychází z potřeby lépe poznat vývoj dovednosti vypravování dětí staršího školního věku. Cílem projektu je zkoumat vypravování v písemné podobě, ve školním (formálním) prostředí. Výsledky výzkumu mohou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV